تزئین صبحانه با پنیر و گوجه و زیتونکفشدوزک کوچولو

حسابی غصه داره

چون که برای دوختن

دیگه کفشی نداره

سوزنشو گذاشته

کنار گل تو باغچه

کاشکی براش بیارن

یه لنگه کفش کهنه

نخهاشو قیچی کرده

تا که باشه آماده

وقتی کفشی نداره

نخها چه سودی داره

از اون دورا میادش

انگار صدای خش خش

داره میاد هزارپا

با یه بخچه رو دوشش

تو بخچه اش گذاشته

هزار تا کفش پاره

حالا دیگه کفشدوزک

هیچ غصه ای نداره

اینم صبحانه خیلی خوشگل من ببینین این لیدی بیردهای گنگولی منو :0)

پنیر رو به شکل مربع برش دادم .گوجه های گیلاسی رو نیمه برش دادم و از فلفل سیاه خورد شده برای خالهای بالهاش استفاده کردم و از زیتون برای سرکفش دوزک های خوشگل استفاده کردم
البته این میتونه یه سالاد هم باشه براتون 
 برای بچه ها عالیه حتما خوششون میاد :)

خیلی ذوقیدم خودم :)

...
گوگولیــــــــــــــــا :)


۸ نظر: