روز قربان نزدیک است...لطفا به جای خون ریختن زندگی ببخش


تنها تن رنجور من نیست که امروز قربانی میشه ، توای انسان- تو هم قربانی این روز هستی چرا که انسانیت و پاکی تو هم امروز قربانی میشه
......


گوسفند ...........................!!!!!!
نمیخواست بمیرد ....
تن به مرگ نمی داد .....
پا به زمین میکوبید ......
سر به آسمان میزد .....
زمین زیرپاش میلرزید ......

چاقوی جلاد می بلعید ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نمی خواست ......
درجشن قربان
قربانیی هیچ خدایی بشود ..............!!!
نه در زمین
نه آسمان
لگد میزد
به عقل انسان.............!!!!!
آنگاه که نظاره گر بریدن گلویم برای رفتن به خانه بخت – مرگ پدر بزرگ – خریدن ماشین آخرین سیستم – و به دنیا آمدن نوزادت هستی ..... لحظه ای تامل کن و به چشمهایم بنگر تا رازی را با تو در میان بگذارد..... خدا مرا حیات بخشید و تو مرگم را به او هدیـه میکنی تا از چشم بد و بلایا دورت نماید ؟! دو رفتار متفاوت در سوی بینهایت.....چگونه می توانی باور داشته باشی دستهای احساس و شعورت را خدا می فشارد!؟

عیـــــــــــــد قربان روزی که صدهاهزار نفر از "خانۀ خدا" به خانۀ خود بر می گردند و به شکرانۀ این نعمت، صدهاهزار بیگناه را به مسلخ می کشانند، دست و پایشان را مانند زبانشان که از اول بسته بود می بندند، در میان شادی و همهمهۀ دوست و همسایه بدن لرزان از ترسشان را به زمین می کوبند،
گلوی پر از بغضشان را می پیچانند

و خرخر گلویشان را می برند تا نگاه وحشت زده و سراسر دردشان را در حدقۀ چشمانشان قاب بگیرند وچند ساعتی بر کف زمین یا آویزان به جایی یا در تشتی پر از خون به نمایش کودکان بگذارند
باشد که وجدان آنها نیز نسبت به درد و رنج دیگران بی حس شود!


روز قربان روز روان کردن جویهای خون است به نام خدا. روز قربان روزی است که بوی جهالت با بوی تعفن روده های پخش شده در هر کوچه و خیابان و حیاط در هم می آمیزد و به یاد می آورد: چه زشت است مسخ آیین نامردمی بودن و تن دادن به آن بی هیچ اندیشه ای که "آیین، آیین دیرینه ای است" و چه زشت است به لجن کشیدن نام خدا در حد یک ضحاک یا یک زومبی تشنه به خون... و به راستی اگر این خدای جان ستانندگان است پس خدای گوسفندان کجاست؟


آهــــــــــــــــــــای حاجی !
پسر حاجی دختر حاجی می خواهید گوسفند قربانی کنید ؟
بیاید منطقه زلزله زده و به جای گرفتن جان موجودی جان هم نوع خودتان را نجات بدهید مردم زلزله زده در بدترین شرایط دارند زندگی میکنند سرمایی که تا مغز استخوان نفوذ میکند و هنوز خبری از چهار دیواری نیست !!!!

بیایید به جای ریختن خون این همه موجود بیزبان پولشان را بدهیم به مردم نیازمند تا شاید بتوانیم درمانی باشیم برای دردهاشان.

اینجا شبها سرما زیر صفر است ای هم نوع میشنوید؟؟؟

نه!...اگه هنوز گوشت میخورید رویتان را برنگردانید!وجدانتان را بیش از این فریب ندهید. شهامت دیدن چشمان "غذای" خود را داشته باشید! هنوز زنده است... هنوز التماس میکنه و هنوز درد میکشه... به درد و وحشت و التماس در چشمان بیگناهش خوب نگاه کنید.

اگه دیدنش برامون سخته باید فکر کنیم تحملش برای حیوانات تا چه حد مشکله.
اگه گوشت میخوریم ما هم در این درد و وحشت و کشتار سهیم هستیم، چون مزد قصابو ما میدیم.


ای مسلمان کمــــــــــــــــــــــــــــــی اندیشه ...
رسم قربانی از کهن ترین ازمنه تاریخ، در میان اقوام باستان با فرهنگ ها و تمدن های دیرینه همواره رواج داشته است. این سنت، گاه به صورت اهدای قربانی های دسته جمعی انسانی و حیوانی و زمانی، به صورت هدایای نباتی و جمادی مرسوم بوده است. قدر مسلم آن که هر چه به عقب تر گام نهیم و با اقوام غیر متمدن تر روبرو شویم، قربانی شکلی غیر عقلانی تر به خود می گیرد،تا آن جا که اقوام ابتدایی از قربانی های انسانی نیز برای جلب رضایت خاطر خدایان و یا دفع آفات و بلایا دریغ نداشتند.


روز قربان
 ریشه داستان قربانی کردن گوسفند به جای فرزند از سوی حضرت ابراهیم ، در این بوده که تا پیش از آن مردم در آیین دینی خود انسان ها و بیشتر نخستین فرزند پسر خود را سر میبریدند 
و داستان حضرت ابراهیم  برای این بازگو شد که به آنها آموخته شود دیگر هنگام آن فرا رسیده که دست از خرافه پرستی و قربانی کردن انسان بردارند و به جای آن نفس خود را قربانی کنند و از خوهای ناپسندی که به آن وابسته اند مانند کینه وحسادت و دروغ و ... چشم پوشی کنند رسم  قربانی گوسفند برای از بین بردن رسم قربانی ادمها در زمان جاهلیت بوده است که ادمهای بی فکر و بی عقل بدون اندیشه دارند ادامه اش میدهند............ شاید زمانی این رسم خوب بوده و باعث شده است جان انسانها ی زیادی را نجات بدهد ولی الان رسمی مضحک و مسخره است. انسانها تکامل پیدا کرده اند فهم و شعورشان هم همینطور جای تاسف دارد بدون فکر و اندیشه پیرو رسمها و خرافت گذشتگانمان باشیم.

مضحک هست پیرو دین و ایینی بود که عده ای نیازمند در کشورهای افریقایی از فرط گرسنگی میمیرند و خوراک لاشخوران میشوند و عده ای عرب نفهم بی شعور و مسلمانانی بی عقل به اسم خدا و فرمان خدا این زبان بسته ها را سالانه قربانی میکنند و گور دسته جمعی میکنند برایشان و در جایی که مهد اسلام "عربستان"است چال میکنند
!!

اگر این ذبح نزد دین اسلام کاریست مقبول درگاه خداوندی ایا نباید به این اسلام شک کرد؟دوستان گرامی، شاید در خانواده یا فامیل و دوست و همسایه شما کسانی باشند که هر سال قربانی می دهند و با توجه به سن و سالشان ممکن است اهل اینترنت و فیسبوک نباشند وطبق آداب و رسومی که تو ذهنشون نقش بسته به دنبال سنت ها و ابراهیم و اسماعیل باشند و صدای بی صدای حیوانات را نشنوند.
این وظیفه ماست که امروز وقت بگذاریم و باهاشون صحبت کنیم. و بگوئیم حاج خانم ، حاج آقا اعتقادات شما محترم، رفتید خونه خدا قبول باشه ولی بیاید و یه امروز را وقت بگذارید بروید و یه سری هم به زاغه نشین

های شهرتون بزنید...به سری به بیمارستان های پائین شهر که بیماران پول دارو ندارند......یه نگاه پرمهر به بچه های شیر خوارگاه ....یه نگاه به چشمان بی فروغ کودکان سرطانی محک...... نگاهی به کودکی که به نان شب محتاج است به خاطر زندانی بودن پدر بدهکارش که شاید با پول چند گوسفند آزاد بشه.....یه نگاه به دستان یخ زنده کودکان زلزله زده...... حاج خانم ، حاج آقا اگه دل کودکی رو شاد کنی یا باری رو از روی شونه های مادری که سرپرست خانواده است برداری... ویا خنده را به چشمان بچه های یتیم بیاری بهتره یا چند کیلو گوشت رو بین فامیل و همسایه هایی که یخچالشون پره تقسیم کنی؟کدام یکی واجب است ؟ تو می توانی با پولی که برای قربانی کردن گوسفند بی گناه زبون بسته می دهی چندین کیلو برنج به سفرۀ بچه های محتاج بفرستی . یا میتونی با لباس های گرم تن صد ها بچه رو گرم کنی، ویا......
حاج آقا...حاج خانم..... اگه با چشم دل نگاه کنید هزاران کار واجب تر از قربانی کردن وجود دارد.....
خواهش می کنم این مطلب را به اشتراک بگذارید ودوستانی که این مطلب را می بینید لطفا فقط خواننده و تائید کننده نباشید اگر کسی را می شناسید که فردا قربانی دارد می توانید او را منصرف کنید. همین حالا فردا دیر است.گوسفند بی زبان را کشان کشان به قربانگاه می بریم. یکی گوششهایش را می کشد، یکی دستش را می گیرد و دیگری پایش! حیوان نگونبخت را به دلیل جهل و برای ارضای روح ناپاک و تشنه به خونمان می بریم تا
جویباری از خون بسازیم و انتظار داریم چه گره ای از کار ما باز شود وقتی خودمان تمام کارهایمان را گره زده ایم!
و در مقابل دیده کودکان چنین می کنیم، گاهی کودکان می گریند، گاهی با حیرت و کنجکاوی و ترس به چشمان قربانی خیره می شوند و گاهی پشت بزرگترها قایم می شوند، بعضی ها کودکان را به زور وادار به تماشا می کنند تا روحشان کشته شود و می گویند: نترس، نگاه کن! که این رسمی زیبا و دیرینه است!
و نمی دانیم که کودکان را به داشتن زندگی پر از خشونت تشویق می کنیم تا این فرهنگ ها و سنت های غلط گسترش یابند و همچنان قدرت سالاری و ضعیف کشی در نسل بعد باقی بماند، شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم!
و نمی دانیم که همین پسر بچه که به راحتی به تماشای مرگ حیوانات می نشیند، در آینده نیز می تواند همسر و فرزندش را قربانی خشونت های خویش کند، شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم!
و نمی دانیم که همین دختر بچه که با ترس و تعجب به تماشای مرگ حیوانات می نشیند، در آینده نیز می تواند فرزندش را قربانی خشونت و تنبیه خویش کند، شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم!
و نمی دانیم شاید همین گوسفند قربانی، جامعه ما را قربانی خشونت، کودک آزاری و زن ستیزی کند! شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم!
و نمی دانیم که تماشای قربانی کردن حیوانات است که هزاران نفر را به پای چوبه دار یک مجرم در ملا عام می کشاند و ملتی که با هیجان همچون تماشاچیان میدانهای آرنا به قربانی اعدام می نگرند! و شاید بعضی از ما با خود بگوییم کاش به جای اعدام با طناب دار، مجرم را گردن می زدند تا خونی فواره بزند و بیش از این به وجد آئیم! شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم!
و حیوان نگونبخت را قربانی کردند، حیوان در سکوت آمد و در سکوت رفت و کسی نمی دانست که چرا حیوان از شدت ترس می لرزد یا چرا ادرارش در کف خیابان جاری می شود! چرا که خدایمان اینگونه خواسته! و هلهله شادی سر دادیم و سپس حیوان بدبخت را در کف همین کوچه ها و خیابانهای شهرمان سلاخی اش کردیم، بدون هیچ شرمی! شرم چرا؟ وقتی این دستور خدایی مهربان است و این حیوان برای ما انسانها آفریده شده؛ همانطور که خدا حوا را برای آدم، زن را برای مرد و سیاه پوست را برای سفید پوست و کودک را برای کودک آزار و متجاوز جنسی خلق کرد!
و بوی خون و دل و روده ها و بوی تعفن جسد حیوانات فضای کوچه و خیابانهایمان را عطرآگین کرمی کند، طوری که حتی حال وحشی ترین حیوانات گوشتخوار را بهم می زند. ولی حال من چرا بهم بخورد؟ من هم گوشتخوارم چون دندان نیش دارم!
و همه این گوشتها به سمت فریزرهایمان سرازیر می شود و بخشی از آن را امروز کباب می کنیم. نه نه نه! صبر کنید، صبرکنید! همه گوشت را که نمی شود خودمان استفاده کنیم؟! باید کمی از آن را به همسایه فقیرِ بالا شهریمان بدهیم که این رسم روز قربان است! :)
چه کار نیک و پسندیده ای! من به همسایه ام یک ران گوسفند می دهم چون زیاد گوشتش را دوست ندارم و البته همسایه ام هم به من از گوشت دنده های گوسفند قربانی شان داد! و هر خانواده خوشحال و خندان به خانه هایمان می رویم تا غذایی خوشمزه از گوشت قربانی برای شام امشبمان درست کنیم، همانطور که ابراهیم می خواست بعد از قربانی کردن اسماعیل از گوشتش قرمه سبزی درست کند!
همه مان از گوشت قربانی امروزمان سیر شدیم، شاد و مغرور و سرمست به رخت خوابهایمان رفتیم و همچنان کودک نیازمند سرطانی در بیمارستان است، هنوز هم آن پیر زن بدبخت در زباله هایمان به دنبال تکه ای نان است و کودک دیگری باید فردا نا امیدانه به خیابانها بیاید تا گل و آدامس بفروشد و ما که پول گوسفند دادیم دیگری پولی نداریم تا گل بخریم! و امشب جوان دیگری است که شاید از فقر خودکشی کند و شاید خانواده ای که بی خانمان شود و باز هم در این شهر کسانی هستند که از بی پولی باید تن فروشی کنند و من و تو آسوده می خوابیم چون نمی دانستیم که در روز قربان این گوسفند نبود که قربانی شد، این شرف و انسانیت من تو بود که قربانی کردیم... و شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم!


ریختن خون گوسفند یا گاو یا هر حیوانی دیگر ، نه بلا را دور میکند ، نه سلامتی میآورد ، بلکه دیدن خون و کشتار را معمول میکند و از ملت ، امت میسازد !
مانند دیدن شلاق زدن و اعدام در ملاء عام که برای این امت عادی شده !
ایا نام یک کشتار دسته جمعی را میتوان عید گذاشت ؟!

"تو میپرسی بر اساس کدام تفکّر فیثاغورث از خوردن گوشت چشم پوشی کرد. من به نوبۀ خودم بهتزده میشوم که بر اثر کدام تصادف و در چه مرحله ای از تفکر، اولین بشر زخم را با دهان خود لمس کرد و لبان خود را بر گوشت یک موجود مرده آورد، سفره هایی از بدنهای مرده و در حال فساد چید و این ابتکار را به خرج داد اعضایی را که تا زمانی کوتاه قبل از آن نعره و گریه، حرکت و زندگی کرده اند، غذا بنامد؟ چگونه چشمان او ذبح کردن را تاب آوردند، هنگامی که گلوها بریده میشدند و پوست جدا میشد و عضو از عضو تفکیک میشد؟ چگونه مشام او توانست بوی تعفن را تحمل کند؟ چگونه کثافت، حس چشایی او را که با جای زخمها تماس داشت و عصاره و سرمها را از زخمهای خونین میمکید کور نکرد؟"
-پلوتارچ، مورخ و زندگینامه نویس یونانی
(توضیح: فیثاغورث، ریاضیدان و فیلسوف معروف یونانی، یکی از بنیانگذاران مکتب گیاهخواری در 2500 سال پیش بود. قرنهای متوالی و تا قبل از ورود مسیحیت به یونان بسیاری از فیلسوفان سرشناس و همچنین بسیاری از مردم عادی یونان از خط مشی او پیروی میکردند و گیاهخوار بودند. پلوتارچ، یکی از پیروان فیثاغورث بود


کشتار حیوانات در روز عید قربان درست شبیه اعدام انسان است .

در صورتی که انسان در چرخه طبعیت به مرگ طبیعی میمیرد ولی وقتی اعدام می شود دیگر مرگش طبیعی نیست بلکه "جنایت "است.
آنچه انسان با حیوانات انجام میدهد، به انسان باز میگردد. کسی که با چاقو گلوی گاوی را میبرد و نسبت به فریاد ترس بی تفاوت میماند، کسی که با سنگدلی گوسفندی را ذبح میکند،چنین کسی چقدر از جنایت دور است؟


شهید چمران یک فرمانده جنگی بود ... خون و آتش و ضجه و فریاد فراوان دیده و شنیده بود. دست و پای بریده فراوان دیده بود . اما این چنین از دیدن چشم انداز گوسپند قربانی، زجر میکشد! گویی که بارها اینگونه قربانی شده است. یادداشت کوتاه چمران در کتاب «رقصی چنین میانهی میدانم آرزوست»، اینچنین منتشر شده است ؛

«امروز گوسپندی را برای من قربانی کردند. چه قدر زجر کشیدم. درد گوسفند را تا اعماق وجودم احساس میکردم.


هنگامی که خون از گردنش فوران میکرد، گویی این خون من است که بر خاک میریزد. میدیدم که حیوان زبان بسته، برای حیات خود تلاش میکند. دست و پا میزند. میخواهد ضجه کند، فریاد کند، از دنیا و از همه چیز استمداد کند و از زیر کارد براق بگریزد. اما افسوس که مظلوم است و اسیر و دست و پا بسته است. کارد به گردنش نزدیک میشود. چشمان گوسفند برق میزند. به همه اطراف میچرخد. برق کارد را میبیند. اولین فشار تیزی کارد را بر گردن خود احساس میکند. با همه قدرت خود برای آخرین بار تلاش میکند. امید به حیات، آرزوی زندگی و حب ذات در همه وجودش شعله میکشد. میخواهد زنده بماند. میخواهد از آب این عالم بنوشد. از هوای دنیا استنشاق کند. به آسمان بلند، به کوههای سر به فلک کشیده، به درختها، به گلها، به سبزه ها، به جویبارها، به صحراها، به دشتها، به دریاها، به ستارهها، به ماه، به خورشید، به سپیده صبح، به غروب آفتاب نگاه کند و از زیبایی آنها لذت ببرد. او احساس میکند که مورد ظلم و ستم قرار گرفته، همه دنیا به او ظلم میکنند. همه دشمن او هستند. همه در مرگ او شادی میکنند. همه منتظرند که دست و پا زدن او را در خون ببینند و کف بزنند. او استغاثه میکند. التماس میکند. لااقل یک نفر منصف میطلبد. میخواهد کسی را به شفاعت بطلبد. آخر ای انسانها ... وجدان شما کجا رفته است ؟! تمدن شما، انسانیت شما، خدا و پیغمبر شما کجاست ؟! مگر قرار نیست از مظلومین دفاع کنید ؟! چرا نمیگذارید فریاد کنم ؟!! چرا اجازه اشک ریختن نمیدهید ؟! آه خدایا ! من فریاد این حیوان بیگناه را میشنوم. من درد او را احساس میکنم. من اشکی را که در چشمانش میغلتد میبینم. من بیگناهی او را میدانم. من میبینم که او مرا به دادخواهی طلبیده است. و من نیز با همه وجودم آماده ام که به بیگناهی او شهادت دهم. او را شفاعت کنم و از مردم بخواهم که به خاطر خدا و به خاطر من از این حیوان زبان بسته بگذرند. من با همه وجودم میخواهم بدوم و کارد را از دست آن مرد بگیرم. میخواهم فریاد کنم دست نگه دارید. این حیوان زبان بسته را برای من نکشید. اما گویی صدای حیوان خفه شده است و حرکت من هم منجمد. در عالم خواب، گاهی آدم میخواهد فریاد کند، ولی صدایش درنمیآید. اینجا هم چنین حالتی برای من پیش آمده است. حیوان بیگناه میخواهد فریاد کند اما صدایش درنمیآید. و من میخواهم بدوم دستش را بگیرم اما طلسم شده ام. کارد تیز بر گردن گوسفند نزدیک میشود و من تیزی آن را بر گردنم احساس میکنم. حیوان اسیر دست و پا میزند گویی که من دست و پا میزنم. و همه فشارهای حیات و مرگ را که در آن لحظه بر گوسفند میگذرد، گویی که بر من گذشته است.»

بین زشتی و زیبایی چقدر فاصله است ........
گیاهخوار و پاک باشید.
مــــــــــن گیاه خوارم

۱۴۳ نظر:

 1. الان برادران و خواهران مسلمان بهتون حمله می کنند. آمادگی شنیدن انواع ناسزاها را داشته باشید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کسی که منطق داشته باشه این کار رو نمیکنه
   کسی هم که منطق نداره مهم نیست حرفهاش :)

   حذف
  2. سلام
   خانوم تا حالا فکر کردی اگه خدا میخواست دینی بیاورد که با تمایلات و هوا هوس ما سازگار باشد باید کلا بیخیال میشد
   شما با کشتن حیوانات مشکل داری یکی دیگه با ارث یکی با جهاد و جنگ دیگری با پرداخت پول و خمس و زکات دیگری با سجده کردن دیگری با گرفتن روزه
   و تا بینهایت میتوان نوشت

   شما ته دلت با خدا هست یه سوال ازت دارم اگر چیزی را متوجه نشدیم یعنی اون چیز مضحک هست ؟؟؟ نصف مطالبی که زندیق ها در این جا مطرح کردن یا اشتباه متوجه شدن یا عمدا جوری ترجمه و تحلیل میکنن که مطابق عقاید خودشون باشه که من که 2۵ سال بیشتر ندارم جواب هشتاد درصد شبهه ها رو بلد هستم .

   حذف
 2. لیلای عزیز بحث بی منطقی نیست خانواده من هر سال عید قربان گوسفند قربانی می کنندو گوشتش را به نیازمندان می دهند این یک سنت است و باید هر شخص که توانش است انرا انجام بدهد
  کسانی که در این روز قربانی میکنند از کجا میدانید که در کار خیر دست ندارند ؟چرا اعتقاد دیگران را مضحک و مسخره جلوه میدهید ؟شما طوری این مطلب را بیان کردید انگار کشتن گاو یا گوسفند کار حرام و دور از انسانیت است!!
  چرا نوروزکه از اتش پرستان زرتشتیان است را همه سال با شکوه برگزار میکنید ؟!!ولی ایین خدا و پیامبرش را مضحک و غیر معقول میدانید؟؟!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دوست گرامی دقیق جواب همه سوالاتتون در بالا نوشته شده

   اگر کامل بخونید تک تک جوابهاتون رو پیدا میکنید

   خیلی چیزهای زشتی سنت بوده و هست اما قرار نیست چون سنت بوده وهست ادامه پیدا کنه چرا که انسانها به تکامل رسیدن فهم و شعورشون هم همینطور

   نوروز عید باستانی ایرانیها هست که توش کسی کشته نمیشه و به هیچ موجودی هم اسیب نمیرسه بلکه زایش و زاییده شدن که همانا بهار هست ستایش میشه

   چه اشکالی داره سنتهای خوب و پاک و دور از خشونت اجرا بشن؟

   شمایی که میگی سنت پیغمبر و خداست
   اگر واقعا به خدا و کتابش معتقدی خدا خودش در کتابش نوشته در قرآن در آیه ٣٧ سوره حج می فرماید: خدا این خون ها و این گوشت ها را از شما نمی خواهد بلکه خداوند از شما پاکی و تقوا می خواهد.)حالا دیدی خدا تو قران چی گفته؟


   با کشتن یک حیوان بیگناه انسان چطور میتونه به خدا نزدیک بشه؟؟؟
   چرا فکر میکنی با پخش کردن گوشت یک بیگناهی که تو به زور گرفتی و کشتیش میتونی ثواب کنی ؟؟؟

   اون خدایی که شما بهش معتقدی که میگه من اینها رو از تو نمیخوام؟؟ چون نیازی به گوسفند تو نداره!!

   به جای کشتن میتونی پولش رو بدی به یک بدبخت نیازمند اون موقع هست که به خدا نزدیک میشی و اثراتش رو توی زندگیت میتونی ببینی .. نه با خون ریختن

   خوب زمان ابراهیم و اسماعیل هم مردم سنت ادم قربانی کردن داشتن و هر کی بهشون میگفت این کار رو نکنید و کارتون اشتباه هست مثل شما میگفتن چرا اعتقادات دیگران را مضحک و مسخره جلوه میدهید

   واقعا مضحک و مسخره نیست؟؟

   انصافا ایا به همه دستوراتی که داخل کتاب است عمل کردید و فقط این یکی مانده بود ؟ که ان هم نگفته برو گوسفند بکش گفته من احتیاجی به قربانی تو ندارم من پاکی و تقوا میخواهم


   کمی بیندیشیم ...مگر نه اینکه یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت اجر بیشتری دارد ؟

   پس چرا اندیشه نکنیم ... انــــــــــــدیشه کنید

   حذف
  2. «لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنينَ» (الحج، 37)

   ترجمه: هرگز گوشت ها و خونها (ى قربانيان) به خدا نمى رسد. ولى تقوا و پرهيزكارى شما است كه به خدا مىرسد.

   حذف
  3. زرتشتیان آتش پرست نیستند! زرتشتیان اولین دین یکتا پرستی را مرسوم کردند. شما قبل از اظهار نظر، مطالعه بفرمایید...هرچند که در مسلک خدا و پیغمبر شما خون ریختن مهمتر از یادگیری هست.

   حذف
 3. salaaaaaaaaaaaam leila jooooooooon , man bargashtaaaaaaam :* , merc az msg et kheili khoshhalam kard, age bedooni in 2 hafte asbab keshio marizi cheghad khaste o zayifam karde , 3 kiloo laghar shodam , alan daghighan 52 kilooam :D , cheghad sakhte too ghorbat dast tanha bashi :-s kesi nabashe komaket kone :( man bade 4 sal zendegi in avalin bari bood asbab keshi mikardam kheili sakht bood , ehtemalan akharin baram ham khahad bood :D , kholase in 2 hafte kollan az donya bikhabar boodam , cheghadam chizaye bahal dorost kardi :D
  rasti eydetam mobarak :*
  man goosht kharam vali hichvaght jorat nemikonam koshtane gav o goosfando nega konam , hamishe kheili ham narahat misham vaghti nazdikam mikhan goosfand ina bokoshan , bazi vaghta delam nemikhad dige goosht bokhoram vali nemishe tarkesh kard , nemidoonam chera nemishe az rejim ghazayi hazfesh kard ...
  to az avval giah khaar boodi ya chan sale akhir giah khar shodi ?
  behem begoo che jori mishe goosht khordano tark kard :(

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ســـــــــــــــــلام سونا جون دلم برات تنگ شده بود و نگرانت بودم گفتم شاید رفتی ایران نیستی

   خوب به سلامتی و خستــــــه نباشید   سونا جون چرا نباید نشه گوشت رو از برنامه غذایی حذفش کرد وقتی شروع بکنی میبینی که چقدر راحته
   همه غذاهای بدون گوشت رو هم به راحتی با حذف کردنشون میشه درستشون کرد
   مثل قیمه - قورمه- حتی ابگوشت

   اونقدر هم خوشمزه میشه و صد البته ادم با وجدانی اسوده میخورتش چرا که لاشه هیچ موجود رنج کشیده ای توی بشقاب سر سفرش نیست


   خوب منم گوشت میخوردم از بدو تولد که گیاه خوار نبودم اما واقعا وقتی انسان نیازی به گوشت نداره و میتونه سالم بدون گوشت به حیات خودش ادامه بده پس چــــــــــــرا باید جان موجودی رو بگیره فقط برای لذتش؟؟

   برای گیاه خوار شدن فقط لازمه باور داشته باشی بقیه موجودات هم مثل من و تو درد و رنج رو میفهمن اونها هم شاد و غمگین میشن اونها هم حق حیات دارن اونها هم وقتی کاردی زیر گلوشون رو فشار میده میترسن وحشت میکنن رنج میبرن درد میــــــــــکشن


   سونا جون وقتی ادم اگاه میشه حتی نمیتونه خودش رو ببخشه
   من الان هزار بار شرمنده خودم هستم که یک روزی گوشت بدن حیوانات زنده دیگرو میخوردم

   حذف
 4. rast migi leila joon harfat manteghie, harchand khob ta in had ham ensan o heivano barabar nemidunam vali rast migi vali in ye tasmimie ke bayad khanevadeh ba ham begiran ye nafar tu ye khuneyee ke khosusan mardesh asheghe gooshte nemitune bekeshe!

  پاسخحذف
 5. rast migi leila joon vali in tasmimie ke bayad khanevadeh ba ham begire man ke shoharam asheghe gushte ghaza bedune gushto ghaza nemidune nemitunam.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به هر حال باید اگاهی داد شاید همسر شما یا هر کس دیگه ای که گوشت میخوره با واقعیت های پشت پرده کشتارگاه ها اشنا نیست و فقط میره گوشت رو از مغازه میخره میادو یک شب لذتش رو میبره
   ...
   اگر دیوار کشتارگاه ها شیشه ای بود همه گیاهخوار می شدند
   این تفکر که انسان برتر هست اشتباهه چرا باید اینطور باشه دلیلی نداره!
   این تفکر همان تفکری است که باعث قرنها برده داری انسانها بود. برده داران سفیدپوست واقعا فکر میکردند که سیاهپوستها انسان نیستند و حق دارند از آنها برای کارهایشان استفاده کنند و آنها را با زنجیر ببندند. تمام اینها در سالهای نه چندان دور اتفاق افتاده. پرونده ی این ماجرا با تلاش آدمهای متفکر بسته شد.
   حقوق حیوانات با انسان برابر هست. یکسان نیست اما حقوق برابر باید داشته باشن. مسلماً حیوانات دیگه نیازی به داشتن حق تحصیل ندارن! اما حق حیات چرا. حق دارن بدون اینکه استثمار بشن، زندگی کنن

   .
   حتی اگه هیچ دلسوزی و حس انسانی و همدردی برای حیوانات هم نداریم
   در واقع بایستی از سیستم گوشتخواری بترسید چرا که روند دامپروری ها و پرورش میلیاردها حیوان در سال که به زور به دنیا می آیند و به زور هم از دنیا میروند باعث شده، که بسیاری از جنگلهای حیاطی برای کره زمین از بین بروند چرا که در آن محیط قصد کردند دامپروری احداث کنند و از محیط جنگلی آنجا برای تولید علوفه و یا خوراک حیوانات استفاده کنند.
   از بین رفتن جنگلها و افزایش دامها در دامپروری ها توسط انسانها باعث شده گرمایش کره زمین به واسطه ی گاز متان روز افزون شود و همین عامل سبب شده یخ های قطب به سرعت هر چه تمامتر آب شوند و سطح خشکی ها را آب فرا بگیرد و عرصه را برای زندگی کردن بر روی زمین تنگتر و تنگتر کند.( خیلی از کشورها همانند کشور هلند در سالها آینده به علت سرازیر شدن آب اقیانوس ها حاصل از ذوب یخ ها نیست شده و زیر آب میرود)
   در سالهای آینده بسیاری از خشکی ها به زیر آب خواهد رفت و هیچ یخی بر روی سطح قطب نخواهد بود.
   گاز متان که قدرت نگهداری گرمایش متان 72 برابر بیشتر از دی اکسید کربن میباشد، حاصل از هاضمه حیوانات دامپروری ها بالغ بر 86 میلیون تن در سال می‌باشد؛ 8 میلیون تن از کودهای حیوانی بوجود می‌آید که در مجموع بیش از 51% کل گازهای گلخانه ای تولید‌ شده بصورت مستقیم را تشکیل می‌دهد.
   در حالیکه با پیروی از گیاهخواری ، میتوانیم تا حد چشمگیری از تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن، گازهای متان و اکسید نیتروژن ، تخریب جنگلهای استوایی و جلوگیری از بیابان‌زایی، افزایش گرمایش جهانی، آلودگی آبها، خشکسالی، تولید زباله و... بکاهیم.


   از طرفی، ما بر روی زمین یک میلیارد گرسنه داریم، و روزانه بیش از 18.000 کودک به خاطر سوءتغذیه و نبود خوراک میمیرند در حالیکه خوراک 2 میلیارد انسان به حیوانات پرورشی ( که باز تاکید میکنم به زور انسانها و ناخواسته به دنیا آمده اند ) داده میشود.
   برای تولید یک کیلو گوشت که به تنهایی خوراک دو نفره، بیش از شانزده کیلوگرم غلات استفاده میشود که همین مقدار میتوانست بیش از بیست نفر را سیر کند!!!!


   باید اگاهی داد و اطلاع رسانی کرد

   حذف
 6. ليلا جون من گوشت ميخورم منكر هم نيستم...البته از اين كار قرباني متنفرم اصلا هم ثواب نميدونم،هميشه هم سعي كردم پولي را كه براي مقاصد خيريه در نظر گرفتم رو براي كارهاي مثبت هزينه كنم.مثل خريد لباس يا جهزيه يا كمك به بيماران سرطاني،در هر حال نوشته هاتون رو تا قسمتيخوندم و قبول هم دارم،كار بسيار وحشيانه اي هست اينكار؛اما خوب شما ميگي ميشه اين پول رو به خانواده اي نيازمند نان شب هست هديه كرد،خوب اون خانواده ضعيف از لحاظ مالي چكار ميكنه،ميره با اون پول از قصابي گوشت ميخره و مصرف ميكنه؛در واقع در چرخه مصرف و خريد گوشت اتفاقي نمي افته.(امكان نداره كه يك خانواده ضعيف مالي بعد از مدتها با برنج خالي يا كلا غذاي بدون گوشت راضي بشن)..من خيلي گيجم و به نظرم اين بحث گياهخواري خيلي پيچيده است،خيلي ها ميگن كه گاو گوسفند براي خوردن پرورش پيدا ميكنند(من موافق اين نظر نيستم).اما در همه جاي دنيا گوشت مصرف ميشه....دقيق نفهميدم كه شما با ذبح اسلامي و قرباني كردن مخالفي يا كلا گوشت خوردن در هر صورت رو محكوم ميكني؟ و در ضمن ميگيم كه انسان گوشت نخوره و گياه رو جايگزين كنه،خب حيواناتي مثل سگ و گربه رو كه نميشه گياهخوار كرد!خيلي دلم ميخواد يك بحث خوب باهاتون داشته باشم...خوشحال ميشم جواب بديد و نظراتتتون رو بگين. در ضمن بانو فكر نكنين من خيلي گوشتخوارم و هر روز استيك و كباب ميخورم،اتفاقا من خيلي دلم ميخواد گياهخوار بشم؛ اما خانواده ام اجازه نميدن.كه من كم خوني مفرط دارم و و گلبولهاي قرمزم كم تعداد هستند.مامانم به زور به خوردم ميده در ضمن من عاشق حيوانات هستم و كلا با زنداني كردن و در قفس كردن پرنده ها هم مخالفم،

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مینا جون من مخالف خوردن گوشت حیوانات هستم
   و مخالف مراسمات و سنتهای بیخودی مثل عید قربان که عده ای بدون فکر فقط جان میلیونها حیوان زبان بسته رو میگیرند

   اون تعداد افرادی که نظرشون بر این هست که گاو و گوسفند برای انسان افریده شده خوب اشتباه میکنن   اصلا چرا باید خودمان را برتر از حیوانات ببینیم؟
   چون زورمون بیشتره؟ یا چون میتونیم به موجودات ضعیف تر از خودمون ظلم کنیم شدیم اشرف مخلوقات؟؟
   انسان اگه همه چیزخوار بود ، خوردن گوشت براش طبیعی و مفید بود. از دیدن یک جنازه خون آلود به اشتها میومد و نیازی به پختن گوشت هم نداشت و دندان و ناخن پاره کردن جسدرو هم داشت و با خوردن گوشت فشار خونش بالا نمیرفت و مستعد سکته هم نمیشد
   !!

   انسان ذاتا یک موجود گیاه خوار هست با دلایل علمی میتونیم این رو به راحتی ثابت کنیم

   گوشت غذای اصلی انسان نیست و این را شکل دندان ها و طول روده ها و فیزیولوژی بدن ثابت می کنه


   من و یا بهتر بگم ما گیاه خواران نمیگیم همه باید گیاه خوار بشن حتی حیوانات گوشت خوار نه اشتباه نکن

   حیوانات گوشت خوار ذاتا گوشتخوار هستن و بدون گوشت میمیرن و شما نمیتونی بگی شیر چون گوشتخواره خیلی بده بیایید گیاه خوارش بکنیم چون برای بقا و زنده بودنش باید گوشت بخوره و بدون اون نسلش منقرض میشه ...
   ما میگیم انسان موجودی گیاه خواره و برای زنده بودن و سالم زندگی کردن نیازی به گوشت نداره که هیچ بلکه بدون گوشت سالمتر از انسانهایی میتونه به حیات خودش ادامه بده که گوشت میخورن

   اگر بدون گوشت اسیبی به ما میرسید میگفتیم بله ما برای بقا نیاز داریم مثل حیوانات گوشت خوار

   مسئله اینه که انسان فقط از روی عادت و لذتی که از گوشت میبره اون رو میخوره همین!!


   مخالفت خانواده شما هم از روی نااگاهی هست شما میتونی خودت با بیشتر کردن اطلاعاتت در این زمینه و اگاه کردن اونها ثابت کنی که اشتباه فکر میکنن

   !
   تحقیقات متعدد علمی و شواهد فراوان تجربی فایده های گیاه خواری را ثابت نموده اند. با این وجود تعدادی ازگوشت خواران تلاش فراوانی برای رد گیاه خواری نموده اند ولی تا کنون به هیچ دلیل علمی مستند در زمینه زیان بار بودن گیاه خواری دست نیافته اند. در صورتی که مواد غذایی مناسب به صورت صحیح فراهم نشود و یا در دسترس نباشد مواد مکمل بصورت قرص های روی و اهن و ویتامین ب12 در دسترس همگان است که با مصرف چند عدد از ان در ماه کمبود این مواد و ویتامین را می توان به راحتی جبران نمود.
   واقعیت این است که ما بدون مصرف گوشت و لبنیات هم به خوبی می توانیم به زندگی خود ادامه بدهیم، مواد غذایی گیاهی به خوبی نیاز های بدن ما را تامین می کنند و این برای کسی که به زندگی سالم فکر می کند کافی به نظر می رسد.
   یک گیاه خوار به دلیل خاص بودن روش تغذیه اش بسیار بیشتر از دیگران به تغذیه خود توجه دارد و این خود یکی از دلایل سلامت زندگی گیاه خواران است ، متاسفانه آمار های وحشتناکی از بروز سوء تغذیه مخصوصا در میان کودکان و نوجوانان منتشر می شود که مطمئنا هیچ یک از این افراد گیاه خوار نبوده اند


   گوشتخواری مؤثرترین منبع عوامل ناخوشی ها است!
   دکتر نیل برنارد رئیس کمیته پزشکان گیاهخوار آمریکا
   http://www.pcrm.org/
   صنعت گوشت, بیش از تمام جنگ‌های قرن اخیر, تمام بلاهای طبیعت و تمام سوانح اتومبیل, مرگ امریکائی‌ها را به دنبال آورده است. اگر معتقدید گوشت "غذای واقعی‌ برای مردم واقعی‌"""" "*"(است" پس بهتر است در نزدیکی‌ یک بیمارستان واقعی‌ زندگی‌ واقعی‌ کنید

   پروفسر کالین کامپبل:
   متخصص بیوشیمی غذا، مشاور مؤسسۀ تحقیقات
   سرطان و عضو سازمان تحقیق در مورد سرطان در دنیا

   چیزی که ما به عنوان بیماریهای نرمال بر اثر افزایش سن میشناسیم، در واقع نرمال نیستند. درحقیقت، یافتهها نشان میدهند که با رو آوردن به گیاهخواری به سادگی میتوان از بروز قالب، شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد همۀ سرطانها، بیماریهای قلبی - عروقی و سایر اشکال فساد (سلولی) جلوگیری کرد و یا حداقل آنها را تا سنین بسیار بالا به تعویق انداخت.

   آنچه در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده مرتب خواهید شنید این است که پروتئین حیوانی یکی از سمیترین مواد غذایی است. حتی با اضافه کردن مقدار کمی پروتئین حیوانی به برنامۀ غذایی خطر ابتلا به بیماریها به طور چشمگیری افزایش مییابد

   حذف
  2. اگر انسان گوشت خوار بود خوردن گوشت باید براش مفید باشه دیگه
   اینها بیماریهای خطرناک و مرگباری هستند که خوردن گوشت علت این بیماریهاست


   وقتی حیوانی را می کشید مقداری از سمها در جریان خون او باقیست که جریان خون حیوان مشغول دفع آن بوده و وقتی انسان از این گوشت تغذیه می کند این سموم را می خورد و به این وسیله به سازمان بدن خودمان مقداری کار اضافی میدهیم که دفع مواد ناخواسته حیوان دیگری بوده است. در ضمن وقتیکه حیوان را می کشند در حین کشتار مقداری سم از ترس وارد جریان خون او می گردد. ( این یک عمل طبیعی است که بدن موجودات برای محافظت خود نشان می دهند) و بهمین علت است که مردم از شوک و ناراحتیها دچار غش می گردند


   در همان حینی که حیوان در حال مرگ است گندیدگی در جسد شروع می شود. از هم پاشیدگی بدن یک جریان طبیعی است و تشابه بیشتری به زمین جنگل دارد تا با دستگاه گوارش انسان. چون میکروبهائی در آن در حال رشد هستند که می توانند هر 15 دقیقه در حرارت بدن زاد و ولد نمایند و تنها وسیله جلوگیری از زاد و ولد آنها تبرد است. بیش از 90% تمام موارد شناخته شده مسمومیتهای غذائی بوسیله این میکروبهای گنداننده ایجاد می شوند. و این نشان می دهد که مقاومت مبارزه ما با میکروبهای حمله ور حدودی دارد. می توان گفت که پختن میکروبها را می کشد. ولی اجساد آنها کاملا سمی هستند و میکروبهایی که روی گوشت پخته شده توسعه می یابد کشنده می باشند
   به علت تراکم زیاد حیوانات در صنعت پرورش دام و طیور, انواع بیماریها در بین آنان شیوع پیدا میکنند و در موقع کشتار فرصت برای معاینه تک تک حیوانات نیست   غذای گوشتخوار‌ها از مقدار بالایی‌ از پروتیین برخوردار است, و پروتیین زیاده از حد باعث دفع کلسیم میشود که خود نهایتاً منجر به پوکی استخوان و سنگ مثانه و سنگ کلیه خواهد شد   برخی‌ از بیماری‌های حاصل از پرورش دام و طیور
   آنفولانزای خوکی, ‌ای کولی, سالمونلا, آنفولانزای مرغی
   جنون گاوی   برخی از بیماریهای ناشی‌ از رژیم گوشتخواری
   بیماریهای قلبی, سرطان, مرض قند, چاقی مفرط,... و امراض دیگر   (Colorectal Cancer)
   سرطان کولون یا روده بزرگ، سومین سرطان شایع جهان و دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان غرب، مسوول سالانه ۶۵۵ هزار مرگ در سرتاسر جهان و ۱۶ هزار مرگ در انگلستان است.
   در ایران پیش بینی می‌شود پس از سرطان سینه، این سرطان دومین سرطان غالب و همه‌گیر در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود: سرطان روده بزرگ، بیشتر از پولیپ‌های کولون، تومورهای قارچی شکل و اکثراً خوش‌خیم موجود در روده بیشتر افراد، ناشی می‌شوندعامل اصلی این سرطان مصرف گوشت حیوانات و رژیم غذایی کم فیبر است


   سرطان روده
   این بیماری کم کم رشد میکند و با تخریب روده بزرگ خود را به سایر اندام های بدن مانند شش ها و غدد لنفاوی می رساند
   که شانس نجات فرد به 5% کاهش می یابد   یبوست یا خشکی مزاج

   عارضه‌ای در دستگاه گوارش است که به موجب آن مواد دفعی در رودهٔ بزرگ سفت می‌شوند و دفع آنها با درد و سختی همراه می‌شود. یبوست حاد ممکن است سبب بسته شدن روده شود، که به نوبهٔ خود ممکن است نیاز به عمل جراحی داشته باشدعلت اصلی آن مصرف گوشت و رژیم غذایی کم فیبر است   ایجاد حفره و تخریب دیواره روده بزرگ
   Colitis ulcerosa
   کوليت زخمي به التهاب شديد کولون يا روده بزرگ که با زخم در ديواره روده همراه است اطلاق مي شود. در موارد شديدتر زخم ها دچار خونريزي شده و بيمار مدفوع خوني (محتوي موکوس وچرک) دفع مي کند. گاهي افراد مبتلا از انقباضات نامنظم روده بزرگ مخصوصاً در ناحيه چپ و پايين شکم شکايت دارند.ذکر اين نکته ضروري است که روده بزرگ مواد دفعي را در خود نگه مي دارد تا آب
   آن جذب شود و مواد باقي مانده به صورت مدفوع دفع مي شود. اين بيماري معمولاً از قسمت هاي تحتاني روده بزرگ آغاز شده و به سمت بالا کشيده مي شود.مهمترین علت این بیماری "پاسخ تشدید شده دستگاه ایمنی بدن" به وجود "رادیكال های آزاد" می باشد گفتنی ست مهمترین منبع تولید رادیکالهای آزاد، پروتئین های حیوانی و گوشت استهمچنین این بیماری یکی از پیامدهای یبوست نیز می باشد

   حذف

  3. متن زیر نتیجه ی پژوهش های علمی توسط چند تن از بزرگ ترین محققان درباره ی لزوم گیاهخواری می باشد که اسامی آنها در ادامه آمده است:
   پروفسور ایروینگ فیشر دانشگاه ییل
   پروفسور جوتیکو دانشگاه بروکــسل
   پروفسور بلتس دانشگاه توکیو
   پروفسور چتیندن دانشگاه تورنتو
   پروفسور اشتهلین دانشگاه برلین
   پروفسور اشتهلین در گوشه ای از پژوهش هایش به این مهم دست یافت که در انسان :
   1- پس از خوردن گوشت خستگی ویژه ای دیده میشود که پس از خوردن غذاهای غیر گوشتی دیده نمیشود
   2- افزایش دمای خون
   3- افزایش تعداد گلبولهای سفید
   4- افزایش چسبندگی(ویسکوزیته)خون
   5- کاهش قلیائی بودن خون که در موارد گیاه خواری اصلا ً تغییر نمیکند

   جالب آنست که این نشانه های پنجگانه دقیقا ً حاکی حالتهائی هستند که در هنگام دفاع طبیعی بدن در مقابل یک هجوم بیگانه(عفونت،باکتری، میکروب یا ویروس) آشکار می شوندو این موضوع کاملا ً از نقطه نظر تجزیه و تحلیل ثابت شده است که جسد مرده حیوانات ، به عنوان غذای انسان، برای بدن حکم یک پدیده بیگانه را داراست و این به معنای فشار و تنش غیر طبیعی برای بدن بوده و بدن انسان در مقابل آن اقدام به دفاع مینماید.
   گزارش های" انستیتو پژوهشی بیماریهای اجتماعی اپیدمیولوژی برلین " در تاریخ 23.07.1986 نشان میدهد که سرطان روده بزرگ که 80% بر اثر تغذیه غلط پیش میآید، در نزد گیاهخواران بندرت دیده میشود.گیاهخواران مشکل بالا بودن سطح اسید اوریک و کریاتین را ندارند ، نقرس در نزد گیاهخواران بندرت مشاهده میشود و بیماریهای کلیوی در اکثر موارد گریبانگیر افراد گوشتخوار میشود.
   بیولوژیست ها و دانشمندان اظهار میدارند که روده بزرگ انسان برای هضم گوشت مناسب نیست،و گوشتخواران دارای روده کوتاهتری هستند(حدود 2 تا 4 برابر طول بدنشان) به همین دلیل سمهای حاصل شده از خوردن گوشت با گوشت هضم شده بسیار سریعتر از جسم این حیوانات خارج و دفع میشود. از آنجا که مواد غذائی گیاهی بسیار آرامتر حل و جذب میشوند، در گیاهخواران طول روده بزرگ حدودا ً 6 برابر طول بدنشان میباشد که در انسان این طول حتا به 9 برابر طول بدن میرسد، بدین ترتیب وقتی انسان گوشت میخورد، سموم ناشی از خوردن گوشت مدت بیشتری در بدن میماند و کلیه ها را تحت تاثیر قرار داده و نیز موجب بروز بیماریهائی چون نقرس، آرتروز،رماتیسم و سرطان میشوند. امروزه به این بیماریها مواد شیمیائی، هورمونها و آنتی بیوتیکهای گوناگونی که به حیوانات پرورشی خورانده میشود و با گوشت وارد بدن انسان میشود، نیز افزوده میشود.
   پروتئین موجود در گوشت نهایتا ً تا 70% در بدن انسان تجزیه میشود(بر خلاف پروتئین موجود در گیاهان که برای هضم نیز مفید هستند).پروتئین تجزیه نشده و باقیمانده حیوانی و کلسترول موجود در گوشت بتریج مشکل ساز خواهند شد و خود را به جداره های درونی رگها چسبانده و موجب کندی جریان خون شده و به همین سبب کار قلب را بیشتر میکنند.
   مدیریت بهداشت کانتون زوریخ در سال 1990 طی گزارشی اعلام کرد که نیاز روزانه انسان به پروتئین بطور میانگین 30 گرم است که میتواند از راه خوردن حبوبات، غلات و مغزجات تامین شود. مقایسه انسانهائیکه بصورت قومی یا منطقه ای یا بدلائل مذهبی و اعتقادی گوشتخوار نیستندو یا کمتر از گوشت استفاده میکنند، نشان میدهد که بیماریهای تمدنی گریبانگیر آنها نیست(چوپانهای محلی کوههای اکوادور،قبائل هوننرا در شمال غربی هند و قبائل ساکن در شرق هندوستان که بیماریهای قلبی و سرطان عملا ً در بین آنان ناشناخته است و این در حالیست که افراد بالاتر از 80 سال تا حتا 110 ساله در این قبائل بوفور یافت میشوند، و در مقابل آن، قرقیز ها و اسکیموها که بدلیل شرایط محیطی و عدم امکان کشت سبزیجات، غلات و حبوبات، در مناطق زندگیشان، و استفاده زیاد از گوشت، میانگین عمرشان نهایتا ً 40 سال است.!!!!

   حذف
  4. در گوشتخواری، همین که غذا وارد معده می شود بدن مثل آنکه سم خارجی وارد آن شده باشد، حالت دفاعی به خود گرفته و سربازان خود را که همان لوکوسیتها باشند، بسیج نموده و برای این کار، مقداری هم انرژی مصرف می کند ولی ناتوان از دفاع می شود. برای همین است که، بعد از خوردن غذاهای گوشتی،فرد سنگین و کسل می شود و میل دارد بیفتد و از هرگونه فعالیت جسمی و فکری باز می ماند. به قول معروف، شکم سیر دوست ندارد مطالعه
   کند. به عبارت دیگر، غذای گوشتی به جای اینکه به انسان انرژی ببخشد و قوا را تجدید کند، مقداری هم از نیروی موجود مصرف می کند. در گیاه خواری اما پدیده لوکوسیتوز هضم وجود ندارد و با آنزیمهایی که فراوان در مواد غذایی وجود دارند، هضم بی دردسر و سریعی فراهم می شود و به هیچ وجه، نیازی به صرف انرژی بیشتر نیست.
   آنها که طاقت آورده با اراده محکم از خوردن گوشت دوری می جویند و به گیاهخواری روی می آورند تنها پس از یکی دو هفته، حالت تعادل جدیدی در بدن خود احساس می کنند که بر حسب موارد مختلف، کم و بیش از این قرارند:
   محکم راه رفتن، رنگ با طراوت، از بین رفتن سردرد ها، تازه تر شدن چهره و پوست و بدنی بدون پف و خیز، خوش خلقی و نشاط زیاد، خستگی کمتر، نداشتن کسالت پس از غذا، مقاومت در برابر بیماری ها، عکس العمل ملایمتر در برابر سخنان و کارهای ناپسند دیگران، دیر رنجی و گذشت و ...
   فردی که گوشت می خورد خیال می کند سنگینی و کسالت پس از غذا امری است طبیعی. ممکن است در روزهای اول گیاهخواری لذت خوردن غذاهای سابق را نداشته باشید و ترک عادت، ساعتی شما را ناراحت کند، ولی در عوض، بیست و سه ساعت دیگر را بی رنج و شاداب به سر می برید.گیاه خواری، بافتهای بدن را جوان می کند. سلولهای کهنه و فرسوده کم کم از بین می روند و سلولهای تازه و جوان جای آنها را می گیرند.
   ضررخوردن گوشت حتی به مراتب بیش از ضرر سیگار و تریاک است چون یک بخش از سم سیگار و تریاک از راه ریه دفع می گردد ولی سمومی که از غذاهای کشته شده تولید می شوند، تماما وارد خون انسان شده، مستقیما سبب بیماری و مرگ می گردند.غذای مرده، سلولهای مریض و مفت خور و بی فایده بوجود می آورد و موجب چاقی غیر طبیعی می شود که مردم بی اطلاع، آن را نیرومندی و قوت می پندارند

   وقتي ما حيوانات را براي خوردن مي كشيم، آن ها هم در نهايت ما را مي كشند چون گوشت آن ها كه محتوي كلسترول و چربي اشباع شده است، هرگز براي انسان در نظر گرفته نشده است.(ويليام سي. رابرتس پزشك و ويراستار ژورنال كارديولوژي آمريكا)

   گوشتخواری گذشته از آسیب هایی که به تندرستی و دستگاه گوارش
   می رساند و بیماری هایی همچون دیابت و سرطان های بدخیم و سکته های زودرس پیامدش می باشد ، زیبایی و اندام شما را نیز بدریخت و نابود میکند ! چرا که چاقی یا لاغری بیش از اندازه به بار می آورد .

   اگر شما هم از سنگین وزنی و چاقی بیش از اندازه رنج میبرید و از ورزش های سنگین و لاغری خسته شده اید ، باید تا کنون دریافته باشید هیچکدام از اینها راهکار
   همیشگی لاغر شدن نیست مگر اینکه گیاهخوار شوید
   همچنین گیاهخواری کمبود وزن کسانی که بیش از اندازه لاغر هستند را نیز تأمین میکند و وزن را به تعادل می رساند .
   بیماری "زبان آبی"، اشریشیا، کولی سالمونلا، آنفولانزای مرغی، بیماری جنون گاوی، بیماری خوک (پی ام دابلیو اس)، لیستریوز، مسمومیت پوسته داران.
   - بیماری قلبی،
   بیش از ۱۷ میلیون نفر هر ساله در دنیا کشته میشوند مخارج بیماری های قلب و عروق حداقل ۱ تریلیون دلار در سال میباشد.
   - سرطان،
   بیش از ۱ میلیون مریض جدید سرطان روده هر ساله تشخیص داده میشوند.
   بیش از ۶۰۰ هزار تلفات جانی سالانه بخاطر سرطان روده.
   سالانه میلیون ها مورد جدید در زمینه سرطانهای مربوط به مصرف گوشت
   تشخیص داده میشوند.
   - دیابت،
   ۲۴۶ میلیون نفر در سراسر دنیا به دیابت مبتلا هستند حدوداً ۱۷۴ میلیارد دلار هر ساله برای درمان این بیماری خرج میشود.
   - چاقی مفرط،
   در سراسر جهان ۱.۶ میلیارد بزرگسال اضافه وزن دارند.
   ۴۰۰ میلیون نفر دچار چاقی مفرط هستند.
   حداقل ۲.۶ میلیون نفر سالانه از
   مشکلات مربوط به اضافه وزن یا چاقی مفرط می میرند.
   از لحاظ زیست محیطی، تا ۷۰ % از آب پاکیزه مصرف میشود بیشتر منابع آب آلوده میشوند.
   - جنگل زدایی، جنگلها که ریه های کره زمین هستند.
   - استفاده از ۹۰ % غلات جهان برای تغذیه دام، موجب گرسنگی و جنگ ها میشود.
   - گوشتخواری موجب ۸۰ % گرمایش جهانی میشود.

   حذف
 7. گذشته از بحث گیاهخواری و گوشتخواری، به نظرم باید به نفس یک عمل و اثری که در روح تک تک افراد و همچنین جامعه می گذاره دقت کنیم. به عنوان یک شخص غیرمذهبی به نظرم عید قربان می تونه به عنوان یک عید، یک روز جشن و سرور برگزار بشه بدون کشتن گوسفندها! نفس عید قربان می تونه عشق، فرمانبرداری از معشوق (البته شخصن قبول ندارم ولی خوب مذهبی ها فرمانبرداری از خداوند رو کار درستی می دونند)و همچنین بازخوانی و تصحیح سنن و رسوم زشت مثل کشتن حیوانات به جای انسان تعبیر کرد و سعی کرد که همه سنت ها و رویه های منفی زندگیمون رو در جهت بهتر شدن تغییر بدیم، نه که خوبهاش رو بندازیم دور و بدهاش رو هزاران هزار سال دو دستی بچسبیم. چرا هیچ وقت به این عید اینگونه نگاه نشده؟ چرا هیچ وقت دقت نکردیم که در مراسم احرام نباید هیچ موجودی حتی حشرات رو بکشیم و آزار بدیم؟ پس شاید پیامش دوستی با حیواناته چرا چسبیدیم فقط به رسوم خشن؟ مذهب و برداشت مذهبی مثل خیلی از چیزهای دیگه در زندگی، بازخوردی هست از نگاه ما به زندگی، خودمونیم که نکات مثبت یا منفیش رو پررنگ می کنیم.این برمی گرده به روح ما که چه عملی بیشتر باهاش سنخیت داشته باشه ما همون کار رو معمولن انجام می دیم. در مورد گیاهخواری و گوشتخواری فکر می کنم همون طوری که برده داری یه زمانی همه جای دنیا رایج بوده مثل تحت سلطه بودن زنها، دلیل بر درستیش نیست. می تونه تغییر کنه. من با اینکه تقریبن گیاهخوار به حساب میام (مصرف شخصی هرنوع گوشت در خونه صفره فقط وقتی مهمونی جایی برم چون دوست ندارم بگم اینو یا اونو نمی خورم و اگر غذای گیاهی نباشه کمی از گوشت می خورم)ولی فکر نمی کنم بتونیم با شرایط فرهنگی حاضر تبلیغ محکم کنیم روی گیاهخواری مطلق همگانی چون نیاز به فرهنگ سازی داره (البته این رویکرد شخصی منه و برای کسی که تبلیغ گیاخواری می کنه احترام قایلم البته به نظرم باید با ظرافت انجام بشه که باعث واکنش کور که متاسفانه بسیار رایجه نشه). ولی به نظرم باید جوانب منفی دامپروری مخصوصن به شیوه صنعتی حاضر برای همه روشن بشه و حداقل مردم متوجه بشن که نمی تونن انسان کاملن صلح طلبی باشن اگر گوشت در رژیم روزانه و بدون ملاحظه همیشگیشون باشه، نمی تونن حیوان دوست باشن و گربه و سگشون رو عضوی از خانواده شون بدونن و هرروز گوشت بخورن. این حرف درست نیست که بشر همیشه گوشت می خورده حالا هم باید بخوره. مسله اینه که گوشتخواری بشر هیچ وقت به این حد نبوده و هیچ وقت در همزیستی انسان و دام تا به این حد برعلیه حیوانات خشونت به کار نرفته بوده. به جای اینکه در عصر حاضر که دوره حق هست(از هرنوع، انسان، حیوان و طبیعت،) بیش از هر زمانی خشونت وجود داره و این زنگ خطریه برای بازنگری به رویه ای که در زندگیمون داریم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. افرین به وجدان اگاهت کاملا موافقم با نوشته هاتون

   حذف
  2. درود بر شما لیلا جان. کلام شما زیبا، منطقی و دلنشین است. اگر کسی بخواند و قبول نکند از سر لجبازیست.

   حذف
  3. سلام دوست باوجدان و اگاهم بله بدون تردید کسی که مخالف میکنه از سر لجاجت هست که من نظرم مخالف عقاید اونهاست
   متاسفانه اصلا فکر نمیکنند

   حذف
 8. ba salam,
  man az in matlab va aksash shoke shodam aslam kare dorosti nakardid ke in aks ha ro dar yek page ashpazi gozashtin.tamame nazarate shoma baraye shoma mohtarame.man na eteghad be in masael daram ama bi ehterami ham nemikonam.khoda ro shokr dar yek keshvare azad ,ke har kas har joor doost dare zendegi mikone hastin vali baz mikhain nazaratetoon ro tahmil konid.Hala shoma ye modati hast giah khar shodin dige hame aalam nabayad giah khar beshan.dar zemn bebinid doostaye chefetoon ke bad az har poste shoma baratoon bah baho cha chah mikonan yek nafareshoon taeedetoon nakarde!!!!!!!!!lotfan oon aksaye moshmaez konande ro az safhatoon bardarid !!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شکمو said...

   سلام

   اینجا وبلاگ شخصی من هست و نظر شخصی من
   من مگر به زور دارم شما رو مجبور به این کار میکنم؟؟ :)

   من دارم اگاهی میدم شاید اگر شخصی باشه وجدانی اگاه داشته باشه با این تصاویر و نوشته ها به خودش بیاد
   چون معتقدم افرادی هستند که تشنه دانستن هستن و منتظر تلنگری تا به خودشون بیان

   خوب چرا این عکسها برای شما بده؟؟ مگه همین ها رو نمیخورید؟ مگر به این شکل گاو و گوسفند رو نمیکشید و سر سفرهاتون نمیارید؟
   خوب نباید براتون دیدنش این همه غیر منتظره باشه عادت کنید اگر این غذای هر روز شماست   قرار نیست کسی حرفهای منو تایید کنه یا نکنه یعنی نیازی به این کار نمیبینم دلیل نمیشه وقتی که هدفی یا کاری تایید نشه پس اون کار اشتباه جلوه کنه یا دلیلی باشه بر اشتباه بودن اون کار


   و مطمئنن کسی که گوشت میخوره مثل شماو هر سال پرشکوه تر از سال قبل این روز رو با خون و خونریزی جشن میگیره هیچ وقت نمیاد این نوشته ها رو تایید کنه
   مگر اینکه واقعا بی اطلاع باشه که اون هم در این دوره زمانه با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی کمی بعیده اما خوب هستن اشخاصی که هنوز از این جنایت ها بی اطلاع هستن چون همیشه تکه گوشتی رو رفتن از مغازه خریدن و از پشت پرده این جنایات خبری ندارن

   شما باید متاسف باشید از این که هنوز این سنت و کردار نادرست پابرجاست. کشتن حیوانات بی دفاع نه تنها باعث خوش روزی و به قول معروف " عید " نمیشود، بلکه آنروز روز تباهی و سیاهی برای همه ی حیوانات و حتی انسانهاست چرا که سرشت و طینت خود را با کرداری پلشت آلوده کرده و پایه گذار وحشیگری و خشونت میشوند.
   امیدواریم که این خرافات و اعتقادات وحشتناک از سرشت همه ی انسانها زدوده شود و دیگر شاهد کشته شدن و قربانی شدن حیوانی نباشیم   اتفاقا چون دارم در کشوری ازاد زندگی میکنم و این ازادی رو دارم که بتوونم عقایدم رو داد بــــــــزنم این کار رو میکنم مگر میشه در ایران این کار رو کرد؟؟؟   یکی میگفت آنچه انسانها بیشتر از همه ازش بدشون میاد وواکنش نشون میدهند ، دیدن بدیها و چهره و نتیجه کردار خودشان در اینه است

   حذف
  2. درود بر شما ،، متاسفم برای آدمهایی که برای سیر کردن شکم خودشون از لاشه ی حیوانات تغذیه میکنن. زنده باد گیاه خواری و درود بر حامیان حیوانات مورد آزار انسانها قرار گرفته

   حذف
 9. ليلا بانو،كار مردم ما متاسفانه هميشه همينطوري بوده و هست،افراط و تفريط..مثلا روز عيد قربان اين همه گوشت هست كه اصلا ميمونه و و خود مراكز خيريه اعلام ميكنند كه نيارين و ما لازم نداريم،يا حتي روزهاي عاشورا و تاسوعاي محرم،نميدونم تا حالا در اين روزها ايران بوديد يا نه،من تهران زندگي ميكنم و از شهرستانها هم خبر ندارم اما در اين تهران چنين اسرافي رو، ادر ساير روزهاي سال اصلا نديده نميشه و حتي تصور هم نميشه؛ يكبار رفتم از محلات فقير نشين شهر در اين روز عكاسي كنم،حالم بد شد.....تمام سطح خيابونها و كوچه ها مملو از برنج....بركت خدا همينجوري زير پا، اصلا يك وضعيتي بود.ملت راه مي افتادند هرجا غذا مي دادند خونه به خونه غذا ميگرفتند گوشتهاي غذا رو ميخوردند و باقيش رو مينداختن دور(يعني تمام برنج و باقيمانده خورشت)،يا ظرف رو مي انداختند توي جوي آب،و باز خونه بعدي ومحلات بالاي شهر هم همين وضعيت رو داشتند.... يا حتي بعضي از مردم با ماشين دور شهر راه مي افتند و هرجا غذا بدهد دوتا سه ت ميگيرند و تمام صندوق عقب صندليهاي عقب ماشين كيپ تا كيپ پر از غذاست،اينا رو ميبرن خونه و تو فريزر نگه ميدارند،در حاليكه خودتون ميدونيد اين غذاها چون خيلي چرب هستند،زياد نميشه داخل فريزر نگه داشت و ترش و بد طعم ميشند.....بنده خدا رفتگرها كه بايد اينهمه برنج و ظرف يكبار مصرف رو جمع كنند و شهر رو تميز كنند....هميشه با خودم فكر كردم خوب اينكار چه ثوابي داره؟اسراف كه هست.برنجي كه شاليكاران با اونهمه زحمت و تا كمر تا آب و گل دونه دونه ميكارند...اينجوري حيف ميشه.....بعد زحمت رفتگران زحمتكش كه بايد اين كثيفكاري رو تميز كنند....اينقدر هم غذا زياده كه ديگه بحث رسوندن غذا به مستمندان منتفي ميشه،خب اخه آدم ميتونه تو روزهاي ديگه سال هم غذا و خيرات بده.مگه فرقي داره؟مگه در اصل عمل تفاوتي داره؟ و يا چون همه چيز مادي گرايي هست...اين روز رو همه غذا ميدهند تا خداوند ثواب بيشتري براشون بنويسه؛گويي خداوند مثل ما درگير روز و ساعت و عنوان و منصب است...متاسفم. و در ضمن از اطلاعات خوبتن راجع به گياهخواري ممنونم من سعي خودم رو ميكنم كه بتونم خودم و خانواده ام رو گياهخوار كنم و بيشتر هم تحقيق ميكنم و احتمالا با چندتا پزشك هم مشورت ميكنم.در هر حال تا امروز موفق شدم كه يك روز در هفته رو در خونه روز گياهخواري اعلام كردم...كه اون روز فقط غذاي گياهي ميخوريم .ممنون بانو

  پاسخحذف
 10. چقدر این عکسای تهوع آور با یه وبلاگ آشپزی هم خوانی داره

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شکر که با اشپز خانه من یکی هم خوانی نداره

   حذف
 11. لیلا جان اگه گوشت حیواناتی مثل گاو یا گوسفند حرام بود یا کشتنشون درست نبود خدا نمی گفت گوشت حیواناتی مانند سگ یا گربه حرام است !!!
  ایا از امار انسانهایی که گوشت مصرف میکنید اطلاعی دارید ؟شما به یک حساب انها را بی اندیشه و بی فکر قلم داد کردید چون گوشت مصرف می کنند و همین دکترا یا دانشمندانی که در مورد ضررهای گوشت نوشته اند ایاهمه گیاهخوارند ؟
  لیلا جان هر کس اعتقاد خودشو داره و توهین به شعور کسی کار درستی نیست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. میخوام یک سوالی ازتون بپرسم ایا شما به همه گفته های کتاب خدا که فکر میکنم به قرانش معتقد باشید عمل میکنید ؟؟و همه رو قبول دارید؟؟
   جزو اون افرادی نیستید که میگن هر ایه یا حرفی که از طرف خدا نازل شده به خاطر احوال و شرایط خاص اون زمان بوده؟؟
   یا کلا همه گفته های قران رو برای همه زمانها قبول دارید؟ و هیچ ربطی به شرایط و تکامل بشر نداره و باید مو به مو انجام بشه؟

   اگر این رو پاسخ بدید من هم کاملا جواب شما رو با دلیل اوردن از قران پاسخ میدم


   البته حتما هم ذکر کنید خانم هستید یا اقا


   سوال شما در مورد اینکه خبری از امار گوشتخواران دنیا دارم یا نه مثل این هست که بگم ایا شما خبری از تعداد افرادی که در زمانهای دورادمها رو قربانی میکردند رو دارید ؟؟؟
   اگر بخواهیم مثل شما فکر کنیم باید بگیم اونها هم اعتقادات و عقاید خودشون رو داشتند که قابل احترام بود ..


   یا اماری از تعداد افرادی که در زمانهای نه چندان دور برده داری میکردن رو دارید؟؟که بخواهید اونها رو بی اندیشه و بیفکر قلم داد کنید ؟؟

   اونها هم فکر میکردند سیاهپوستان ادم نیستند و میتونن انها رو به بدترین شکل استثمار کنند که خدا هر چیزی رو برای انسان افریده
   .شکر پروندشون با تلاش متفکران زیادی بسته شد .


   هر کس اعتقاد خودش رو داره؟؟ واقعا میگید؟؟ یعنی کسی که معتقد هست باید تجاوز کنه .. باید بکشه.. باید اعدام کنه... باید شکنجه کنه .. یا مثلا بعضی افراد دوست دارن گوشت انسان بخورند ..باید کاری به کارش نداشته باشیم؟ و بهش احترام بزاریم چون اعتقادات هر کسی قابل احترام هست و نباید به شعورشون توهین کنیم!!!

   قربانی کردن حیوانات حرکت معکوس ساعت زمان است به سوی عقب افتادگی

   گاندی

   حذف
  2. سلاخی کردن هزاران حیوان بیگناه زبان بسته شاهکار نیست ... مبارزه با باورهای غلط و کمک به هزاران انسان بیگناه که از فقر رنج می برند اساس تفکر و رشد تعالی برای رسیدن به کمال است ...

   کمـــــــــــی اندیشه:


   عقل و علم و اینهمه تجربه میگه بایستی از سیستم گوشتخواری بترسید چرا که روند دامپروری ها و پرورش میلیاردها حیوان در سال که به زور به دنیا می آیند و به زور هم از دنیا میروند باعث شده، که بسیاری از جنگلهای حیاطی برای کره زمین از بین بروند چرا که در آن محیط قصد کردند دامپروری احداث کنند و از محیط جنگلی آنجا برای تولید علوفه و یا خوراک حیوانات استفاده کنند.


   از بین رفتن جنگلها و افزایش دامها در دامپروری ها توسط انسانها باعث شده گرمایش کره زمین به واسطه ی گاز متان روز افزون شود و همین عامل سبب شده یخ های قطب به سرعت هر چه تمامتر آب شوند و سطح خشکی ها را آب فرا بگیرد و عرصه را برای زندگی کردن بر روی زمین تنگتر و تنگتر کند.( خیلی از کشورها همانند کشور هلند در سالها آینده به علت سرازیر شدن آب اقیانوس ها حاصل از ذوب یخ ها نیست شده و زیر آب میرود)


   در سالهای آینده بسیاری از خشکی ها به زیر آب خواهد رفت و هیچ یخی بر روی سطح قطب نخواهد بود.


   گاز متان که قدرت نگهداری گرمایش متان 72 برابر بیشتر از دی اکسید کربن میباشد، حاصل از هاضمه حیوانات دامپروری ها بالغ بر 86 میلیون تن در سال می‌باشد؛ 8 میلیون تن از کودهای حیوانی بوجود می‌آید که در مجموع بیش از 51% کل گازهای گلخانه ای تولید‌ شده بصورت مستقیم را تشکیل می‌دهد.


   در حالیکه با پیروی از گیاهخواری، میتوانیم تا حد چشمگیری از تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن، گازهای متان و اکسید نیتروژن ، تخریب جنگلهای استوایی و جلوگیری از بیابان‌زایی، افزایش گرمایش جهانی، آلودگی آبها، خشکسالی، تولید زباله و... بکاهیم.


   از طرفی، ما بر روی زمین یک میلیارد گرسنه داریم، و روزانه بیش از 18.000 کودک به خاطر سوءتغذیه و نبود خوراک میمیرند در حالیکه خوراک 2 میلیارد انسان به حیوانات پرورشی ( که باز تاکید میکنم به زور انسانها و ناخواسته به دنیا آمده اند ) داده میشود.


   برای تولید یک کیلو گوشت که به تنهایی خوراک دو نفره، بیش از شانزده کیلوگرم غلات استفاده میشود که همین مقدار میتوانست بیش از بیست نفر را سیر کند!!!!

   انوقت خدا در مورد اینها چرا چیزی نگفته؟

   حذف
  3. جناب انانیموس تا همین صد سال پیش هم خیلی از مردم دنیا برده داری را خوب میدانستند. پس این دلیل میشود که برده داری امری نیک بوده؟
   این دلیل نمیشود که اکثریت مردم وقتی یک کار را میکنند حتما درست است.

   حذف
 12. sepasgozaram az akshaye tekandahande va bidarkonandei ke baraye ma ghafelan va be khab foroo raftegan gozashtid.baz ham ma ro agaho agahtar konid .azatoon ested,a daram inkaro bokonid va nazarate digaran mayoosetoon nakone.motshakeram

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ممنون از همراهیت دوستم

   برای من نظرات مهم نیست هدفم خیلی ارزشمندتر هست

   حذف
 13. merC azizam dele manam barat tang shode bood :*

  omidvaram manam roozi betoonam goosht khordano kenar bezaram , albate kheili vaghte bade khoondane ye seri ketabe doctor jazayeri ke dar morde zara haye gooshte be in fekr oftadam ke dige goosht nakhoram vali az oonjayi ke shoharam shadidan goosht khare( yani 2 vadaro hatman bayad goosht too barname ghazayi bashe ) , nemidoonam chikar konam ...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. قربونت عزیزم


   درسته درصد اقایون گوشت دوست بیشتر از خانومهاست
   بالاخره باید اطلاع رسانی و اگاهی داد خیلی ها اطلاعات کاملی ندارن
   ببین خودت میگی کتاب در مورد مضرات گوشت خوندم نظرم عوض شده
   پس کسی که کاملا با واقعیت ها اشنا بشه و کمی وجدان بیداری داشته باشه مطمئنم زودی می پذیره

   حذف
 14. ببخشید اما من قضیه گیاه خواری رو متوجه نمیشم، یه تعدادی از شما ماهی‌ رو مجاز میدونید چون می‌گید خونش ریخته نمیشه فقط بدبخت رو خفه میکنند پس با وجدان راحت می‌شه خورد، و راستی‌ تا خونی ریخته نشه انسان نمی‌فهمه که حیات رو گرفته؟ مگر گیاه زنده نیست و نفس نمی‌کشه پس وقتی‌ اینها رو میکنید و میخورید چون خونی ریخته نشده حیات هم گرفته نشده؟ یکی‌ از استادهای هندی که ما در دانشگاه تورنتو داشتیم میگفت ، قضیه گیاه خاری در ابتدا در هند زمانی‌ شروع شد که جمعیت بقدری بود که گیر همه گوشت نمیومد و طی‌ یک سیاست دینی برای اینکه صدای قشر ضعیف در نیاد کم کم به خورد مردم دادن که این یک جنایت هست، و بعدها در اروپا و آمریکا هم به یک مد تبدیل شد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها

  1. شما باید اول بدونید به چه گروهی میگن گیاه خوار بعد بگید یک تعدادی از مـــاهمچین نظری دارن برای اینکه کسی بتونه بگه من گیاه خوارم باید از خوردن هر گونه گوشتی اجتناب کنه

   دوم اینکه دوست من شمایی که رفتی دانشگاه !!!و سواد علمی هم دارید باید این رو بدونید که فرق یک سبزه با یک گاو چیه!!!

   این استدلال بیهوده و پوچ بارها از طرف گوشتخوارن فیلسوف مطرح شده. لطفاً قبل از مطرح کردن چنین چیزی که حتی باعث خنده ی یک کودک دبستانی میشه، خودتون رو پایین نیارید دوست من. گیاهان فاقد سیستم عصبی هستند. و همین مساله اونها رو کاملاً متمایز از حیوانات میکنه.


   گیاه زندگی نمیکنه، صرفاً زنده هست. اون هم نه به معنای زنده بودن در حیوانات.
   در ابتدایی ترین کتابهای علوم دوره راهنمایی هم تفاوت زندگی گیاهی و حیوانی گفته شده.   اما به هر حال براتون فرق بین یک گلابی و یک گاو رو مینویسم:   1- سطح آگاهی گیاهان بسیار کمتر از سطح آگاهی حیوانات است.

   2- وقتی فرضا گیاهی را می برید از آن خون نمی آید!

   3- اگر شاخه گیاهی بریده شود باعث مرگش نمی شود بلکه چند شاخه دیگر رشد می کند ولی اگر سر حیوانی بریده شود سرهای دیگری رشد نخواهد کرد
   !

   4- گیاهخواران بیشتر از میوه های گیاهان استفاده می کنند و بصورت طبیعی میوه بعد از رسیده شدن خود به خود از روی شاخه های درخت می افتد. بنابراین فرقی ندارد شما میوه را بچینید یا خودش از درخت به زمین بیفتد.


   5- وقتی حیوانات را می کشیم آنها را از خانواده شان جدا می کنیم. ولی گیاهان خانواده ندارند.


   6- حیوانات بخاطر داشتن سیستم عصبی مرکزی همانند انسانها درد و رنج را احساس می کنند ولی گیاهان درد را حس نمی کنند زیرا گیاهان سیستم عصب محیطی و مرکزی ندارند که درد را حس و انتقال دهند.


   7- حیوانات فریاد می کشند و احساسات قوی دارند. ولی گیاهان اینگونه نیستند.


   8- ما بعد از چیدن میوه درخت را آتش نمی زنیم و قطع نمی کنیم! ولی گوشتخواران برای مصرف گوشت ناچارند حیوان را بکشند.


   9- گوشتخواران هم از گیاهان تغذیه می کنند و هم از گوشت حیوانات که در واقع به آنها همه چیز خوار گفته می شود و غیر ممکن است انسانی وجود داشته باشد که فقط گوشت بخورد و برای به عمل آوردن گوشت از گیاهان استفاده نکرده باشد. که در این صورت اگر فرض محال خوردن گیاهان کار نادرستی باشد! کار گوشتخواران نادرست تر است زیرا هم از گیاهان تغذیه می کنند و هم از گوشت حیوانات.


   10- گیاهان با میوه دادن و گل دادن با هدف نهایی تولید مثل چنین کاری می کنند و خیلی از گیاهان که در طبیعت خورده می شوند. دانه های آنها توسط حیوانات یا انسانها خورده نمی شود که ممکن است بر روی زمین بیفتد و احتمال رشد گیاه وجود خواهد داشت. و چنانچه دانه گیاهان توسط حیوانات یا انسانها خورده شود، بسیاری از اوقات هضم نشده و در مدفوع بصورت زنده باقی خواهد ماند و در نهایت باعث رشد گیاه خواهد شد و از اینرو می توان نتیجه گیری کرد که گیاهان با هدف تولید مثل و مصرف آن توسط سایر جانداران است که میوه می دهند و خوردن آنها نه تنها نادرست نیست بلکه بطور غیر مستقیم باعث ازدیاد آنها نیز می شود.


   11- هیچ انسانی از چیدن میوه و خوردن هیچ گیاهی عذاب وجدان نمیگیرد، چون غذای طبیعی او همین است، ولی کشتن حیوانات حس ناراحتی و عذاب وجدان را برای بسیاری از انسانها به دنبال دارد.


   12- عامل تخریب بسیاری از جنگلها نتیجه گوشتخواریست، سالانه میلیونها درخت در جنگلهای بارانی مثل آمازون قطع میشوند تا به جایشان زمینهای زراعی برای کاشت سویا و غلات ایجاد کنند که به خورد دامها برود، آیا من به عنوان یک گیاهخوار جان گیاهان بیشتری را می گیرم یا یک گوشتخوار؟   حذف


  2. مسئله دوم اینکه :

   پیروان گیاه خواران نه تنها در اروپا در سرتاسر کره خاکی مطمئنن اهداف و دلایلی جز مد دارن که شما از قول استادتون بیان میفرمایید.. .

   میان سه دلیل عمده گیاهخواری ( فیزیولوژیک – اخلاقی – اقتصادی) دلیل اخلاقی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

   اساس گیاهخواری بر مبنای اخلاق بنا شده است. اخلاق و رفتار و عادات همگی به خوراک انسان بستگی دارد.

   تاثیر انکار ناپذیر خوراک را نمی توان بر این وجوه نادیده گرفت. ضرب المثلی فرانسوی می گوید: « به من بگو چه می خوری تا بگویم که هستی » فیثاغورث و افلاطون هم از جمله فلاسفه ای بودند که کشتار حیوان و خوردن آن را مخالف خلق و خوی انسانی می دانستند. آنها عقیده داشتند که گوشتخواری تاثیر بدی در ذهن دارد.

   در نگاه نخست بعید بنظر می آید که طرز تغذیه به رفتار وحشیانه مربوط باشد. ولی وقتی متوجه می شویم که حیوانات گوشتخوار، درنده و حیوانات علفخوار، مهربانند مستمسکی بدست ما می آید که درباره این موضوع فکر کنیم. مثل هر عمل دیگری فکر کردن نیز بستگی زیادی به اعضای سالم دارد.

   ما می دانیم که الکل در دید چشم اثر دارد و رانندگان اتومبیل در چنین حالی بیشتر مورد خطر قرار می گیرند. چون عمل فکر کردن کند می گردد. سموم و تغذیه ناجور همان اثر غافل گیر کننده ( مثل الکل) را دارد. و نسلهایی که بد تغذیه گشته اند مغزهایی را بوجود می آورند که در قدرت تفکر و گرفتن تصمیمات اخلاقی پائینتر از حد اعتدال قرار گرفته اند. واضح است که عملی برای از بین بردن علت انحراف و عدول انجام نگرفته است.
   مجازات و تنبیهات بعد از جنایت و جرم فقط معلولها را از بین می برند نه علتها را، همانطور که داروهای معجزه آسای جدید! ممکن است علت بیماری را از بین نبرد .

   افکار منطقی ما را به سوی تغذیه بدون گوشت هدایت می کند. اغلب انسانها راضی نمی شوند که به حیوانات آزار برسانند ولی بطور غیر مستقیم دیگران را به این کار وادار می نمایند. شکی در این نیست که اگر قرار بود حیواناتی را که از گوشتشان تغذیه می کنند خودشان بکشند خیلی ها از گوشتخواری دست بر می داشتند و گیاهخوار می شدند ..

   قبل اینکه به نظریه استادتون در مورد تاریخ گیاه خواری در هند حتی ذره ای فکر کنیم باید بدونیم ایا انسان ذاتا موجودی گوشت خوار هست یا نه و این امر مستلزم دانستن فرق بین یک موجود گیاه خوار و گوشت خوار هست

   بعد که این رو حل کردیم میتونیم در مورد نظریه استاد گرامی هندیتون فکر کنیم که این حرف تا چه حد میتونه درست یا من دراوردی باشه


   همه شواهد و مدارک موجود تاریخ بشر میگه انسان به خاطر
   چند دلیل زیر که ثابت می کند انسان بطور حتم جزو گیاهخواران می باشد و اشتباهاً از روی حرص، شهوت و یا شاید هم بخاطر اجبار در دورانی که یخبندان سطح کره زمین را پوشانده بود به این تغذیه غلط روی کرد که برخلاف نظریه استاد گرامیتون میباشد.

   و تا انسان بکلی دست از این عادت مضرش بر ندارد روی سلامت و آرامش را نخواهد دید. آنچه مسلم است در طبیعت هر چیز در جای خاص خودش قرار دارد.
   یک گیاه برای مرداب درست شده و دیگری برای بیابان. ساختمان دهان یک جانور برای چریدن است و دیگری برای دریدن.


   انسان موجودی نیست که ساختمان بدنش چیزی مقایر با قوانین طبیعت باشد. او نیز زاده طبیعت است و وابستگی نزدیکی به طبیعت داد. هر گاه او را رو یهمرفته با سایر جانوران مقایسه کنیم می بینیم نه شبیه است به جانوران درنده و نه به حیوانات چرنده.


   بلکه ساختمان بدن او بسیار نزدیک است به ساختمان میمونهای میوه خوار

   حذف
  3. در این لینک میتونید فرق یک موجود گیاه خوار با یک موجود گوشتخوار رو بخونید

   http://www.iranvegetarians.com/001.htm

   حذف
 15. سلام عزیزم-این که شما گیاه خوار هستین و دلایلی دارین قابل احترامه ولی خب دانشمندانی هم هستن که مصرف گوشت رو برای سلامتی مفید میدونند و اونها هم برای نظراتشون دلایل علمی میارن ولی به هر حال من از نوشته های شما تعجب کردم-تمام سوسیس و کالباس های گوشتی و گوشت های که در سرتاسرفروشگاه های جهان وجود داره همش از سلاخی حیوانات بدست میادو نه تنها مسلمان ها بلکه افراد زیادی در سرتاسر جهان از گوشت حیوانات استفاده میکنند و این منظره ای که شما از سلاخی حیوانات نشون دادید روزانه در همه کشتارگاه های دنیا انجام میشه ومخصوص مسلمان ها یا ایرانی ها نیست که شما اونا رو محکوم کردین-دوم اینکه این گوشت مصرف همون افراد نیازمند میشه که شما ازشون اسم بردین-عید قربان فرصتیه تا گوشت که این روزها قیمت بالایی داره و خیلی ها که توانایی خریدشو ندارن بتونن ازش استفاده کنن -سوم اینکه کلا رابطه ما با طبیعت یه رابطه چرخشیه-شما فرض کن همه انسان ها فقط گیاه خوار بودن حیوانات اهلی و پرنده ها و.... که گیاه میخورن بعد از مدتی چه بلایی سر زمین می اومد؟
  البته این نظر که خوردنی ها روی خلق انسان اثر داره کاملا درسته و برای همینه که در اسلام مثلا خوردن گوشت حیوانات درنده اشکال داره و البته افراط در گوشت هم نکوهش شده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام

   انسان برای ادامه حیات هیچ نیازی به گوشت بدن حیوانات ندارد. ساختار بدن انسان گیاهخوار است. بدن شما از اندازه روده ها گرفته تا شکل فک و چشمها و انگشتها و آنزیمهای گوارشی و... هیچ شباهتی به گوشتخواران ندارد. خوردن گوشت نه تنها از نظر اخلاقی بد است. بلکه برای بدن انسان مشکلات و بیماریهای زیادی را نیز بوجود میاورد. تولید حیوانات به روش صنعتی و در این حجمهای زیاد و کشتار آنها برای خوراکی که انسان هیچ نیازی به آن ندارد جنایت است نه چرخه ی طبیعت

   ما داریم با موضوع گوشتخواری در تمام دنیا به وسیله انسانها انتقاد میکنیم و اگاهی میدیم نه اینکه بگیم فقط مسلمانها کشتار میکنن.. ولی روزهایی مثل روز قربان که به عنوان روز عید برای مسلمانهاست بیشر زیر انتقاد هست چرا که به دلایلی پوچ و واحی میلیونها حیوان بیزبان به خاطر عقاید مسخره در این روز سلاخی میشوند ان هم در مکانهای عمومی جلوی زن و بچه و افرادی هستند که دوست ندارند این صحنه های راه انداختن جوی های خون رو ببینند.

   ریشۀ همۀ این اعدامها ، نقض حقوقها ناشی از همین قصاوت قلب و نفهمی انسانهاست
   وگرنه کسی که دلش نمیاید حیوانی را بکشد چگونه میتواند انسانی را به قتل برساند؟؟؟

   و دقیقا کودکانی که حیوانات را می آزارند همان هایی هستند که در بزرگی تجاوز میکنند و آزار میرسانند.
   سنگ دلی یک بیماری روحی و روانیست


   شما به خاطر یک عقیده واهی حیوانی بیگناه رو میکشید و بین در و همسایه ای که هیچ نیازی به ان گوشت ندارن تقسیم میکنید


   کدام حیوانی بدون اینکه برای حیاتش مجبور بشه اینجوری میکشه؟که انسان این کار رو میکنه؟ وقتی انسان ذاتا گیاه خوار هست این رو ساختار بدنیش میگه و برای زنده ماندن و ادامه حیات نیازی به گوشت حیوانات زنده دیگه نداره و فقط برای لذت و یا عقاید پوچی چون روز قربان دست به کشتار میلیونی میزنه پس چــــــــــرا گوشت؟


   حتی اگر این گوشت بین فقرا هم تقسیم شود دردی از اونها رو دوا نخواهد کرد چرا که فقط یک وعده غذای یک انسان خواهد شد در حالی که میشود با پول همان گوسفند برای فقرا چه ها که نکرد

   هیچ انسانی بدون گوشت نمرده و تا به حال گزارش نشده انسانی به خاطر فقدان گوشت تلف شود که شما به فکر نداشتن گوشت فقرا هستید
   .
   اما میلیونها گزارش از مرگ افراد به خاطر بیماریهای گوشتی چرا!


   کدام دانشمندی از فواید گوشت مقاله های علمی و جهانی و معتبر دارد که این همه دانشمند و پرفسور و اگاه به کار از مضرات و دوری از گوشت رو گوشزد کرده اند؟


   حذف
  2. حتی اگه هیچ دلسوزی و حس انسانی و همدردی برای حیوانات هم ندارید . اگر نگران وضعیت زیستی انسانها و گرسنگی هستید،و یا نگرانید از اینکه اگر همه انسانها گیاه خوار بشن چه بلایی سر کره زمین خواهد امد ... در واقع بایستی از سیستم گوشتخواری بترسید چرا که روند دامپروری ها و پرورش میلیاردها حیوان در سال که به زور به دنیا می آیند و به زور هم از دنیا میروند باعث شده، که بسیاری از جنگلهای حیاطی برای کره زمین از بین بروند چرا که در آن محیط قصد کردند دامپروری احداث کنند و از محیط جنگلی آنجا برای تولید علوفه و یا خوراک حیوانات استفاده کنند.


   از بین رفتن جنگلها و افزایش دامها در دامپروری ها توسط انسانها باعث شده گرمایش کره زمین به واسطه ی گاز متان روز افزون شود و همین عامل سبب شده یخ های قطب به سرعت هر چه تمامتر آب شوند و سطح خشکی ها را آب فرا بگیرد و عرصه را برای زندگی کردن بر روی زمین تنگتر و تنگتر کند.( خیلی از کشورها همانند کشور هلند در سالها آینده به علت سرازیر شدن آب اقیانوس ها حاصل از ذوب یخ ها نیست شده و زیر آب میرود)

   در سالهای آینده بسیاری از خشکی ها به زیر آب خواهد رفت و هیچ یخی بر روی سطح قطب نخواهد بود.
   گاز متان که قدرت نگهداری گرمایش متان 72 برابر بیشتر از دی اکسید کربن میباشد، حاصل از هاضمه حیوانات دامپروری ها بالغ بر 86 میلیون تن در سال می‌باشد؛ 8 میلیون تن از کودهای حیوانی بوجود می‌آید که در مجموع بیش از 51% کل گازهای گلخانه ای تولید‌ شده بصورت مستقیم را تشکیل می‌دهد.

   در حالیکه با پیروی از گیاهخواری ، میتوانیم تا حد چشمگیری از تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن، گازهای متان و اکسید نیتروژن ، تخریب جنگلهای استوایی و جلوگیری از بیابان‌زایی، افزایش گرمایش جهانی، آلودگی آبها، خشکسالی، تولید زباله و... بکاهیم.


   از طرفی، ما بر روی زمین یک میلیارد گرسنه داریم، و روزانه بیش از 18.000 کودک به خاطر سوءتغذیه و نبود خوراک میمیرند در حالیکه خوراک 2 میلیارد انسان به حیوانات پرورشی ( که باز تاکید میکنم به زور انسانها و ناخواسته به دنیا آمده اند ) داده میشود.


   برای تولید یک کیلو گوشت که به تنهایی خوراک دو نفره، بیش از شانزده کیلوگرم غلات استفاده میشود که همین مقدار میتوانست بیش از بیست نفر را سیر کند!!!!
   با گیاهخواری تمام مشکلات قرن را از بین خواهیم برد و راهگشای جهانی سرسبز و آرامش بخش در کنار همه جانداران خواهیم بود.   حذف
  3. بله لیلا جان من همه ی گفته های قران و کلام خدا را قبول دارم این کتاب ما مسلمانهاست و من سعی میکنم که طبق این کتاب عمل کنم و اینکه منظور من از امار گوشتخواران اینه که این دسته از افراد تعدادی زیادی هستند ایا همه نااگاه و بی فکر هستند؟من که خودم جرات کشتن حیواناتو ندرم ولی فکر نکنم خوردن گوشتشون نا ملایمتی و کار وحشیانه و دور از انسانیتی باشه اگر این طور بود گوشت انها را خدا نیز حرام اعلام میکر همونطور که کشتن گربه را خدا یه عمل زشت گفته است و کسی هم که اینکارو انجام بده عواقبی در انتظارش است!!!!!و همچنین منظور من از اینکه هر کس اعتقادات خودشو داره شامل کارهای غیر انسانی یا غیر اخلاقی نیست مثلا کسی که حجاب نداره به کسی که حجاب داره توهین کنه و اون شخصو کوته فکر یا بی فرهنگ بدونه میگیم هر کس اعتقاد خودشو داره و باید به این اعتقاد و عقایدش احترام بذاریم و توهین نکنیم و سخن اخر لیلا جان امیدوارم از حرفهای من ناراحت نشده باشید چون بحث کردن در مود یک مطلب خیلی رو اگاهی انسان تاثیر داره و بنده نیز خانم هستم

   حذف


  4. دوست عزیزم. درست به سوال من جواب ندادید ایا دستورات قران رو برای همه زمانهای تاریخ بشر قبول دارید که اجرا بشه و جزو اون دسته نیستید که میگن ایات طبق شرایط و پیشامدهای ان زمان نازل شدن؟؟


   ایه ای روشنتر از این که خدا میگه من نیازی به قربانی تو ندارم؟

   لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنينَ» (الحج، 37)

   ترجمه: هرگز گوشت ها و خونها (ى قربانيان) به خدا نمى رسد. ولى تقوا و پرهيزكارى شما است كه به خدا مىرسد


   وقتی شما خودت دل این رو نداری که حیوانی رو بکشی یعنی در ناخوداگاه انسانیتت این کار رو غیر اخلاقی میدونی .. ولی اینکه خودت نمیکشیشون و خودت رو مسئول نگرفتن جان اون موجود نمیدونی به قولی داری سر خودت رو شیره میمالی چون تو اگر نخوری کسی هم نیست که جانی رو بگیره تو غیر مستقیم شریک هستی در این جنایت که نیازی به این گوشت نداری فقط برای لذت ازش استفاده میکنی


   دوستم در عربستان در بیابانی که این مردم زندگی میکردند علفی نبود یا زمین برای کشاورزی مناسب نبود که خدا بیاد بگه ای مردم کشاورزی کنید ..

   شرایط جغرافیایی و گرمای عربستان و کم بود اب نمیتونست جوابگوی نیازمندیهای غذایی مردم ان سرزمین باشه و به ناچار باید از حیوانات تغذیه میکردند
   برای همین بیشتر شتر نگه میداشتند که قادر به تحمل تشنگی بود و میتوانست از خارهای بیابانی تغذیه کند

   و اگر خدا میگفت شما نباید از حیوانات تغذیه کنید ایا این مردم گوش به حرف پیغمبرش میدادند؟؟؟ ایا فکر نمیکنی اگر چنین چیزی میشد چه بسا که خود پیغمبر رو هم میخوردن   در مورد قربانی شدن میلیونها میلیون
   حیوان بیزبان به دست مسلمانها در یک روز در مکه که بعدش در گور و چالهای دسته جمعی دفن میشوند! ان هم در جایی که مهد اسلام چه نظری داری؟
   و نه از گوشتش دست فقیری میرسد و نه دردی از درهاش رو کم میکنه و نه از خونش و پوستش به خدا چیزی میرسه فلسفش چیه جز اینکه یک سنتی هست واهی که داره بدون اندیشه و فکر انجام میشه؟
   ایا این خونها مسلمانان رو بیشتر به خدا نزدیک میکنه ؟


   در مورد اعتقادات هر شخصی هم زمانی افراد میتونن از اونها دفاع کنن و بگن که اعتقاداتمون به خودم مربوطه و محترم هست که از این اعتقاداتت به هیچ موجودی ضرر نرسه
   و هیچ جانداری از این اعتقاد و عقاید شما اسیب نبینن ایا اعتقادات و عقاید شما اینطور هست؟؟

   مثلا مثل این اعتقادی که هر کس از دین اسلام خارج بشه نگیرن بکشن

   حالا که خانوم هستید و همه گفته های قران رو عمل میکنید و قبول دارید ایا اینها رو هم قبول میکنید؟ چون اینها رو هم خدا گفته دیگه باید قبولش کرد.

   یک زن مسلمان و مومن باید بپذیرد که طبق آیه 3 سوره نساء شوهرش حق دارد 4 زن داشته باشد.

   و طبق آیه 34 سوره نساء شوهرش در صورت نافرمانی می تواند
   او را کتک بزند

   و طبق آیه 11 سوره نساء به او ارث نیمه می رسد
   باید بداند که طبق آیه 223 بقره ، کشتزار... مرد لقب دارد و مرد می تواند هر طور که بخواهد با او نکاح کند.

   ... باید بداند که طبق آیه 34 نساء از مرد کمتر است و مرد به دلیل آنکه خرجش را می دهد ، مالک اوست


   و طبق آیه 24 سوره نساء می شود در جنگ او را به عنوان یک کالا به غنیمت گرفت و با او نکاح کرد.   حضرت علی میفرماید فرزندان خود را برای آینده تربیت کنید یعنی به روز باشید نه پیروی کنید از سنتهای واهی 1400 سال پیش

   عزیزم من به هیچ عنوان ناراحت نمیشم چون من هم معتقد هستم با بحث و اگاهی دادن میشه مسیر انسان رو تغییر داد

   حذف
 16. ghabele tavajoh hame dostane mohtamrami ke fekr mikonan age gosht nakhoran be badaneshon zarar mizanan

  lotfan in video ro bebinid

  http://www.bbc.co.uk/persian/sport/2012/10/121027_l13_sport_strong-man-germany-vid.shtml

  پاسخحذف
 17. شما احیانا میدونی که تخم مرغ میوه درخت نیست و تبدیل به جوجه میشه دیگه؟!!؟
  هیچ وقت بین هیچ کدوم از دوستام (یعنی حداقل کسانی که میشناسم) که گیاهخوار نیستن ندیدم که
  بخوان گیاهخوارها رو مسخره کنن
  اما شما انگار که با یک امت جاهل طرف هستی و می خوای همه رو به راه خودت هدایت کنی
  من همیشه شما رو ندیده و نشناخته واقعا دوست داشتم و برای شما و همه گیاهخوارای دیگه هم احترام قایلم. خواهر خود من هم گیاهخواره و دوست گیاهخوارم زیاد دارم اما هر کس به راه خودش
  من واقعا بعد از دیدن این عکسا توی وبلاگ شما و اینکه آشپزخونه ی کسانی که گوشت می خورن رو سلاخ خونه و تهوع آور میدونید و با این لحن تند به همه جواب میدید تصور ذهنی که ازتون داشتم واقعا تغییر کرد
  !
  کسی اگر گیاهخواره، باشه، انسان برتر که نیست
  این فقط تصور شماست!
  این عکسا وسط یه وبلاگ آشپزی و این لحن صحبت کردن برای شما که میخوای به اصطلاح آگاهی بدی مطمئن باش نتیجه عکس میده
  این رو دارم دوستانه و از دید کسی که حداقل 1 ساله هر روز داره وبلاگت رو چک میکنه و بهش علاقه مند هست (یا بیشتر بوده) میگم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها


  1. Blogger شکمو said...

   سارا جان یک مرغ بدون خروس تخم میکند و هیچ نطفه ای ندارد که بخواهد تبدیل به جوجه شود
   یک مرغ به تنهایی و بدون اجبار ادمیزاد تخم میکند چه من بخواهم چه نخواهم و لزوما تخم کردن مرغ بخاطر جوجه در اوردن نیست تو موقعی میتوانی این عمل رو محکوم کنی که مرغ برای به دنیا اوردن جوجه روی تخمهایش بخوابد ان هم اگر خروسی باشد و عمل لقاح انجام شده باشد و من بعد بیام این تخم مرغها رو از زیر این مرغ بکشم بیرون و بخورم بله من اون موقع جنایت کردم.   اگر بین دوستان گوشتخوارت ندیدی گیاه خواری رو مسخره کنن این میتونه دلیل این باشه که چقدر این کار درست هست و حتی گوشتخواران هم تاییدش میکنن چون به هیچ موجودی اسیب نمیرسه اگر انسانی حاضر نمیشه به موجودات زنده پیرامونش اسیب بزنه این عملش باید تقدیر بشه یا مورد نکوهش قرار بگیره؟

   انسانی که میتونه و قدرتش رو داره که به افراد و موجوادت ضعیفتر از خودش هر کاری انجام بده .. بکشه.. شکنجه کنه.. ازار برسونه.. چون لدت میبره و شاد میشه .. ولی به خاطر دلایل والای اخلاقی که قبولش داره این کار رو نمیکنه چون کسی رو سطح پایینتر از خودش نمیبینه و حقوق خودش رو با بقیه موجودات زنده برابر میدونه .. که این رو شما به پیش خودت تفسیر میکنی به خود برتر بینی این تصور و تفسیر شما اشتباهه.

   شما مگر اینجوری نمیکشید؟؟ چرا پس ناراحت میشد با دیدن این عکسها؟ باید براتون عادی باشه و ناراحت نشید چون غذایی هست که هر روز استفاده میکنید به همین روش

   الان من متوجه نشدم شما دقیقا از چی ناراحت هستید از اینکه من چرا میگم ای انسان وقتی بدون گوشت هیچ اسیبی به شما نمیرسه و به خاطر عقاید واهی دست به کشتار و جنایت دسته جمعی نزن؟ یا به قول دوستی
   آنچه انسانها بیشتر از همه ازش بدشون میاد وواکنش نشون میدهند ، دیدن بدیها و چهره و نتیجه کردار خودشان در اینه است؟


   سارا جان من وبلاگ باز نکردم که کسی منو دیده یا ندیده دوست داشته باشه یا از من متنفر باشه من در درجه اول به خاطر اینکه عاشق اشپزی هستم و دوم اینکه بتونم تجربیات خودم رو بدون هیچ چشم داشتی در اختیار بقیه بزارم اینجا هستم

   حذف
 18. ببخشید شما نظرتون برای خودتون محترم هست ولی اجازه ندارید عقاید دیگران را محکوم کنید
  دلیل نمیشه چون شما گیاهخوار هستید اینقدر راحت عقاید یک مذهب رو زیر سوال ببرید!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. واقعا میگید؟؟ شوخی که نمیکنید؟
   یعنی کسی که اعتقاد داره باید گوشت انسان بخوره باید بهش احترام بزاریم؟ یا مثلا تجاوز کنه؟ یا اعدام یا شکنجه یا ازار ؟؟
   با این نظریه باید به همه عقاید احترام گذاشت دیگه همه عقیده هاشون برای خودشون محترمه!!!

   شما وقتی میتونی این حرف رو بزنی و از مذهبت دفاع بکنی که در این اعتقاد و عقیده شما به هیچ جانداری اسیب نرسه و این عقیده و اعتقادت باعث ازار هیچ موجودی بیزبان یا انسان نشه

   ایا اعتقاد و عقیده شما اینگونه هست؟؟؟

   حذف
  2. اصلا چیزی به عنوان احترام به عقاید یه مغلطه ی مضحکه، اون چیزی که اهمیت داره و باید انجام باشه احترام به حقوق افراده نه احترام به عقایدشون! عقاید 7 میلیارد آدم هزار چیز میگه و خیلیها ناقض هم دیگه هستند یعنی احترام به یکی توهین به یکی دیگست. نمیدونم کی میخوان بفهمن این مسئله رو عقب مونده های مذهبی که احترام به عقاید ورد زبونشونه. احترام به حقوق شهروندی و قانونی انسانه که اهمیت داره نه احترام به هر عقیده ی که میتونه تبهکارانه هم باشه

   حذف
 19. این مطلب رو میذارم برای بقیه دوستان تا شاید این شبهه ای که خانم لیلا بیان کردن برطرف بشه البته اگر اکسپت کنن پست رو!


  فلسفه و آثار قربانی

  Masjid-al-haram(4)حج یکی از ارکان اسلام است. از این رو دارای نقش ها و کارکردهای چندی در حوزه های عبادی و اجتماعی است. نقش حج در حوزه مسایل اجتماعی و دنیوی همان اندازه با اهمیت و تأثیرگذار است که در حوزه عبادی، خودسازی معنوی دارای تأثیرات بسیار می باشد.
  مناسک حج، اموری چند را در برمی گیرد که یکی از آن ها قربانی است. قربانی همان گونه که از نام آن پیداست به قصد تقرب الی الله صورت می گیرد و در زبان فارسی اصطلاح قربانی بخشی از مهم ترین فلسفه و اهداف آن را تبیین می کند هرچند که بیانگر تمام فلسفه و اهداف نمی باشد. از این رو نویسنده با بررسی آموزه های قرآنی و تحلیل و تبیین قرآن می کوشد تا در این مطلب، نگرش قرآن را به فلسفه و آثار قربانی بیان کند. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

  چیستی قربانی
  قربانی در زبان عربی به معنای اضحیه است (المعجم الفارسی الکبیر، ج۳، ص۲۰۸۵ ذیل واژه قربانی) لذا روز دهم ماه ذی الحجه که قربانی در آن روز انجام می گیرد به عنوان عید الاضحی نامگذاری شده است.
  در اصطلاحات فقهی، قربانی به معنای حیوانی است که در روز عید قربان (عیدالاضحی) تا روز دوازدهم یا سیزدهم به صورت واجب یا مستحب ذبح یا نحر می شود. (الحدائق الناضره، ج۱۷، ص۱۹۹ و نیز جواهر الکلام، ج۱۹، ص۲۱۹)
  البته برخی قید تبرعی و مستحبی بودن را در معنای اضحیه ذکر کرده اند برای اینکه قربانی واجب را شامل نشود. (الموسوعه الفقهیه المیسره، ج۳، ص۴۲۰)
  در کاربردهای قرآنی هنگامی که از قربانی سخن به میان می آید، منظور معنایی گسترده تر از معنای پیش گفته است و مراد هر حیوانی است که به شکل واجب و یا تبرعی در هر زمانی از جمله زمان حج و ماه ذی الحجه در منی و غیر آن در راه رضای الهی و تقرب و تقوا ذبح می شود.
  در قرآن این معنا با الفاظی چون بدن، بهیمه الانعام، قلائد، منسک، هدی، نحر و مانند آن بیان شده است.
  تاریخچه قربانی

  پاسخحذف
 20. عرب جاهلی افکار و عقاید باطل دیگری نیز داشت که از آن جمله می توان به تحریم گوشت قربانی و استفاده از آن برای حج گزار اشاره کرد (همان) که خداوند نه تنها آن را مجاز شمرده است بلکه مستحب دانسته است که بخشی از گوشت قربانی را به خود اختصاص داده و بخورند.
  خداوند در آیاتی چند از ذبح قربانی برای انصاب (مائده، آیات ۳ و ۹۰) و برای بتان (انعام، آیه ۱۳۷) در جاهلیت گزارش می کند و آن را رفتاری ناروا و سنتی نادرست و غلط معرفی می نماید. آنان در این عمل ناروا و سنت باطل خویش تا آن جا پیش رفته بودند که گاه حتی فرزندان خویش را برای بتان قربانی می کردند و آن را عامل تقرب خویش به سوی بتان می دانستند. (المیزان، ج ۷، ص ۳۶۱)
  در اعمال قربانی بنی اسرائیل این معنا گزارش شده است که آنان علامت قبولی قربانی از سوی خداوند را آتش گرفتن قربانی می دانستند. این گزارش تأیید می کند که چنین اتفاقی برای قربانی های بنی اسرائیل می افتاده است. (آل عمران، آیه ۱۸۳) شاید از این روست که گمان شده که در هنگام پذیرش قربانی هابیل نیز آن قربانی آتش گرفته است چنان که در برخی از روایات این معنا آمده و تأکید شده است.
  به نظر می رسد که سوخته شدن قربانی به آتش آسمانی، معجزه ای برای برخی از پیامبران و رسولان بنی اسرائیل بود (کشاف، زمخشری، ج ۱، ص ۴۴۸) و سوختن قربانی مدعی رسالت در آتش آسمانی، نشانه راست گویی او از دیدگاه یهود بوده است. بنابراین نمی توان سوختن هر قربانی را در امت یهود گزارش کرد و پذیرفت.
  شگفت این که همین کسانی که چنین ادعائی درباره سوختن به آتش آسمانی داشتند، پیامبران خویش را که چنین معجزه ای می آورند می کشتند؛ زیرا آنان به هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی بیش تر پای بند بودند تا به معجزات پیامبران خویش، از این رو وقتی نخست خواهان سوخته شدن قربانی پیامبر(ص) به آتش آسمانی می شوند، خداوند بر این نکته تأکید می کند که آنان حتی اگر چنین معجزه ای ببینند باز ایمان نمی آورند. (آل عمران، آیه ۱۸۳)

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چه تاریخ وحشیانه ای داره این قربانی نه؟
   شور بختانه هنوز هم داره توسط افرادی کوته فکر ادامه پیدا میکنه..

   اگر قرار بر تفسیر قران باشه میتونه یکی از بزرگترین دلایل قربانی این باشه که چون مردم عرب جاهل بودن و نادان و افراد و خویشاوندان خودشون رو قربانی میکردند پیغمبر خواست با نشان دادن گوسفند این عمل زشت رو از بین ببره
   برای همین طی نمایشی که میخواست پسرش را برای خدا قربانی کند گوسفندی ظاهر کرد چرا که عمل قربانی فرزند و انسانها در ان زمان عملی بود عادی مثل قربانی کردن گوسفندان در این دوره و زمانه !!!

   ان مردم جاهل هم دقیقا همین تفسیراتی رو میکردن از عمل قربانی فرزندانشون که شما در برابر قربانی حیوانات میکنید!!!
   انها هم به خاطر نزدیکی به خداوندشان این عمل بیخود رو انجام میدادند


   اگر قرار هست از قران بخواهیم برای بیخود بودن این اعمال ایه و مدرک بیاریم چی بهتر از این ایه

   لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنينَ» (الحج، 37)

   ترجمه: هرگز گوشت ها و خونها (ى قربانيان) به خدا نمى رسد. ولى تقوا و پرهيزكارى شما است كه به خدا مىرسد


   خوب خدایی که بهش ایمان داری که از تو خون نخواسته محتاج گوسفند تو هم نیست پس چرا عمال دیگر و راههای بهتر برای نزدیکتر شدن به خدا رو انتخاب نمیکنید؟؟؟؟ جای تعجب دارد که فقط از خونریزی لذت میبرید و این را راه نزدیک شدن به خدا میدانید

   کمی اندیــــــشه مگر نه اینکه 1 ساعت فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت است

   حذف
  2. فقط من متوجه نشدم

   میشه یک توضیحی هم بدید در مورد قربانی شدن میلیونها میلیون
   حیوان بیزبان به دست مسلمانها در یک روز در مکه که بعدش در گور و چالهای دسته جمعی دفن میشوند؟ ان هم در جایی که مهد اسلام هست؟
   و نه از گوشتش دست فقیری میرسد و نه دردی از درهاش رو کم میکنه و نه از خونش و پوستش به خدا چیزی میرسه فلسفش چیه جز اینکه یک سنتی هست واهی که داره بدون اندیشه و فکر انجام میشه؟
   ایا این خونها مسلمانان رو بیشتر به خدا نزدیک میکنه ؟ توضیح بدید شاید من هم اگاه شدم و به راه راست هدایت شدم..   ایه ای روشنتر از این برای شمای مفسر؟

   لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنينَ» (الحج، 37)

   ترجمه: هرگز گوشت ها و خونها (ى قربانيان) به خدا نمى رسد. ولى تقوا و پرهيزكارى شما است كه به خدا مىرسد

   حذف
 21. سلام لیلا خانوم
  پستی رو که در مورد عید قربان و گوشت خواری و ... نوشته بودی خوندم. از نظر فنی (فن آشپزی) خیلی قبولت دارم و از رسپی های خوبت خیلی استفاده کردم. نمونه ش هم همین دو سه روز پیش بود که با ده برابر کردن مواد، یه عالمه باسلوق درست کردم و برای زلزله زده های هم استانیم توی آذربایجان ایران، توی دانشگاه، یه فاند ریزینگ ( برنامه جمع آوری کمک از دانشجویان و اساتید) اجرا کردیم که خدا روشکر خیلی خوب برگزار شد. ازت خیلی ممنونم.
  ولی در رابطه با این یادداشت، از اونجایی که متاسفانه بحثی که کردی اصلن علمی نیس و فقط از این ور و اون ور چند تا چیز به هم چسبونده شده و بیشتر شبیه اعلام مخالفت با یک مساله به روش هو کردن و لجبازی است، من هم متاسفم که باید مثل خودت چند تا سوال فقط مطرح کنم و قضاوت رو به مخاطبین بسپرم. چون به هیچ وجه قصد ندارم نظر تو رو در این مورد تغییر بدم و بیشتر دوس دارم کسانی که اینجا میان و مطلب رو میخونن به این سوالات هم فکر کنن و از طرفی متاسفانه بر اساس نوشته اخیرت، شما رو خیلی آدم علمی و اهل استدلال و منطق نیافته ام. من خودم دانشجوی دکترا توی کانادا هستم، اینو فقط به این دلیل گفتم تا هم شما و بقیه کسانی که اینو میخونن بدونن که این حرفها از طرف یه آدم بی سواد زده نمیشه.
  راستش خیلی خیلی برام عجیب بود که برای تحقیر عید بزرگ مسلمانان توی این یادداشت، از قران آیه میاری که مثلن خدا توی قران فرموده که من از شما قربانی هاتون رو نمیخوام و مهم تقوای شماست و....این استدلال رو کسی میتونه بیاره که واقعن به قران معتقده، نه مثل شمایی که قران براش یه ابزاری بیش نیس و اگه یه روزی، یه جایی، فلان آیه به دردش بخوره اون چوب بکنه و بزنه توی سر مخاطب بینوا....شما واقعن اگه به قران اعتقاد داری چرا توی برخی از رسپی هات مستقیم و بدون هیچ حیایی از شراب استفاده میکنی؟ منظورم اصل استفاده ت نیس و که توی خونه ت هست و به من هیچ ربطی نداره...منظورم اعلام اون توی رسپی ای هستش که یه عالمه آدم بهش سر میزنن و تو با آیه آوردن از قران در مورد عید قربان و عدم نیاز خدا به قربانی های ما آدم ها، اصرار داری که خودتو مسلمون معرفی کنی؟؟؟؟ این روش بیشتر شبیه روش قوم بنی اسراییل هستش که اتفاقن توی همین کتاب بزرگ، ازشون خیلی یاد شده، کسانی که اگه چیزی از دین به نفعشون باشه بهش اعلام ایمان می کنن و اگه به ضررشون باشه اعلام انزجار... "یومنون ببعض و یکفرون ببعض..."
  بنابر این ترجیح میدم فقط چند تا سوال کوچوولو مطرح کنم، و امیدوارم که به صورت مستدل و نه با هوچی گری بهم جواب بدی...
  1- منظور شما حمایت از حیوانات است یا زیر سوال بردن عید قربان؟ به گمانم شما به دنبال دومی هستید. زیرا اگر اولی منظورتان بود خیلی راحتتر بودید مراسم گاوبازی در اسپانیا را مثال بزنید که بسیار وحشیانه است.
  2- افراد مختلفی پیام گذاشته اند که دانشمندانی هستند که خوردن گوشت را برای انسان لازم می دانند. (بماند که اگر مذهبی باشید نیز روایاتی داریم که ترک گوشتخواری را نهی کرده) چرا با جواب سر بالا از کنار همه اینها رد می شوید؟ اگر این تحقیقات را علمی نمی دانید چرا هیچ جوابی نمی دهید؟
  3- جهت اطلاعتان عرض می کنم سالها است گوشت های قربانی در روز عید قربان، دفن نمی شود؛ بلکه فریز شده و به افریقا می رود. لطفا کمی به روز باشید. یک تحقیق ساده اینترنتی می تواند به شما کمک کند.
  4- به قول شما شعور گاو از گیاه بیشتر است پس اهمیت بیشتری هم دارد. با همین استدلال می توان گفت شعور انسان نیز از گاو بیشتر است و انسان نیز اهمیت برتری دارد. شما که چنین استدلالی دارید، چرا نسل کشی مسلمانان میانمار و عراق و افغانستان برایتان مهم نیست؟ نفرمایید که این مسائل به شغل و وبلاگ من ارتباطی ندارد که می گویم زیر سوال بردن عید مسلمانان نیز به حرفه آشپزی بی ربط است.
  5- خیلی بد است که نوشته اید نظراتی که برایتان می گذارند اهمیتی برایتان ندارد. معمولا این سخن افرادی است که بدون منطق بر عقاید خود لجاجت می کنند. امیدوارم
  نظر منو توی وبلاگت نمایش بدی. مرسی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مشکاه عزیز خوشحالم که تونستم برای هموطنانم مفید واقع بشم و چقدر خوب فکری کردید برای کمک برای هموطنانمان..


   در مورد این موضوع قربانی , شمایی که میگید حرفهای من علمی نیست ایا کلا اصل موضوع قربانی کردن مگر علمی هست که شما انتظار داشته باشی من هم دلایلم علمی باشه !

   من فقط میتونم در مورد مضرات گوشت و اینکه یک انسان میتونه نیازهای بدنش رو از طریقی غیر از استفاده از گوشت تامین کنه نظرات علمی دانشمندان رو براتون بنویسم و اگاهی بدم در مورد سنتهای غلطی که انسانیت رو زیر سوال میبره.

   وقتی با یک مسلمانی بخواهی حرف بزنی یا حتی یک فرد مذهبی از هر دینی چون منطق و علم رو قبول نداره همیشه از قران و کتاب خودش دلیل میاره و میگه کتاب اسمانی اینو گفته اون رو گفته .. من نوعی هم باید با زبان خودش و دلیل اوردن از همان قران یا کتابی که قبولش داره جوابش رو بدم مگر غیر از اینه؟

   برای مثال اگر من بگم فلان دانشمند مطرح دنیا گفته این کار درست نیست مگر شما قبول میکنی؟ میگی نه ابراهیم گفته اسماعیل گفته غیر از اینه؟


   اصلا خود شما مگر مو به مو همه گفته و نوشته های قران رو قبول میکنید؟ شما هم هر چیزی که به نفع خودتان باشه رو انجام میدید و چیزی که به نفعتون نباشه باهاش مخالفت میکنید
   مثلا اگر همسرتون بتونه عدالت رو رعایت کنه و طبق قران 4 تا زن داشته باشه امیدوارم ناراحت نشد چون طبق کلام کتاب اسمانی است.

   اتفاقا یکی از دوستان هم چند تا کامنت بالاتر از شماکامنت دادن که در کانادا دانشجو هستند, اما متاسفانه فرق بین گلابی و گاو رو نمیدونستن موضوعی که در کتابهای علوم کلاس دوم دبستان
   خوانده ایم من براش نوشتم میتونید بخونید


   اگر قرار بر با سوادی باشه باید عرض کنم خدمتون که فقط 7 درصد دانشمندان امریکا خدا رو قبول دارن و 3 درصد دانشمندان انگلیس به وجود خدا اعتقاد دارن

   حتما یک سرچ گوگل بزنید.

   در مورد سوالاتتون هم در درجه اول من هدفم حمایت از حیوانات هست و مخالف هستم با مراسمات بیخودی چون روز قربان که حیوانات زیادی به اسم خدا و اعتقادات بیخود قربانی میشوند
   اگر من اومدم در مورد روز قربان انتقاد کردم میتونه دلیلش این باشه که اینجا سایتی هست ایرانی نه اسپانیایی و این رسم مسلمانان هست نه اسپانیایی ها
   من اگر در مورد گاو بازی در اسپانیا مینوشتم مسخره بود چرا که در ایران چنین رسمی وجود نداره..
   اماخوب جاهایی غیر از سایتم فعالیتهای زیادی دارم در مورد حمایت از حیوانات در سرتاسر دنیا که مخالفت با گاو بازی در اسپانیا هم جزوشون هست.


   سوال 2. من جواب هر کسی رو که سوالی پرسیده نوشتم میتونید دوباره کامنتها رو بخونید و از کنار هیچ سوالی رد نشدم

   کدام دانشمند نامی در دنیا هست که از فواید گوشتخواری مقاله ای در سطح جهانی داشته باشه یا یافته ای که مثلا ثابت کنه گوشت میتواند فلان بیماری رو از بین ببرد یا زندگی و حیات بشر بهبود بخشد ومتحول کند؟ نام ببرید و لینک بدید ما هم اشنا بشیم خانوم مشکاه

   اما برعکس دانشمندان مطرح زیادی در دنیا هستند که مقالات زیادی در مورد مضرات گوشت دارند و برای دوری از گوشت تاکید میکنند و یافته های علمی زیادی نشون میده که این تغذیه بشر غلط هست چرا که انسان بنا بر شرایط خاصی مثل عصر یخبندان به خاطر زنده بودن یا لذتی که از خوردن گوشت میبره رو به گوشتخواری اورده

   و مقالات زیادی در مورد گیاه خواری که میتونه خیلی از بیماریهای امروزی بشر رو درمان کنه   سوال 3. لینک بده عزیزم تا ما هم مطلع بشیم که همه گوسفندانی که در عربستان قربانی میشوند مستقیم بعد فریز شدن میرن افریقا خوشحال میشم بدونم البته حتما لینک سایت معتبری رو بدید

   یک لینکی هم از سایت های افریقا بده که ببینیم همه قربانی های فرستاده شده از عربستان رو افریقا تایید میکنه

   شگفتــــا این عربهاچه فریزرهایی دارن که میتونه میلیونها گوشت رو توش بلافاصله بعد گشتار در یک روز در اون گرمای عربستان به سرعت منتقل کنن و فریز کنن!

   سوال 4.این که حامی حیوانات حامی انسانها نیستند تصوری هست کامـــــلا اشتباه

   شما از کجا میدونید که من برام کشتار انسانها یا جنگ مهم نیست؟ میخواهید عکس از تمام اعتراضاتی که برای جنگ و کشتار زن و بچه های بیگناه در هر کجای دنیا بوده و من شرکت کردم رو بزارم براتون؟
   برای هر شخصی یک تعداد اعتقادات در اولویت هستند و دوست داره در مورد اون موضوع بیشتر فعالیت کنه این رو شما نمیتونی براش تعیین کنی که اولویتش چی باشه.

   سوال 5. کسی که میاد اینجا مخالفت میکنه بدون فکر کردن به نوشتهام و خوندن دلایلم برای این کارم ,باید دلیلی قانع کننده داشته باشه وگرنه من مطمئنم اون شخص مخالف ,بدون هیچ فکری و به قول شما از سر لجاجت که من نظرم مخالف عقاید اونهاست میاد اینجا مخالفت میکنه   من همه نظارت رو بی برو برگشت پابلیش میکنم مگر اینکه نوشته رکیکی توش باشه .

   شاد باشید

   حذف
 22. دوست عزیز من همونم که فرق گلابی با گاو رو نمیدونستم ، واقعا ممنون، اما فقط یک نکته کوچیک در رابطه با شما که در جواب سوال سارا می‌گید "شما مگر اینجوری نمیکشید؟؟ چرا پس ناراحت میشد با دیدن این عکسها؟ باید براتون عادی باشه و ناراحت نشید چون غذایی هست که هر روز استفاده میکنید به همین روش"

  راستش ما گوشتخواران و شما گیاه خواران هم هر روز دستشویی میریم و اینکار عادی هست اما به تصویر کشیدن و گذاشتن عکس مرحله به مرحلهٔ این عمل میتونه آدم رو ناراحت کنه. در ضمن فکر می‌کنم با وجود تبلیغ زیاد شما و هم کیشانتون به زودی باید یک قبرستون برای حیوانات بسازیم و اونها رو خاک کنیم و اگر تفاوت یک انسان با یک گوسفند رو متوجه باشم هر شب جمعه هم گوسفندها باید واسه هم فاتحه بخونند. چون ما که دانشگاه رفته هستیم زیاد فرق این مسائل‌‌رو باهم نمی‌دونیم بیشتر تو دانشگاه به ما احترام به حق و حقوق انسانها رو گوشزد میکنند و اینکه تعصب بیجا باعث نشه بقیه رو حیوون فرض کنیم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شما خوراکی رو که میخوری با دستشویی یکسان میدونی؟؟

   هر وقت فرق دستشویی رو با خوراکی فهمیدید مثل گلابی و گاو بعد بیایید نظر بدید !

   حقوق حیوانات با انسان برابر هست. یکسان نیست اما حقوق برابر باید داشته باشن. مسلماً حیوانات دیگه نیازی به داشتن حق تحصیل ندارن! یا قبرستانی که شما پنجشبنه ها بهش سر بزنی اما حق حیات چرا. حق دارن بدون اینکه استثمار بشن، زندگی کنن.
   گرچه شنیدن اینها از آدمهایی که هنوز حقوق برابر زن و مرد رو قبول نکردن، تعجبی نداره

   حذف


  2. برای کامنت دومتون هم من نمیتونستم کامنت رو دستکاری کنم چون در بلاگ اسپات همچین برنامه ای وجود نداره که بتونم بخشی از کامنت رو حذف یا دستکاری کنم

   برای همین چون گفتید لینک رو پابلیش نکنم مجبور شدم کل کامنت رو حذف کنم


   وقتی باور دارید که قطع شاخه ای از درخت قطع یک حیات هست چطور پس گاوی به این بزرگی رو میتونید بخورید؟گاو یا گوسفندی که مثل ما انسانها تمام درد و رنج رو میفهمه در حالی که درخت یا گیاه دردی رو نمیفهمه و شعورش در حد یک حشره نیست چه برسه به گوسفند
   حرفهاتون هیچ با هم سنخیت نداره

   اگر شما حامی گیاهان هستی و دفاع میکنی و میگی حتی گیاه هم نباید خورده بشه و دلایل علمی که در کامنت بالا براتون نوشتم رو هم قبول ندارید پس چطور با گوشت خواری مخالفت میکنید؟؟؟ این عجیب نیست !!

   شما در اصل باید ازصنعت دامپروری و روش گوشتخواری بترسید چرا که داره کره زمین رو نابود میکنه .. چرا که روند دامپروری ها و پرورش میلیاردها حیوان در سال که به زور به دنیا می آیند و به زور هم از دنیا میروند باعث شده، که بسیاری از جنگلهای حیاطی برای کره زمین از بین بروند چرا که در آن محیط قصد کردند دامپروری احداث کنند و از محیط جنگلی آنجا برای تولید علوفه و یا خوراک حیوانات استفاده کنند.


   از بین رفتن جنگلها و افزایش دامها در دامپروری ها توسط انسانها باعث شده گرمایش کره زمین به واسطه ی گاز متان روز افزون شود و همین عامل سبب شده یخ های قطب به سرعت هر چه تمامتر آب شوند و سطح خشکی ها را آب فرا بگیرد و عرصه را برای زندگی کردن بر روی زمین تنگتر و تنگتر کند.( خیلی از کشورها همانند کشور هلند در سالها آینده به علت سرازیر شدن آب اقیانوس ها حاصل از ذوب یخ ها نیست شده و زیر آب میرود)

   در سالهای آینده بسیاری از خشکی ها به زیر آب خواهد رفت و هیچ یخی بر روی سطح قطب نخواهد بود.
   گاز متان که قدرت نگهداری گرمایش متان 72 برابر بیشتر از دی اکسید کربن میباشد، حاصل از هاضمه حیوانات دامپروری ها بالغ بر 86 میلیون تن در سال می‌باشد؛ 8 میلیون تن از کودهای حیوانی بوجود می‌آید که در مجموع بیش از 51% کل گازهای گلخانه ای تولید‌ شده بصورت مستقیم را تشکیل می‌دهد.

   در حالیکه با پیروی از گیاهخواری ، میتوانیم تا حد چشمگیری از تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن، گازهای متان و اکسید نیتروژن ، تخریب جنگلهای استوایی و جلوگیری از بیابان‌زایی، افزایش گرمایش جهانی، آلودگی آبها، خشکسالی، تولید زباله و... بکاهیم.


   از طرفی، ما بر روی زمین یک میلیارد گرسنه داریم، و روزانه بیش از 18.000 کودک به خاطر سوءتغذیه و نبود خوراک میمیرند در حالیکه خوراک 2 میلیارد انسان به حیوانات پرورشی ( که باز تاکید میکنم به زور انسانها و ناخواسته به دنیا آمده اند ) داده میشود.


   برای تولید یک کیلو گوشت که به تنهایی خوراک دو نفره، بیش از شانزده کیلوگرم غلات استفاده میشود که همین مقدار میتوانست بیش از بیست نفر را سیر کند!!!!
   با گیاهخواری تمام مشکلات قرن را از بین خواهیم برد و راهگشای جهانی سرسبز و آرامش بخش در کنار همه جانداران خواهیم بود.
   من توهینی نکردم به شما اما وقتی شما داری خوراک رو با دستشویی مقایسه میکنی و میگی هر دو به یک اندازه عادی هست ولی نباید جلو دید باشه ایا میشد جوابی غیر از این براتون نوشت؟؟

   دکتری داشتن دلیلی بر داشتن اطلاعاتی گسترده در همه موارد نیست
   دکتر احمدی نژاد هم دکتری داره
   ..... دکتر ولایتی هم همینطور و

   حذف
 23. چه اعصاب خجسته ای دارید شما لیلا خانوم
  چه انتظاراتی دارید از این امت
  پس حاجی چطوری خودنمایی کنه عزیز من
  اگر حاجی انصاف و این چیزها سرش بود اصلا حاجی نمیشد چون توی همون دینش بهش گفته شده اگر 40 تا خانه از هر طرف خانه ات فقیری باشه حج بر تو واجب نیست
  اونوقت اینها 20 بار میرن حج
  فقط برای خودنمایی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خوب حتما برای این امر هم تفسیری دارن دیگه..

   حذف
 24. لیلا جان ایا از تفسیر ایه: هرگز گوشت ها و خونها (ى قربانيان) به خدا نمى رسد. ولى تقوا و پرهيزكارى شما است كه به خدا مىرسد
  مطلع هستید هر ایه تفسیری داره که با تفسیر ان مطلب برای ما بازتر میشه
  ؟وایا منظور از جمله:بخورید و بیاشامید و اصراف نکنید حتی گوشت انسان و نوشیدنی الکلی نیز است ؟؟!!ودر جواب دوستی که گفتید اگر بین دوستان گوشتخوارت ندیدی گیاه خواری رو مسخره کنن این میتونه دلیل این باشه که چقدر این کار درست هست و حتی گوشتخواران هم تاییدش میکنن چون به هیچ موجودی اسیب نمیرسه اگر انسانی حاضر نمیشه به موجودات زنده پیرامونش اسیب بزنه این عملش باید تقدیر بشه یا مورد نکوهش قرار بگیره؟
  و اگر یک شخصی با حجابی را مسخره یا توهین کنن یعنی داشتن حجاب کار اشتباهی است؟؟؟!!و عقاید و اعتقاداتون درست ولی لطفا به مذهب کسی توهین نکنید و با گفتن ایا نباید به این اسلام شک کرد به عقایدمون توهین نکنید و همچنین منظور من از عقاید کشتن انسان یا دزدی و کار غیر اخلاقی نیت پس برداشت بدی نکنید!!!لیلا هیچ اجباری در دین مبین اسلام نیست ومنظور از 4 زن این نیست که همه مردا باید 4 زن داشته باشن در غیر این صورت مسلمان نیستن و منظورتون از این که به روز باشید چیست ایا دستورات قران مانع از پیشرفتمون میشه ؟ من هم به خدا ایمان دارم و هم تمام سعی خودمو میکنم مطابق دستورات خداوند عمل کنم
  ولی خدا را شکر فکر من کهنه نیست وبه روز است و عمل به کدام ایه قران مانع از پیشرفت بشر شده که شما اینطور موضع میگیرید؟مقررات و احکام فران با مقررات دنیای امروز نیز تطبق داره!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ایه ای به این روشنی دیگه نفسیر نمیخواد؟ میخواد؟ مطمئنن تفسیرش این نیست که گوسفند و گاو بکشید
   میگه از گاو و گوسفند و قربانی ها و خونهایی که میریزی چیزی به من نمیرسه و من نیازی به این حیوانات ندارم ولی تقوای تو چرا تقوا هم مطمئنن باز به معنی کشتن نیست یعنی رفتار و اعمالت درست باشه دستی بگیری کمکی کنی نیکی بکنی مهربان باشی


   مسخره کردن یک فرد با حجاب به همان اندازه زشت و غیر اخلاقی هست که نکوهش و مجازات کردن یک بی حجاب و اجبار در حجاب داشتن


   عزیزم تو موقعی میتونی از عقایدت و مذهبت دفاع بکنی که ازاعتقادت هیچ ضرری به هیچ موجودی نرسه
   شما که کامل از قران اطلاع ندارید چرا میگید به قران عمل میکنید؟؟
   مگر دراسلام گفته نشده هر کس از دین اسلام خارج بشه مرتد هست و باید کشته بشه ؟ پس چرا میگی در اسلام هیچ اجباری نیست؟؟ کشته شدن یک فرد توسط یک اعتقاد و عقیده امریست اختیاری ؟

   در مورد 4 زن هم متوجه نشدم اصلا منظورتون چی هست ؟ من نگفتم در قران گفته شده باید 4 تا زن داشته باشید وگرنه مسلمان نیستید ولی مرد این حق رو داره که 4 تا زن داشته باشه
   و شمایی که به همه دستورات قران عمل میکنید اگر همسرتون با رعایت عدالت 4 تا زن بگیره نباید ناراحت بشید چون گفته کتاب اسمانی هست و یا اگر حقوقتون در اسلام در قرن 21 هنوز با مردها یکی نیست و عقل 2 تا زن با 1 مرد برابر هست یعنی عقلش ناقصه باید این رو هم قبول کنید طبق گفته قران الان عقل شما ناقص هست
   و وقتی مرد در اسلام صاحب زن شناخته میشه یعنی زن در حد یک کالا به حساب میاد
   و اینکه اگر از حرف شوهرتون سرپیچی کردید اگر کتک خوردید باید جیکتون هم در نیاد
   اگر اینها رو هم قبول کردید خوب من حرفی با شما ندارم.

   عیسی به دین خود موسی به دین خود

   حذف
  2. سلام ليلاي عزيز.هستم بي ايمان!!! از بيخ و بن با اسلام و كلا هر ديني مشكل دارم. به نظرم شخصيه و هر كس موقع لزوم ميتونه ازون استفاده كنه. به نظر قرآن گفته هاي محمده. قصد توهين ندارم و اين نظر شخصيه منه. يه مطلبو ميخاستم بگم كه شايد تكراري باشه. چون من متاسفانه چشم درد دارم و خيلي نميتونم به صفحه كامپيوتر خيره بشم نتونستم خط به خط كامنت ها رو دنبال كنم شايد واسه همين مطلبم تكراري باشه. مطلبم اينه كه

   حذف
  3. ببخشيد مطلبم دو تيكه شد گويا!! مطلبم اين بود كه در زمان ابراهيم سنت قرباني انساني كاملا معتبر بوده. و حتي در زمان نزديكتر يعني عبدالمطلب هم اينكار وجود داشته. مطمئنا ميدونيد كه عبدالله پدر محمد چندين بار به قيد قرعه برنده قرباني شدن ميشه !!! خيلي جالبه كه ابراهيم خواسته سنت فرزندكشي رو به گوسفند كشي تبديل كنه تا مردم دست از كشتن انسان بردارن و يا عبدالمطلب كشتن شتر رو رواج ميده تا قرباني فرزند رو بذارن كنار. ولي هزاران هزاران ساله كه اون مراسم رو هر ساله جشن ميگيرن. ابراهيم و عبدالمطلب و چه بسا كسان ديگر واقعا قدم بزرگي برداشتن. ولي در زمان خودشون. زمونه ما فرق ميكنه.

   حذف
  4. بي اادامه مطلبم اين كه يه پيغام جالب برام اومد برات مينوسم: چرا بايد اينقدر بي احساس باشيم كه كشتن حيواني زبان بسته عيدمان باشد و چقدر متوهم باشيم كه كشتن فرزندمان تكليف!!!!

   حذف
  5. ممنونم برای توضیحاتت دوستم

   حذف
 25. اگر می شد با انسان مذهبی‌ بحث منطقی‌ کرد
  اصلا انسان مذهبی‌ باقی‌ نمی‌ماند!

  پاسخحذف
 26. عید قربان ( جشن کشتار حیوانات) بر تمامی مسلمانان شیفته خون مبارک باد!!!
  اگه در ادیان و آیین هایشان آمده بود هر سال یکی از فرزندانتان را در راه خدا بکشید، این دین و آیین باز هم قابل احترام بود؟!!!
  تنها این حیوانات بی صدا و بی دفاع هستند که روز کشتارشان عید و جشن حساب می شه و کسی هم نباید اعتراض کنه؟!
  نگران نباشید این روز مسلما عید است و هیچ کس هم آنرا زیر سوال نمی برد!!!
  عید خون، کشتار و شکمچرانی که مسلمانان عاشق آن هستند!!!
  در مورد نکوهیده بودن توهین و بی احترامی به دین ها و آیین ها، بنظر من این ادیان و آیین ها هستند که با این سخنان مسخره دور از واقعیت و اصرار به برگزاری مراسم وحشیانه شان به انسانها توهین می کنند.
  در طول قرن ها هزاران انسان واقعی از زندگی، مال، تفریح و خانواده ی خود گذشتند و آنرا وقف کمک به انسانها و حیوانات کردند...
  حالا این میونه جناب ابراهیم باید عزت و احترامش را ببرد!!!
  احترام به ادیان و آیین هایشان یعنی مردم را با دروغ و ریا، گول زدن و چنین کاری نکوهیده است!
  چرا باید میلیونها حیوان با بی رحمی کشته شوند بخاطر یک داستان دروغ و غیر واقعی؟
  و خلاصه نتیجه این خواب آق ابرام این شد که در مکه، سالیانه، میلیونها گوسفند، در روز عید قربان کشته می شوند و نیمه زنده درون کوره ها سوزانده می شوند و یا روزانه هزاران گاو، شتر، شترمرغ، گوسفند، بوقلمون(؟!!!) و... بمناسبت های مختلف مانند ازدواج، بچه دارشدن، ماشین خریدن، گرفتن گواهینامه رانندگی، خانه خریدن، قبولی در کنکور، سلامتی رییس جمهور، سلامتی و پیروزی تیم های فوتبال، به امید شفای بیماران و کماکان بعد از اینکه با کشتن حیوانات شفا نیافتند و فوت کردند، امام حسین و ١٢ تا امام دیگه و هزار دلیل مسخره و خودخواهانه دیگر شکنجه و بی رحمانه کشته می شوند تا با خوردن کباب شان به آرزوهایشان برسند و خدا را شکرگزار باشند!!!!

  پاسخحذف
 27. لیلا خانوم واقعا براتون متاسفم
  هر کامنتی که به نفع شما نیست اکسپت نمیکنید!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها


  1. من همه کامنتها رو بدون استثنا پابلیش میکنم بیخود برای خودتون جو سازی نکنید.
   اگر قرار بود کامنتی پابلیش نشه هیچ کدوم از کامنتهای مخالف این پست هم پابلیش نمیشد

   چی این موضوع به نفع من هست؟ اینکه میگم ارزش انسانی والاتر از توهمات پوچ و واهی هست؟ یا اینکه کمک کنیم به فقیران و نیازمندان؟ و دست از سنتهای غلط برداریم ؟ کدوم به نفع من هست؟

   حذف
 28. باز هم میگم شما حتی به خودتون زحمت ندادید یک آیه قبل و بعد آیه 37 سوره حج رو ببینید!! حداقل بذارید بقیه دوستان مشاهده کنند

  با توجه به آیه ی 36 سوره حج یعنی یک آیه قبل از این آیه ای که خانم لیلا خودشو کشته و توی هر پست گذاشته و فکر کرده چه کشف کهکی از قرآن در تایید حرفهای خودش پیدا کرده؛ مسلمانها باید از گوشت قربانی مستمندان و فقیران را اطعام کنند!! در نتیجه لیلا خانوم دیگه لازم نیست نگران مردم زلزله زده باشید خدا از قبل به فکر همه شون بوده و در واقع عید قربان میتونه یک بانی خیر باشه و باعث بشه مردم بدبخت و آواره هم توی شرایط بدی که دارن حداقل گوشت گوسفند بخورن!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها


  1. شما با اوردن این ایه کل این مراسمات رو بردی زیر سوال اما خودتان کمی به خودتان زحمت ندادید تا کمی فکر کنید


   در مورد قربانی شدن میلیونها میلیون حیوان بیزبان به دست مسلمانها در یک روز در مکه که بعدش در گور و چالهای دسته جمعی دفن میشوند
   ان هم در جایی که مهد اسلام است و نه از گوشتش دست فقیری میرسد
   و نه دردی از درهاش رو کم میکند و نه از خونش و پوستش به خدا چیزی میرسد در مورد این موضوع ایه ای نیست؟ ایا این سنت چیزی نیست جز تقلید کور کورانه و بدون اندیشه ؟؟


   در عربستان و شرایط جغرافیایی انجا با ان گرمای سوزان و گشنده که هیچ زمین حاصل خیزی نبود و ابی که بشود کشاورزی کرد و فقر مردم اگر خدا میگفت ای امت مومن عرب کشاورزی کنید به نظرتون چه اتفاقی میافتاد؟
   تنها راه تامین نیازهای خوراکی ان مردم حیوانات بودند مگر میشد گفت از خوردن حیوانات اجتناب کنید؟

   اگر ایه ای هست در مورد تقسیم قربانی بین فقرا با این کار میشد وعده غذایی مردم فقیر هم تامین بشه و باعث میشد مردم به فکر همدیگر هم باشند و فقط به زندگی خودشون فکر نکنند.   از طرفی در زمان ابراهيم سنت قرباني انساني كاملا معتبر بوده. و حتي در زمان نزديكتر يعني عبدالمطلب هم اينكار وجود داشته. مطمئنا ميدونيد كه عبدالله پدر محمد چندين بار به قيد قرعه برنده قرباني شدن ميشه !!! ابراهيم میخواسته سنت فرزندكشي را به گوسفند كشي تبديل كند تا مردم دست از كشتن انسان بردارن و يا عبدالمطلب كشتن شتر رو رواج داده تا قرباني فرزند رو مردم جاهل بذارند كنار

   ولي افرادی نا اگاه هزاران سال هست كه اون مراسم هر ساله جشن ميگيرن. ابراهيم و عبدالمطلب و چه بسا كسان ديگر واقعا قدم بزرگي برداشتن. ولي در زمان خودشون.
   اما شرایط ما با 1400 سال پیش کاملا فرق میکنه با یک تکه گوشت قربانی شما فقط یک وعده غذای یک فقیر و نیازمند تامین میشه ولی با پول همون گوسفند و چه بسا چند گوسفند میشه براشون قدمهای بزرگی برداشت یک چهار دیواری ساخت که صد البته خیلی مهمتر از 1 وعده گوشت قربانی هست که قراره شما بهشون بدی


   کمی فکر کنید مشکل اینجاست که اصلا فکر نمیکنید فقط میگید قران این رو گفته اون رو گفته بابا جان قران برای مردم 1400 سال پیش و شرایط ان زمان تعیین تکلیف کرده نه برای الان

   حذف


  2. قران خیلی چیزها گفته پس چرا به اونها عمل نمیکنید؟


   مثلا اینکه شوهرتون میتونه با رعایت عدالت 4 تا زن بگیره و توی زن حق نداری مخالفت کنی و باید قبول کنی چون گفته کتاب اسمانی هست


   قران گفته عقل توی زن نصف عقل یک مرد هست دوتا زن عقلش اندازه 1 مرد هست یعنی توی زن باید قبول کنی عقلت ناقصه چون گفته کتاب اسمانی هست


   قران گفته ای مرد میتونی در صورت نافرمانی زن از گفته هات کتکش بزنی و توی زن باید کتک بخوری اگر سرپیچی کنی از حرف شوهرت و باید این رو قبول کنی که گفته کتاب اسمانی هست


   قران تو رو مثل یک کالا معرفی کرده و شوهرت صاحب تو شناخته میشه و باید قبول کنی که ارزشت در حد یک کالاست چون گفته کتاب اسمانی هست


   در جنگها میشه توی زن رو به غنیمت برد چه شوهر داشته باشی چه نداشته باشی میشه باهات همه کار کرد چون غنیمت جنگی هستی و باید به این سرنوشتت راضی باشی چون گفته کتاب اسمانی هست


   تو کشتزار مرد معرفی شدی در قران و باید قبول کنی به خاطر ارامش یک مرد خلق شدی و به خودی خود ارزش نداری و باید قبول کنی چون این گفته کتاب اسمانی هست


   تو در قرن 21 هنوز حقوقت مساوی با 1 مرد نیست دیه بیضه یک مرد بیشتر از دیه زن مسلمان است و توی زن باید قبول کنی که ارزشت کمتر از بیضه یک مرد هست چون گفته کتاب اسمانی هست   با توجه به اعتقاداتتون من نمیدونم چطور جرات کردید کامنت بزارید و نظر بدید چون عقل شما رو ناقص میدونم و کامنتتون بی ارزش هست

   حذف
 29. سلام ليلا جان. من اين متنو براي شما ميذارم براي اينكه گفته هات كاملا با سند باشه. من خودم يكي از مخالفاي توهمات و خرافات در دين هستم و هموني كه هستم كه راجبه رواج قرباني انساني در زمان ابراهيم و عبدالمطلب برات كامنت گذاشتم ولي كلي غلط نوشتاري داشتم و اسمم رو هم نميدونستم چطوري بايد بذارم. اين متني كه ميخوام بذارم ربطي به قرباني نداره فقط خواستم در مورد سند دهي به بعضي دوستان حسابي پر و پيمون باشي عزيزم. ميبخشيد فضولي تو كارت ميكنم!


  نابرابري 1
  اسلامگرایان همواره در طول تاریخ توسط انسانگرایان و خردگرایان محکوم به زن ستیزی و زیر پا گذاشتن حقوق مسلم زنان شده اند. در این برگ نشان داده خواهد شد که در بسیاری از موارد این زن ستیزی اسلامگرایان برخاسته از آموزه های زن ستیزانه قرآنشان است
  شماره صفحات تنها در مورد قرآنهایی صدق میکند که به شیوه عثمان طاها نوشته شده اند.
  سوره بقره (ماده گوساله) آیه 228
  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ .... عَزِيزٌ حَكُيمٌ.
  بايد که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ايستند و، اگربه خدا و روز قيامت ايمان دارند ، روا نيست که آنچه را که خدا در رحم آنان آفريده است پنهان دارند و در آن ايام اگر شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند و برای زنان حقوقی شايسته است همانند وظيفه ای که بر عهده آنهاست ولی مردان را بر زنان مرتبتی است وخدا پيروزمند و حکيم است.
  در این آیه بطور صریح تاکید شده است که مردان در درجه ای بالاتر از زنان قرار دارند و لذا برتر از آنان هستند. نابرابری حقوقی میان زنان و مردان برخاسته از این واقعیت است که ادیان در دوران مرد سالاری شکل گرفته اند.
  سوره بقره (ماده گوساله) آیه 223 صفحه 36
  نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقپُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
  زنانتان کشتزار شما هستند. هرجا که خواهید به کشتزار خود درآیید. و برای خویش از پیش چیزی فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد. و مومنات را بشارت ده. ترجمه های بیشتر
  کشتزار نامیده شدن زنان مسئله ای کاملاً جنسی بوده است، یهودیان معتقد بودند برقراری تماس جنسی از پشت با زن باعث چپ شدن چشم کودک وی میشود، محمد وقتی این آیه را سراییده است که در مدینه مسلمانان در مورد صحت این قضیه از او پرسش کرده اند. در این آیه به مرد مسلمان اجازه داده میشود تا در هر کجا و در هر زمان و از هر طریق با زن خود رابطه جنسی برقرار کند. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
  سوره بقره (ماده گوساله) آیه 282 صفحه 49
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ .... وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
  ای کسانی که ایمان آورده اید، چون وامی تا مدتی معین به یکدیگر دهید، آنرا بنویسید. و باید در بین شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنویسید. و کاتب نباید که در نوشتن از آنچه خدا به او آموخته است سرپیچی کند. و مدیون باید که بر کاتب املاء کند و از الله، پروردگار خود بترسد و از آن هیچ نکاهد. اگر مدیون سفیه یا صغیر بود یا خود املاء کردن نمیتوانست، ولی او از روی عدالت املاء کند. و دو شاهد مرد به شهدات گیرید. اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند، تا اگر یکی فراموش کردد دیگری به یادش بیاورد. و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نباید از شهادت خود داری کنند. و از نوشتن مدت دین خود، چه کوچک و چه بزرگ، ملول نشوید. این روش در نزد خدا عادلانه تر است، و شهادت را استوار دارنده تر و شک و تردید را زایل کننده تر. و هرگاه معامله نقدی باشد اگر برای آن سندی ننویسند مرتکب گناهی نشده اید. و چون معامله ای کنید، شاهدی گیرید. و نباید به کاتب و شاهد زیانی برسد، که اگر چنین کنید نافرمانی کرده اید. از خدای بترسید. خدا شما را تعلیم میدهد و او بر هر چیزی آگاه است.
  با توجه به این آیه شهادت زنان نصف شهادت مردان حساب میشود. امام علی در نهج البلاغه خطبه 80 ام از این آیه نتیجه میگیرد که زنان از عقل ناقصی برخوردار هستند. برخی از اسلامگرایان میگویند این مسئله برای آن است که پای زنان کمتر به دادگاه برسد. این درحالی است که این آیه دقیقا نتیجه ای عکس میدهد، یعنی بجای یک زن دو زن باید برای شهادت دادن به دادگاه بروند.

  پاسخحذف
 30. نابرابري 2

  سوره بقره (ماده گوساله) آیه 221
  وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ .... لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
  زنان مشرکه را تا ایمان نیاورده اند به زنی نگیرید و کنیز (برده) مومنه بهتر از آزاد زن مشرکه است، هرچند شما را از او خوش آید. و به مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند زن مومنه مدهید. و بنده (برده) مومن بهتر از مشرک است، هرچند شما را از او خوش آید. اینان به سوی آتش دعوت میکنند و خدا به جانب بهشت و آمرزش. و آیات خود را آشکار بیان میکند، باشد که پند گیرند.
  در این آیه نابرابری میان مسلمانان و نامسلمانان و همچنین نظام برده داری تایید میشود. این آیه در تضاد با اصل 16 ام اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد است که ازدواج هر زن و مردی را بدون هیچ تبعیضی از نظر مذهب آزاد میداند. این آیه همچنین با اصل 4 ام اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد که برده داری را محکوم میکند در تضاد است.
  سوره بقره (ماده گوساله) آیه 230 صفحه 37
  فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
  پس اگر باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست، مگر آنکه به نکاح مردی دیگر در آید، و هرگاه آن مرد زن را طلاق دهد، اگر میدانند که حدود خدا را رعایت میکنند رجوعشان را گناهی نیست. اینها حدود خدا است که برای مردمی دانا بیان میکند.
  اگر مردی سه بار همسرش را طلاق دهد، و بخواهد برای بار چهارم با او ازدواج کند باید آن زن حتماً با شخص سومی ازدواج کند و با او همبستر شود. در واقع برای تنبیه مرد از بدن زن استفاده میشود. این وظیفه سنگین را معمولا در طول تاریخ خود روحانیت مبارز انجام میداده است. صادق هدایت داستان زیبایی را با عنوان محلل نوشته است. این مجازات، مجازاتی ظالمانه است و در تضاد با ماده 5 ام اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد میباشد.
  سوره نساء (زنان) آیه 3 صفحه 78
  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ.
  اگر شمارا بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید، از زنان هرچه شما را پسند افتد، دو دو و سه و سه و چهار، چهار به نکاح (نکاح در عربی یعنی سپوختن) در آورید. و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید تنها یک زن بگیرید یا هرچه مالک آن شوید. این راهی بهتر است تا مرتکب ستم نشوید.
  در اسلام یک مرد میتواند تا چهار زن رسمی داشته باشد، از نظر شیعه میتواند تعداد بیشماری زن را صیغه کند، و زنان بیشماری را نیز به بردگی بگیرد. اما زنان تنها میتوانند با یک مرد ازدواج کنند و این نابرابری در تضاد با اصل یکم اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد است. مسئله عدالت در اینجا نباید با برابری اشتباه گرفته شود. پیامبر اسلام خود بطور برابر با زنانش برخورد نمیکرده است و زنانش از بی عدالتی او شکایت داشته اند. برخی از اسلامگرایان میگویند این نابرابری به این دلیل است که اگر زنی چند شوهر داشته باشد معلوم نخواهد شد کدام شوهر پدر فرزندی است، اما وقتی که برای این اسلامگرایان توضیح داده میشود که اکنون میتوان با آزمایشهای ژنتیکی پدر یک فرزند را تشخیص داد، این اسلامگرایان از اجازه دادن به همسرانشان برای ازدواج با چند مرد دیگر طفره میروند.

  پاسخحذف
 31. نابرابري 3

  سوره بقره (ماده گوساله) آیه 221
  وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ .... لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
  زنان مشرکه را تا ایمان نیاورده اند به زنی نگیرید و کنیز (برده) مومنه بهتر از آزاد زن مشرکه است، هرچند شما را از او خوش آید. و به مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند زن مومنه مدهید. و بنده (برده) مومن بهتر از مشرک است، هرچند شما را از او خوش آید. اینان به سوی آتش دعوت میکنند و خدا به جانب بهشت و آمرزش. و آیات خود را آشکار بیان میکند، باشد که پند گیرند.
  در این آیه نابرابری میان مسلمانان و نامسلمانان و همچنین نظام برده داری تایید میشود. این آیه در تضاد با اصل 16 ام اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد است که ازدواج هر زن و مردی را بدون هیچ تبعیضی از نظر مذهب آزاد میداند. این آیه همچنین با اصل 4 ام اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد که برده داری را محکوم میکند در تضاد است.
  سوره بقره (ماده گوساله) آیه 230 صفحه 37
  فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
  پس اگر باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست، مگر آنکه به نکاح مردی دیگر در آید، و هرگاه آن مرد زن را طلاق دهد، اگر میدانند که حدود خدا را رعایت میکنند رجوعشان را گناهی نیست. اینها حدود خدا است که برای مردمی دانا بیان میکند.
  اگر مردی سه بار همسرش را طلاق دهد، و بخواهد برای بار چهارم با او ازدواج کند باید آن زن حتماً با شخص سومی ازدواج کند و با او همبستر شود. در واقع برای تنبیه مرد از بدن زن استفاده میشود. این وظیفه سنگین را معمولا در طول تاریخ خود روحانیت مبارز انجام میداده است. صادق هدایت داستان زیبایی را با عنوان محلل نوشته است. این مجازات، مجازاتی ظالمانه است و در تضاد با ماده 5 ام اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد میباشد.
  سوره نساء (زنان) آیه 3 صفحه 78
  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ.
  اگر شمارا بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید، از زنان هرچه شما را پسند افتد، دو دو و سه و سه و چهار، چهار به نکاح (نکاح در عربی یعنی سپوختن) در آورید. و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید تنها یک زن بگیرید یا هرچه مالک آن شوید. این راهی بهتر است تا مرتکب ستم نشوید.
  در اسلام یک مرد میتواند تا چهار زن رسمی داشته باشد، از نظر شیعه میتواند تعداد بیشماری زن را صیغه کند، و زنان بیشماری را نیز به بردگی بگیرد. اما زنان تنها میتوانند با یک مرد ازدواج کنند و این نابرابری در تضاد با اصل یکم اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد است. مسئله عدالت در اینجا نباید با برابری اشتباه گرفته شود. پیامبر اسلام خود بطور برابر با زنانش برخورد نمیکرده است و زنانش از بی عدالتی او شکایت داشته اند. برخی از اسلامگرایان میگویند این نابرابری به این دلیل است که اگر زنی چند شوهر داشته باشد معلوم نخواهد شد کدام شوهر پدر فرزندی است، اما وقتی که برای این اسلامگرایان توضیح داده میشود که اکنون میتوان با آزمایشهای ژنتیکی پدر یک فرزند را تشخیص داد، این اسلامگرایان از اجازه دادن به همسرانشان برای ازدواج با چند مرد دیگر طفره میروند.
  .

  پاسخحذف
 32. نابرابري 4

  سوره نساء (زنان) آیه 11 صفحه 79
  يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...... عَلِيما حَكِيمًا.
  خدا در مورد فرزندانتان به شما سفارش میکند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است. و اگر دختر باشند و بیش از دو تن، دو سوم میراث از آنهاست. و اگر یک دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندی باشد هر یک از پدر و مادر یک ششم میراث را برد. و اگر فرزندی نداشته باشد و میراث بران تنها پدر و مادر باشند، مادر یک سوم دارایی را برد. اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر، پس از انجام وصیتی که کرده و پرداخت وام او یک ششم باشد. و شما نمیدانید که از پدران و پسرانتان کدامیک شما را سودمند تر است. اینها حکم خداست، که خدا دانا و حکیم است.
  سهم زنان از ارث در اسلام نصف سهم مردان است. این مسئله با اصل یکم اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد که حقوق تمامی افراد بشر را یکسان میداند در تضاد است.
  سوره نساء (زنان) آیه 15 صفحه 81
  وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً.
  و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا میشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهید. اگر شهادت دادند آنها را در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی در پیش پایشان نهد.
  این آیه در آیات دیگر قرآن منسوخ شده است، اطلاعات بیشتر را در مورد مجازات زنا نوشتاری با فرنام "در اسلام سنگسار نیست!" بیابید. زنان متاهلی که مرتکب زنا میشوند در تمامی مکاتب فقهی اسلامی شیعه و شنی محکوم به سنگسار هستند. فیلم سنگسار را میتوانید از اینجا مشاهده کنید.
  سوره نساء (زنان) آیه 24
  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ..... كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.
  و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند (منظور زنانی است که در جنگ اسیر مسلمانان شده باشند.). از کتاب خدا پیروی کنید. و جز اینها زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال خویش مهری بپردازید و آنها را به نکاح درآورید نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانی را که از آنها تمتع میگیرید واجب است که مهرشان را بدهید. و پس از مهر معین در قبول هرچه دو بدان رضا بدهید گناهی نیست. هر آینه خدا دانا و حکیم است.
  در زمان جنگ بعد از کشته شدن مردان، زنان آنها از اموال و غنیمتهای مسلمانان به شمار میروند و مسلمانان میتوانند آنها را تصرف کنند و با آنها همبستر شوند و در صورت تمایل آنها را به فروش برسانند، این مسئله عین برده داری است و برده داری در تضاد با ماده 4 ام اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد است. بر اساس تاریخ و اسناد اسلامی معتبر پیامبر اسلام خود در مورد صفیه یکی از زنان خود چنین کاری را کرد. در یکروز شوهر و پدر او را کشت و در همانروز با او همبستر شد، اطلاعات بیشتر را در نوشتاری با فرنام "صفیه، زن یهودی پیغمبر- بخش سوم مناظره آیت الله منتظری با دکتر علی سینا." بخوانید.
  سوره نساء (زنان) آیه 25
  وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ... غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
  هرکس را که توانگری نباشد تا آزاد زنان مومنه را ب نکاح خود در آورد از کنیزان مومنه ای که مالک آنها هستید به زنی گیرد. و خدا به ایمان شما آگاه تر است. همه از جنس همدیگرید. پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح (معنی کلمه نکاح چیست؟) کنید و مهرشان را به نحو شایسته ای بدهید. و باید که پاکدامن باشند نه زناکار و نه از آنها که به پنهان دوست میگیرند. و چون شوهر کردند، هرگاه مرتکب فحشا شوند شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است. و این برای کسانی است. از شما که بیم دارند که به رنج افتند. با این همه، اگر صبر کنید برایتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.
  کنیزان را میتوان با اجازه از صاحبانشان به زنی گرفت و با آنها نکاح کرد. معنی کلمه نکاح را حتماً در اینجا بیابید. این سوره بازهم برده داری را تایید کرده است و برده داری در تضاد با اصل 4 ام اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد است

  پاسخحذف
 33. نابرابري 5
  سوره النساء (زنان) آیه 34 صفحه 85
  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ .... اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.
  مردان، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است. و از آن جهت که از مال خود نفقه میدهند، بر زنان تسلط دارند. پس زنان شایسته، فرمانبردارند و در غیبت شوی عفیفند و فرمان خدای را نگاه میدارند. و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید، اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان. اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید. و خدا بلند پایه و بزرگ است. ترجمه های بیشتر
  در این آیه (1) مردان برتر از زنان خوانده شده اند (2) یک دلیل برتری مردان به زنان برتری ذاتی آنها است که خداوند به آنها داده است (3) دلیل دیگر این برتری آن است که مردان به زنان نفقه (پول) میدهند (4) رابطه زن و مرد رابطه ای نابرابر است که به رابطه بین فرمانده و فرمانبردار تشبیه شده است و زنان مجبورند از مردان فرمانبرداری کنند (5) مردان درصورتی که "بیم" نافرمانی (و نه حتی در حالتی که این نافرمانی واقعاً رخ دهد) باید زنان را با سه روشی که آمده است تنبیه کنند، یکی از این تنبیهات این است که باید آنها را کتک بزنند. (6) بعد از آن نباید به آنها ظلم کنند، یعنی در صورتی که بیم نافرمانی دارند، مردها باید به آنها ظلم کنند. کتک زدن زنان مجازاتی ظالمانه است و در تضاد با اصل 5 ام اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد است. همچنین ماده 11 ام اعلامیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام میدارد که هیچکس را نمیتوان بدون حضور در دادگاه دارای صلاحیت محکوم و مجازات کرد، لذا تصمیم گیری خودسرانه در مورد زن و تنبیه فیزیکی او از طرف مرد کاملا محکوم است.
  سوره نساء (زنان) آیه 176
  يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ...... بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
  از تو فتوی می خواهند ، بگوی که خدا در باره کلاله برايتان فتوی می دهد، : هر گاه مردی که فرزندی نداشته باشد بميرد و او را خواهری باشد ، به آن خواهر نصف ميراث او می رسد اگر خواهر را نيز فرزندی نباشد ، برادر از او ارث می برد اگر آن خواهران دو تن بودند ، دو ثلث دارايی را به ارث می برند و اگر چند برادر و خواهر بودند ، هر مرد برابر دو زن می برد خدا برای شما بيان می کند تا گمراه نشويد ، و او از هر چيزی آگاه است.
  از دیدگاه اسلام به مردان دو برابر زنان ارث میرسد.
  سوره نور آیه 6 صفحه 351
  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.
  و کسانیکه زنان خود را به زنا متهم میکنند، اگر نتوانند 4 شاهد پیدا کنند میتوانند خود چهار بار شهادت بدهند در راه خدا که او از راستگویان است. (این عمل را لعان گویند).
  یک مرد میتواند با 4 بار شهادت دادن در راه خدا زنش را متهم به زنا کند، برای اطلاعات بیشتر در این مورد به نوشتاری با فرنام "در اسلام سنگسار نیست!" مراجعه کنید.
  سوره نور آیه 31 صفحه 354
  وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ ........ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
  و به زنان مومن بگو که چشمان خویش فروگیرند و شرمگاه خود نگه دارند و زینتهای خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعه های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینتهای خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود یا پسر شوهر خود یا برادر خود یا پسر بردار خود یا پسر خواهر خود یا زنان همکیش خود، یا بندگان خود، یا مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند، یا کودکانی که از شرمگاه زنان بیخبرند و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کرده اند دانسته شود. ای مومنان همگان به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار گردید.
  در این آیه به زنان دستور داده میشود که حجاب را رعایت کنند و زینتهای خود را پنهان کنند. چنین حکمی در مورد مردان وجود ندارد. بر اساس احادیث معتبر اسلامی مسئله حجاب به پیشنهاد عمر وارد اسلام شد زیرا برخی از زنان محمد با مردان غریبه سخت میگفتند و محمد این آیات را برای کنترل زنان خودش سرایید. شرح مفصل ماجرا را در نوشتاری با فرنام "عقل بشر ناقص است! علم ناقص است، و چون ناقص است قابل اتکا نیست." بخوانید.

  پاسخحذف
 34. نابرابري 6

  سوره احزاب آیه 59 صفحه 427
  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ....... غَفُورًا رَّحِيمًا.
  ای پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که چادر خود را برخود فروپشونند. این مناسب تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و خدا آمرزنده و مهربان است.
  این آیه از زنان میخواهد که حجاب را بگونه ای رعایت کنند تا شناخته نشوند، این بدان معنی است که صورت آنها نیز همچون حجاب فعلی زنان عرب و افغان باید پوشیده باشد. در مورد اینکه این آیه در چه زمانی و چگونه توسط محمد ساخته شد نوشتاری با فرنام "عقل بشر ناقص است! علم ناقص است، و چون ناقص است قابل اتکا نیست." مطالعه کنید. در مورد حجاب میان زنان و مردان برابری وجود ندارد و این نابرابری ظالمانه با اصل 1 ام عقل بشر ناقص است! علم ناقص است، و چون ناقص است قابل اتکا نیست.
  سوره التغابن آیه 14
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
  ای کسانی که ايمان آورده ايد ، در میان زنان و دشمنانتان دشمنی برای شما وجود دارد از آنها حذر کنيد و اگر عفو کنيد و چشم بپوشيد و گناهشان پوشيده داريد ، خدا آمرزنده و مهربان است.
  زنان و فرزندان دشمان مردان هستند.
  سوره المعارج آیات 29 و 30
  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ؛ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.
  و کسانی که شرمگاه خويش نگه می دارند؛ مگر برای همسرانشان يا کنيزانشان ، که در اين حال ملامتی بر آنها نيست.
  مردان مسلمان نیازی به نگاه داشتن و پوشاندن شرمگاه (دستگاه تناسلی) خود در مقابل همسرانشان و برده های زنشان ندارند.
  آیات مخصوص محمد رسول الله
  از عایشه در صحیح مسلم* روایت شده است که به پیامبر گفته است: "چنین به نظر من میرسد که خداوند تو در ارضای امیال تو شتابان است." و واقعا هم چنین بوده است. در قرآن آیات ویژه ای وجود دارند که تنها مخصوص محمد هستند و قوانین و رفتارهایی که سایر مسلمانان باید در چهارچوب آنها رفتار کنند برای محمد وجود نداشته است. در زیر چند نمونه از این آیات که محمد در آنها از جانب الله برای خود امتیازاتی فوق العاده قائل شده است را میخوانید. اطلاعات مستند و دقیقی از ماجراهای محمد و زنانش و تعداد آنها را میتوانید در نوشتاری با فرنام "زنان محمد، آیا محمد از روی هوس زن میگرفت؟" بیابید.
  سوره احزاب آیات 28 و 29
  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا و..... أَجْرًا عَظِيمًا.
  ای پيامبر ، به زنانت بگو : اگر خواهان زندگی دنيا و زينتهای آن ، هستيدبياييد تا شما را بهره مند سازم و به وجهی نيکو رهايتان کنم؛و اگر خواهان خدا و پيامبر او و سرای آخرت هستيد ، خدا به نيکوکارانتان پاداشی بزرگ خواهد داد.
  این آیه نشان میدهد زنان پیامبر از وضعیت مادی خود رضایت نداشته اند، و همچنین ادعای اسلامگرایان در مورد اینکه پیامبر صرفاً برای پشتیبانی مادی با زنان زیبا و جوان خود ازدواج کرده است، دروغی بیش نیست. در این آیه خداوند جهان به کمک محمد آمده و همچون یک مشاور خانوادگی تلاش میکند مشکلات محمد را با وعده های دروغین آخرت حل کند.
  سوره احزاب آیه 33
  وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ .... وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
  و در خانه های خود بمانيد و چنان که در زمان پيشين جاهليت می کردند، ،زينتهای خود را آشکار مکنيد و نماز بگزاريد و زکات بدهيد و از خدا وپيامبرش اطاعت کنيد ای اهل بيت ، خدا می خواهد پليدی را از شما دورکند و شما را چنان که بايد پاک دارد.
  بعد از سروده شدن این آیه زنان پیامبر نباید از خانه هایشان خارج شوند و همچون دوران جاهلیت خود زندگی کنند.

  پاسخحذف
 35. نابرابري 7

  سوره احزاب آیه 37
  وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ... أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.
  و تو ، به آن مرد که خدا نعمتش داده بود و تو نيز نعمتش داده بودی ،، گفتی : زنت را برای خود نگه دار و از خدای بترس در حالی که در دل خودآنچه را خدا آشکار ساخت مخفی داشته بودی و از مردم می ترسيدی ، حال آنکه خدا از هر کس ديگر سزاوارتر بود که از او بترسی پس چون زيد از او حاجت خويش بگزارد ، به همسری تواش در آورديم تا مؤمنان را در زناشويی با زنان فرزند خواندگان خود ، اگر حاجت خويش از او بگزارده باشند ، منعی نباشد و حکم خداوند شدنی است.
  این آیه مربوط به ماجرای زید و زینب میشود. زید فرزند خوانده محمد بوده است و همسری زیبا داشته است. در دوران پیش از اسلام، اعراب فرزند خوانده های خود را همانند فرزندان خود می انگاشتند و زنان آنها را بر خود حرام میدانستند. محمد روزی برای دیدار با زید به منزل او میرود و زینب را در خانه و عریان میبیند و علاقه مند به او میشود. این علاقه مند شدن در این آیه نیز آمده است، محمد چیزی را در دل خود پنهان میکرده است. البته ظاهرا چندان هم پنهان کاری در کار نبوده است. محمد سر انجام باعث میشود تا زید زن خود زینب را طلاق دهد و پیامبر 58 ساله با زینب 35 ساله ازدواج میکند. و دلیل این ازدواج بر اساس گفته قرآن این است که مومنان بیاموزند میتوانند با زنان فرزند خواندگان خود ازدواج کنند. البته معلوم نیست چرا پیامبر باید این مسئله را بطور عملی به آنها یاد میداد و حتماً خود آنرا پیاده میکرد. در مورد این ازدواج بحث برانگیز پیامبر اسلام به نوشتارهایی با فرنام "محمد، زید و زینب" و "زید و زینب" و "عشق محمد به همسر پسر خوانده اش (زینب) و ازدواج با او." مراجعه کنید.
  سوره احزاب آیه 50
  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي .... غَفُورًا رَّحِيمًا.
  ای پيامبر ، ما زنانی را که مهرشان را داده ای و آنان را که به عنوان ، غنايم جنگی که خدا به تو ارزانی داشته است مالک شده ای و دختر عموها و دختر عمه ها و دختر داييها و دختر خاله های تو را که با تو مهاجرت کرده اند بر تو حلال کرديم ، و نيز زن مؤمنی را که خود را به پيامبر بخشيده باشد، هر گاه پيامبر بخواهد او را به زنی گيرد اين حکم ويژه توست نه ديگرمؤمنان ما می دانيم در باره زنانشان و کنيزانشان چه حکمی کرده ايم ، تابرای تو مشکلی پيش نيايد و خدا آمرزنده و مهربان است.
  در اینجا خداوند سر کیسه رحمت الهی را بسیارشل میکند و به پیامبر اجازه میدهد تا تقریباً با هرکس که میخواهد ازدواج کند. و پیامبر از این حق خود بسیار خوب استفاده کرده است، لیست زنان محمد را در نوشتاری با فرنام "زنان محمد، آیا محمد از روی هوس زن میگرفت؟" بیابید.
  سوره احزاب آیه 51
  تُرْجِي مَن تَشَاء .... عَلِيمًا حَلِيمًا.
  از زنان خود هر که را خواهی به نوبت مؤخردار و هر که را خواهی با خود، نگه دار و اگر از آنها که دور داشته ای يکی را بطلبی بر تو گناهی نيست در اين گزينش و اختيار بايد که شادمان باشند و غمگين نشوند و از آنچه همگيشان را ارزانی می داری بايد که خشنود گردند و خدا می داند که در دلهای شما چيست و خداست که دانا و بردبار است.
  پیامبر لازم نیست در همخوابگی با زنانش نوبت و مساوات را رعایت کند، وی میتواند نوبتها را جابجا کند و با زنانی که دوست دارد بیشتر باشد. و زنانش نیز نباید لب به شکایت بگشایند.
  سوره احزاب آیه 52
  لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا.
  بعد از اين زنان ، هيچ زنی بر تو حلال نيست و نيز زنی به جای ايشان ، اختيار کردن ، هر چند تو رااز زيبايی او خوش آيد ، مگرآنچه به غنيمت به دست تو افتد و خدا مراقب هر چيزی است.
  و البته این آیه آیات قبلی را منسوخ میکند. اما باید توجه داشت که زیباترین زنان پیامبر آنانی بودند که در جنگها به تصرف او در آمده بودند. جویریه و صفیه دو نمونه بارز از این نوع تصرفات پیامبر بودند. گویا این آیه در هنگام اعتراض عایشه به آیات زیاده خواهانه پیامبر در مورد زنان، توسط او سروده شده است

  پاسخحذف
 36. نابرابري 8

  سوره احزاب آیه 53
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ... عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا.
  ای کسانی که ايمان آورده ايد ، به خانه های پيامبر داخل مشويد مگر شما، را به خوردن طعامی فرا خوانند ، بی آنکه منتظر بنشينيد تا طعام حاضر شود اگر شما را فرا خواندند داخل شويد و چون طعام خورديد پراکنده گرديد نه آنکه برای سرگرمی سخن آغاز کنيد هر آينه اين کارها پيامبر را آزار می دهد و او از شما شرم می دارد ولی خدا از گفتن حق شرم نمی دارد و اگراز زنان پيامبر چيزی خواستيد ، از پشت پرده بخواهيد اين کار ، هم برای دلهای شما و هم برای دلهای آنها پاک دارنده تر است شما را نرسد که پيامبر خدا را بيازاريد ، و نه آنکه زنهايش را بعد از وی هرگز به زنی گيريد اين کارها در نزد خدا گناهی بزرگ است.
  با زنان پیامبر از پشت پرده سخن باید گفت. پیامبر در مورد کلکسیون زنان خود بسیار حسادت میورزیده است. زنان محمد حق نداشتند بعد از مرگ او باکس دیگری ازدواج کنند و باید تا آخر عمر خود بیوه میمانند. مثلاً صفیه در 17 سالگی به تصرف محمد 59 ساله در آمد و 4 سال با او زندگی کرد و در 39 سال باقی زندگی خود بعد از مرگ او حق نداشت با کسی ازدواج کند و بعنوان یک بیوه مرد.
  سوره تحریم آیه 1
  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
  ای پيامبر ، چرا چيزی را که خدا بر تو، حلال کرده است ، به خاطر خشنود ساختن زنانت بر خود حرام می کنی؟ و خدا آمرزنده و مهربان است.
  این آیه در مورد ماجرای ماریه قبطی ساخته شده است. ماریه کنیز حفصه از زنان محمد بوده است. محمد روزی به خانه حفصه رفته است و ماریه را تنها دیده است و با او همبستر شده است. حفصه به خانه برگشته و محمد را در حال نزدیکی با کنیز خود در خانه میبیند. محمد قسم میخورد که دیگر با ماریه همبستر نشود و از حفصه میخواهد که این راز با کسی بازگو نکند. اما حفصه این راز را با همه در میان میگذارد و پیامبر از تصمیم خود بازمیگردد و این آیه را نازل میکند. و تحریم را از سر راه خود برمیدارد. جزئیات بیشتر در مورد این ماجرا را در دو نوشتارهای "محمد ماریه و حفصه" و "ماریه قبطی شانزدهمین زن در زندگی محمد، وساطت الله جهت رفع اختلافات خا نوادگی محمد" بخوانید.
  سوره تحریم آیه 5
  عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا.
  شايد اگر شما را طلاق گويد پروردگارش به جای شما زنانی بهتر از شمايش ، بدهد زنانی مسلمان ، مؤمن ، فرمانبردار ، توبه کننده ، اهل عبادت و روزه گرفتن ، خواه شوهر کرده ، خواه باکره.
  اینجا زنان پیامبر تهدید میشوند که اگر دست از فتنه جویی (منظور همان داستان ماریه و محمد است) بر ندارند، پیامبر آنها را طلاق داده و الله زنان بهتری را به او خواهد داد. بر اساس احادیث این گفته در واقع مربوط به عمر بن خطاب میشده است و او این حرف را به زنان محمد زده است. و محمد نیز بعد از شنیدن این حرف عمر، آنرا در قرآن از زبان الله بازگو میکند. برای شرح دقیق ماجرا به نوشتار "عقل بشر ناقص است! علم ناقص است." مراجعه کنید.
  * صحیح مسلم عربی چاپ 1980 عربستان سعودی, جلد2, صفحات 1085-1086, سنت شماره #49-

  پاسخحذف
 37. ليلا جان ببخشيد خيلي زياد بود كاش برات ايميل ميكردم. دنياي امروز دنياي سند و دليل و مدركه. و آدرس آيه هاي قرآني كه تو اين متون برات گذاشتم بهترين اسناده.
  من خودم تو خانواده مذهبي بزرگ شدم. خيلي از حقايق تاريخي رو طي چندسالي كه ارشد ايران شناسي خوندم كشف كردم!!!! ولي خب نميشه به خيليا حالي كرد. از بعضيي افراد مسن ديگه گذشته ولي در تعجبم بعضي از قشر امروزي و تحصيلكرده چرا بايد توهمات رو باور كنن!
  در مورد ريشه عيد فطر هم داستاني شنيدم كه سندي ندارم براش اگر دوس داشته باشي برات ميگم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خیلی زحمت کشیدی سمیه جان

   بله متاسفانه همینطور هست ..

   حتما خوشحال میشم بنویسی عزیزم

   حذف
  2. بیسوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی اند که نمی توانند بیاموزند که باید تغییر کنند ، آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره از نو بیاموزند ."

   الوین تافلر

   حذف
 38. كاش ميشد به مردم گفت كه دين اسلام دينيه كه محمد آورده و قرآن هم گفته هاي خودشه. كاش ميفهميدن كه علي بود كه هر روز ميرفت غار حرا و براي محمد غذا ميبرد و همونجا بهش خواندن آموخت نه جبرئيل. كاش ميدونستن شعر سرودن هنر اعراب جاهلي بود و و حتي سرودن شعر با قافيه و كلا وزن هاي شعري رو ما از اعراب گرفتيم پس سرودن قرآن توسط محمد عجيب نيس. كاش ميدونستن محمد در زمان خودش براي اعراب شاهكار بوده نه براي ما ايرانيا. ولي دير شده. خيلي دير شده. فاطمه جاي آناهيتا رو گرفت. محمد جاي زرتشت. حسين جاي سياوش. و خيلي چيزهاي ديگه كه ما ايرانيا اسلاميش كرديم و ننگ باد بر دولت صفويه كه براي مبارزه با عثمانيان اهل سنت شيعه هاي خرافاتي و سيد پرست و خشن به بار آورد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. واقعا خوشحالم که دوست اگاهی مثل شما دارم مرسی که وقتت رو گذاشتی و اینها رو نوشتی

   حذف
  2. گفتگو با شما آرزومه .. somi
   لطفا بهم ایمیل بفرستید ..
   Arminhasanpor@yahoo.com

   حذف
 39. ليلا جان در مورد منبع اون نابرابري ها بايد بگم كه شرمندم!!! من اينو خيلي وقت پيش از جاييي برداشتم كه الان نميدونم كجا بود. اون موقع هم اونقد نميدونستم كه بايد منبع هرچيزي رو ذكركنم. ولي بهرحال تو خود متن كلي منبع داره!
  ببخشيد بخاطر زيادي حرف زدنم. من عاشق اين بحثا هستم!!!!

  پاسخحذف
 40. سلام دوستم.من هر از گاهی دستورهای غذایی بی نظیرتون رو می خوندم اما تا حالا نمی دونستم شما هم گیاهخوارید.بی نهایت از این بابت خوشحال شدم.نمی دونم وبلاگ آشپزی گیاهی من رو دیدید یا نهvegancook.blogfa.com
  داشتم کامنتهای دوستان رو که برای این پست گذاشتند می خوندم دیدم جالبه که تو فروم های گیاهخواری هم معمولا هر کسی با گیاهخواری موافق نباشه یا آگاهی کافی نداشته باشه مخالفتش رو معمولا با دو چیز ابراز میکنه یا اسم قران میاد وسط ماجرا یا کمبود ویتامین در صورتی که خودشون هم به همه موارد قران عمل نم یکنند و تازه در یکی از احادیث امام علی گفته شده" شکم خود را جایگاه حیوانات مرده نکنید" و خیلی موارد از این دست موجوده. برای ویتامین هم که همه ماشالله همین که بالای 50 میرسن پوکی استخوان که تو شاخشه!و بیماری پشت بیماریه که ازراه میرسه! ممنون بابت پست به جا و کاملی که گذاشتی دوست ماهم:-*
  "سیمین"

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام سیمین جون خوشحالم یک دوست گیاه خوار پیدا کردم که وبلاگ اشپزی داره
   بله منم گیاه خوار هستم وگان نیستم ولی امیدوارم بتونم روزی وگان بشم.

   موافقم با نوشته هاتون متاسفانه همینطور هست عزیزم

   اما وقتی بهشون میگی میگن نه ما موبه مو قران رو عمل میکنیم!!!!
   این جماعت وقتی با چیزی مخالف باشن هزار تا بهنونه میتراشن اصلا هم به درستی و غلطی کار فکر نمیکنن
   ...


   شاد و سرسبز باشی دوستم

   حذف
 41. من دوبا ره اومدم :-) لینکی که گذاشتید در انتهای پست من یکی از اعضائشم.اگه ادمینش خودتون هستید که باید بگم محشره....دوستت دارم نازنین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خوش اومدی :)

   نه سیمین جون مال من نیست دست دوستان درد نکنه واقعا پیج عالی هست

   حذف
 42. لیلا خانم و شخصی که خودتون رو سمی یا سومی معرفی کردین من واقعا موندم که این تفسیرها و این تاریخچه ای که شما بیان میکنید از اسلام رو از کجا میدونید و بر اساس چه منبع تاریخی یا بر اساس کدوم تفسیر معتبر بیان کردید-اگر سخن تاریخی دارید لطفا قبلش حداقل کمی مطالعه کرده ویا اگر درباره دین صحبت میکنید اول ببینید نظر شیعه در مورد این مسائل چیه بعد کامنت بذارین -در مورد حضرت محمد و نزول قرآن و اینکه ازطرف خداست یا نه جالبه که تمام اعراب به این مسئله اعتراف دارن آخه احتمالا خودشون بهتر از شما به تاریخشون آشنایی دارن البته در مورد تفسیر ایه ها و سنت و رفتار پیامبر سخنان متفاوتی مطرح کردند ولی در مورد اینکه قرآن آموخته های خود پیامبر یا حضرت علی نیست اینقدر واضحه که اصلا جای بحث نیست--- در مورد آیه هایی که نوشتین اول یه توضیح بدم که همه مسلمون ها میدونند که آیه های قران فقط احکام کلی رو بیان کرده و علمای دین با استفاده از یه سری از علوم و برداشت ها و سنت پیامبر و ما شیعیان از گفتارهای ائمه آیه های قرآن رو تفسیر میکنیم---علم اصول و علم فقه---- و باید بدونید احکامی که ما در حال حاضر بهش عمل میکنیم زاییده همین علم گسترده است-من تمام آیه های مورد بحثتون رو فکر نمیکنم بتونم الان جواب بدم ولی تا اونجایی که من از مفهومشون اطلاع دارم براتون مینویسم-و تاکید میکنم من درباره عقاید شیعه و اون چیزی که ما الان داریم بهش عمل میکنیم صحبت میکنم نه درباره عقاید وهابی ها -در ضمن روی هر کدوم از این ها بحث های مفصلی شده و کتاب های زیادی داریم و از لحاظ قانونی -اجتماعی اخلاقی و .....بررسی شده ومن فقط جوابای کوتاهمو مینویسم-و بهتون پیشنهاد میدم از این به بعد قبل از محکوم کردن چیزی در مورد درست یا غلط بودن اون چیز تحقیق کافی داشته باشین
  اون نا برابری اول که نوشتین:اول اینکه شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر شده فقط و فقط در مسائل مادی است و یکی از علت های آن هم این است که چون مسائل مالی مسائل مورد اختلاف است
  دوتا شاهد باعث میشه تبعات و پیامدهای مربوط به شهادت متوجه یک زن نباشه و مسئولیتش بین دو نفر تقسیم شده-در ضمن شهادت دادن دلیل بر برتری نیست در اسلام شهادت دادن یه مسئولیته که از دوش یک زن به تنهایی برداشته شده –البته فلسفه های زیادی براش مطرح شده ولی نمیدونم از این چه طوری میشه به برتر بودن مرد رسید؟؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. براي يك ايراني كه از در و ديوارش معجزه مي‌بارد و هر امام‌زاده‌اي، حتي مجهول النسب، پيوسته معجزه مي‌كند از مرور به قرآن به شگفت مي‌افتد كه اثري از معجزه در آن نيست

   قرآن معجزه است ولي نه از حيث فصاحت و بلاغت و نه از حيث محتويات اخلاقي و احكام شرعي. قرآن از اين حيث معجزه است كه به وسيله آن محمد تك و تنها با دست تهي و با نداشتن سواد خواندن و نوشتن بر قوم خود پيروز شد و بنيادي برپا ساخت.

   قرآن معجزه است براي اين كه ددان آدمي صورت را به انقياد كشانيد و به وسيله آيات گوناگون اراده آورنده خود را بر همه تحميل كرد

   معلومه که اعراب اسلام رو بهتر از شما شیعه ها میشناسند برای همین هست که شما ها رو اصلا مسلمان نمیدانند.

   حذف
  2. بايد انصاف داد قرآن ابداعي است. سوره‌هاي مكي و كوچك سرشار از نيروي تعبير و قوه اقناع سبك تازه‌اي است در زبان عرب. جاري شدن آن از زبان مردي كه خواندن و نوشتن نمي‌دانسته درس نخوانده و براي ادب تربيتي نديده است(بعضي از محققان منكر بي‌سوادي حضرت محمد و كلمه امي را به معني عرب‌هاي غير اهل كتاب مي‌گويند. در قرآن نيز بدين معني آمده است: هوالذي بعث من‌الامبين رسولاً. ولي تواتر و اجماع و قرائن عديده حاكي است كه حضرت قادر به نوشتن نبوده است. شايد اين اواخر مي‌توانست پاره‌اي كلمات را بخواند. علاوه بر امارات روشن و خدشه‌ناپذير در قرآن نيز اشاره بدين مطلب هست:“ وما كنت تتلوا من قبله من كتاب و لا تخطه بيمينك = قبل از نزول قرآن تو نه كتابي مي‌توانستي خواند و نه مي‌توانستي بنويسي ( سوره عنكبوت آيه 48). در آيه 5 سوره فرقان اين معني روشن‌تر است: قالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملي عليه…= ديگران می نويسند و به وی املا ميکنند تا از حفظ قرآن را بخواند..» معلوم ميشود مشرکان ميدانستند که حضرت محمد نه ميخواند و نه مي نويسد.) موهبتي است كم‌نظير و اگر از اين لحاظ آن را معجزه گويند برخطا نرفته‌اند. آن دسته‌اي كه قرآن را از حيث محتويات معجزه‌مي‌خوانند بيشتر دچار اشكال مي‌شوند، چيز تازه‌اي كه ديگران نگفته‌ باشند در آن نيست تمام دستورهاي اخلاقي قرآن از امور مسلم و رايج است. قصص آن مقتبس از اخبار و روايات يهود و ترسايان است كه حضرت محمد در ضمن سفرهاي شام و بحث و مذاكره با اخبار و راهبان و بازماندگان عاد و ثمود فرا گرفته و در قرآن به همان شكل يا با اندك انحراف‌هايي بازگو كرده است.

   اما بايد انصاف داد كه اين امر از شأن حضرت محمد نمي‌كاهد. اين كه مردي امي پرورش يافته در محيطي آلوده با اوهام و خرافات در محيطي كه فسق و شتم رايج است و ضابطه‌اي جز زور و قساوت وجود ندارد، به نشر ملكات فاضله برخيزد و مردم را از شرك و تباهي نهي كند و پيوسته براي آن‌ها از اقوام گذشته سخن گويد، نشانه نبوغ فطري و تأييدات روحي و صداي وجدان پاك و انساني اوست. گوش دهيد اين مرد بي‌سواد چگونه در سوره “عبس” سخن مي‌گويد. اين سوره نمونه كاملي است از موسيقي روحاني و نيروي روحي. در ضمن اين آيات خوش آهنگ گويي طپش قلب گرم محمد را مي‌شنويد:

   “ قُتلَ الانسْانُ مااَكْفَرَهُ، منْ اَيَّ‏‎‍‍ شَيءِ خَلَقَهُ منْ نُطْفَة خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ، ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ ثُمَّ اِذا شاء اَنْشَرَهُ، كلاً لَما يَقْضِ ما اَمَرَهُ فَلْيَنْظُرَ الانْسانُ الي طَعامه، اَنّاَ صَبَبْنَا اْلماء صَبّاً، ثُمَّ شَقَقْنَا اْلارْضَ شَقّاً، فَاَنْبَتْنا فيها حَبّاً وَ عِنباً وَ قَضبْاً وَ زَيتُوناً وَ نَخلاً وَ حَدائقَ غُلْباً وَ فاكهةُ وَ اَبّاً مَتاعاً لَكُمْ وَ لاَنعْامِكُمْ فَاذَِا جأتِ الصّاخّةُ”

   معني آن به طور خلاصه و تقريباً اين است كه:

   خاك بر سر انسان و كفر او، از چه خلق شده؟ از نطفه‌اي، سپس چنين برازنده شده است. او مي‌ميرد و اگر خداي خواست باز زنده مي‌شود. به خوراك خود نگاه كند، ما آب به انسان عطا كرديم ما زمين را برايش مهيا كرديم. خوراك‌هاي گوناگون و لذيذ براي آن‌ها رويانديم براي خودشان و حيواناتشان اما هنگامي كه رستاخيز شد…”.

   اين توالي جملات خوش آهنگ كه چون غزل حافظ قابل ترجمه نيست از دهان گرم يك مرد امي بيرون آمده كه با ضربان قلب تب‌دارش هم‌آهنگي دارد.

   در عين حال كه محمد با خطابه‌هاي زيباي خود مي‌كوشد قوم خويش را هدايت كند و همه گونه روحانيت از آن مي‌تراود، نمي‌توان قرآن را از حيث دستورهاي اخلاقي معجزه دانست. محمد بازگو كننده اصولي است كه انسانيت از قرن‌ها پيش گفته است و در همه جا گفته است. بودا، كنفوسيوس، زردشت، سقراط، عيسي و موسي همه گفته‌اند. پس باقي مي‌ماند احكام و شرايعي كه شارع اسلام آورده است.

   حذف
  3. مونس عزيز چرا به اين راحتي گفتين : اينكه قرآن نوشته علي يا محمد نيس كاملا واضحه؟؟؟؟ اصلا حرف من غلط كه كه قرآن گفته محمد نيست. شما چطور انقد با يقين ميگين كاملا واضحه؟ از كجا واضحه؟ چه كسي ميتونه ثابت كنه كه محمد قرآن رو از پروردگارش آموخته؟ و حتي كي ميتونه اثبات كنه قرآن تحريف نشده؟؟
   و اصلا همه اينها به كنار.گيريم كه قرآن حرف خداست و به محمد نازل شده و تحريف هم نشده. چطور شما ميگين قرآن فقط احكام كلي رو ميگه؟؟؟؟ آيا سوالات بسيار ساده برخي اعراب خيلي كلي هستن؟؟؟ بعضي ازآيات خطاب هستن به شخصي كه از محمد سوالي پرسيده. آيا خدا نشسته آماده حاضر كه محمد سوالي رو از اعراب بگيره و جوابش رو براش نازل كنه؟؟؟؟ درباره چگونگي همبستر شدن و با چه كسي همبستر شدن و چگونه زن را تنبيه كردن.آيا اينها احكام كلي دين اسلام هستند. و بسيار بسيار آيات ديگر كه خدارو شكر منبعي بزرگتر از خود قرآن نيست.
   اصلا چه لزومي داره كه به كتب ديني كراجعه كنيم؟؟؟؟؟ تاوقتي قرآن هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر به منبع ديني باشد من هزار تا منبع براي شما ميارم. آيا منابع من هم درست هستند.آيا هر حرفي كه هرودت زده درسته؟؟ آيا هر تاريخ نويس عربي كه شما ميگين تاريخ خودشونو بهتر از ما ميشناسن حرفاي كامل و درستي در مورد اسلام و .... زده؟؟؟؟ مگر نه اين است كه بسيار بسيار حديث نامعتبر و جعلي داريم. خب كتاب جعلي نداريم؟؟؟؟ همانطور كه چندان نميتوان به تاريخ نگاري مورخان يوناني و .... ايمان داشت و آنان را كاملا (با تاكيد بر كلمه كاملا) معتبر دانست كتب تاريخي اعراب را نميتوان به كلي كامل دانست.
   تاكيد حرفهاي من بر خود قرآن است. به خود قرآن بينديشين. تفاسير رو به كنار بگذاريد كمي از تفسير عقل خود بهره مند شويد. اگر به نيروي عقل و منطق خودتان ايمان داريد به نكاتي كه در برخي آيه هاي قرآن آمده توجه كنيد .
   من فقط يك سوال از شما ميپرسم در مورد قرآن و آيه اي كه در بالا آوردم. سوال من؟؟؟ آيا جنگ خوب است؟؟؟ تجاوز چطور؟؟؟ آيا كشت و كشتار خوب است؟؟؟ آيا به زور كسي را به اسلام درآوردن خوب است؟ آيا تعيين تكليف براي كسي خوب است؟؟؟ آيا خوب است كه به شخصي بگوييم يا به ما ايمان مياري يا بايد جزيه بدهي يا ...؟؟؟؟ آيا خوب است كه به كشوري حمله كنيم كه مسلمان شود؟ چرا حمله ميكنيم؟ چون او در كمال قبول نكرده كه مسلملن شود پس بايد به او حمله كنيم؟ اين است منطق مسلماني؟؟؟
   اصلا ميگوييم باشه درست و منطقي است كه به كشوري كه نميخواد به دين ما در بياد حمله كنيم. و كشت و كشتار كنيم. آيا بايد زن مردي را كه در جنگ كشته شده يا به اسارت در آورده ايم مالك شويم؟؟؟؟ خود قران گفته است كه با زن شوهر دار همخوابه نشو مگر زني كه او ره به تصرف در آورده اي. اين يعني چه؟؟؟؟؟ شما فقط جواب اين سوال منو بده.اميدوارم جوابتون اين نباشه كه براي خود اون زن بهتره كه صاحبي داشه باشه!

   حذف
  4. اما از حيث احكام و شرايع   نخست بايد در نظر داشت كه غالب ایه ها به مناسبت وقايع روزانه و مراجعه نيازمندان وضع شده است.

   از اين رو هم تغاير در ایه ها هست و هم ناسخ و منسوخ، و پس از آن نبايد فراموش كرد كه فقه اسلام مولود كوشش مستمر علماء مسلمانان است و در طي سه قرن اول هجري چنين مدون شده است ورنه شرايع قرآني موجز و غير وافي به جامعه بزرگي است كه نيم قرن و يك قرن پس از هجرت به وجود آمد. مهمتر از اين نكات اين مطلب مهم و شايسته تأمل و مطالعه است كه اغلب اين احكام مقتبس از شريعت يهود يا عادات و آداب زمان جاهليت اعراب است.


   روزه   مثلاً روزه از يهود به اسلام آمده است، نهايت از مجراي عادات اعراب جاهليت كه روز دهم محرم “عاشورا” (يعني) كبور” را روزه مي‌گرفتند. پس از هجرت به مدينه هنگامي كه قبله تغيير كرد روزه نيز به ايام معدودات مبدل شد يعني ده روز اول محرم را روزه مي‌گرفتند و پس از آن كه مسلمانان خرج خود را از يهود كاملاً جدا كردند ماه رمضان به روزه اختصاص يافت.


   نماز   نماز در همه اديان هست و ركن اوليه ديانت است كه روي به خدا آرند و او را ستايش كنند و گويا در اسلام نخستين فريضه اسلامي است و بدين شكل و طرز مخصوص ديانت اسلام است كه از راه سنت مستقر شده است ورنه در قرآن از تفصيل و جزئيات آن خبري نيست.

   قبله هم در تمام مدت سيزده سال رسالت او در مكه و يك سال و نيم پس از هجرت، همان قبله يهود يعني مسجد‌الاقصي بود.


   حج   حج تحقيقاً براي تأييد و تثبيت عادات قومي عرب مقرر شده است. تمام مناسك حج و عمره، احرام، لثم و لمس حجرالاسود سعي بين صفا و مروه، وقفه در عرفات و رمي‌جمره، همگي در دوره جاهليت متداول بود و تنها تعديلات در حج اسلامي نسبت به دوره جاهليت روي داده است.

   اعراب قبل از اسلام هنگام طواف لبيك يا لات، لبيك يا عْزي و لبيك يا مناة مي‌گفتند و هر قومي بت خود را مي‌خواند. در اسلام اللهم جاي بت‌ها را گرفت و آن عبارت بدين شكل تعديل شد: لبيك اللهم لبيك.

   عرب‌ها صيد را در ماه حج حرام مي‌دانستند، پيغمبر حرمت صيد را مخصوص ايام حج و هنگام احرام مقرر فرمود. عرب‌ها گاهي لخت به طواف كعبه مي‌پرداختند. اسلام آن را منع كرد و همان پوشيدن لباس دوخته نشده را مقرر كرد. عرب از خوردن گوشت قرباني اكراه داشت پيغمبر آن را مجاز ساخت.

   مشهور است كه مسلمانان پس از فتح مكه و برانداختن اصنام قريش از سعي بين صفا و مروه اكراه داشتند زيرا قبل از اسلام بر اين دو كوه دو بت سنگي قرار داشت كه حاجيان و زائران دوره جاهليت سعي بين صفا و مروه را براي نزديك شدن به آن‌ها و دست كشيدن و بوسيدن آن‌ها كسب تبرك مي‌كردند ولي پيغمبر نه تنها بين صفا و مروه را مجاز كرد بلكه در آيه 158 سوره بقره آن را از شعائر‌الله قرار داد.

   شهرستاني در ملل و نحل مي‌نويسد: بسياري از تكاليف و سنن اسلامي ادامه عادات دوره جاهليت است كه اعراب آن‌ها را از يهود گرفته بودند. آن زمان ازدواج با مادر و دختر حرام بود. ازدواج با دو خواهر قبيح و نكاح با زن پدر حرام بود. غسل جنابت، غسل مس ميت، مضمضه و استنشاق، مسح سر، مسواك، استنجاء، گرفتن ناخن، كندن موي بغل و تراشيدن موي زهار، ختنه و بريدن دست راست دزد، همه پيش از ظهور اسلام متداول بود و غالباً از يهود بدان‌ها رسيده بود.   جهاد و زكاة   در ميان فرائض دو فريضه است كه مخصوص شريعت اسلامي است و آن دو جهاد و زكات است. اگر در ساير شرايع از اين دو فريضه اثري نيست براي اين است كه شارعان ديگر داراي هدفي كه محمد داشت نبودند. محمد مي‌خواست دولتي تشكيل دهد و طبعاً چنان دولتي بدون لشكر و پول نمي‌توانست تشكيل شود و نمي‌توانست پايدار بماند.

   جهاد از شرايع خاص اسلام است و بي‌سابقه‌ترين قانوني است كه بشر وضع كرده است و آن را بايد مولود فراست و كياست و واقع‌بيني محمد دانست كه يگانه راه حل مشكل را دم شمشير يافته است نه آيات خوش آهنگ و روحاني و سوره‌هاي مكي.

   داشتن سپاه حاضر كه هر شخص سالم و قادر به جنگ بايد در آن سهيم باشد، به مال نيازمند است. غنايم و به دست آوردن مال محرك سپاهيان است به جنگ ولي عايدي مستمر و مطمئن‌تر بيشتر ضرورت دارد و آن را قانون زكات تأمين مي‌كند.


   محمد زرنگ زمان خویش بود توانست تک و تنها با بیسوادی و اوردن قوانین و احکام شرعی از ادیان دیگر بر قوم خود پیروز شود.

   حذف
  5. یکی از معروف ترین سفسطه های مسلمانان که از آیات خود قرآن نیز برگرفته شده است همواره این بوده است که اگر شما میگویید قرآن کتاب آسمانی نیست، سوره ای مثل قرآن بیاورید! این سفسطه نوعی اتمام حجت است، اسلامگرایان وقتی در بحث ها گیر میکنند و دیگر قدرت استدلال ندارند و دروغهایشان آشکار میشود این آخرین حربه را بکار میگیرند تا از بحث فرار کنند و مبادا ایمان خود را با خرد عوض کنند.

   سوره ماده گوساله آیه 23، 24

   وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؛ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.

   و اگر در آنچه بر بنده خويش نازل کرده ايم در ترديد هستيد ، سوره ای همانند آن بياوريد و جز خدای همه حاضرانتان را فرا خوانيد اگر راست می گوييد؛ و هرگاه چنین نکردید و هرگز نتوانید کرد، پس بترسید از آتشی که برای کافران مهیا شده و هیزم آن مردم و سنگها هستند.

   این ادعای محمد در چند جای دیگر قرآن از جمله سوره یونس آیه 38، سوره هود آیه 13، سوره الاسراء آیه 88 و سوره الطور آیه 33 و 34 بصورتهای مشابه با تفاوت های جزئی از قبیل اینکه بجای اینکه بگوید "سوره ای بیاورید" میگوید "کتابی بیاورید" آمده است. بالاخره معلوم نیست قرآن مخالفان خود را به سرودن آیه میطلبد و یا به سرودن سوره و یا کتاب؟ این خود تناقضی آشکار در قرآن است.

   در این آیه الله با حالت ضد بشر و سادیستی خود میگوید اگر شما اعتقاد دارید قرآن کتاب آسمانی نیست، سوره ای مثل قرآن بیاورید و البته الله از پیش داوری میکند که وقت خودتان را هدر ندهید چون که هرگز نخواهید توانست، و کافران را چون کودکانی که از لولو خرخره میترسانند از یک مکان مسخره و یک عمل مغایر با حقوق بشر و غیر اخلاقی یعنی ایجاد آتشی که مردم و سنگها هیزمش هستند. الله بیچاره نمیدانسته که این جهنم مسخره الهی بعد از چند قرن و حتی در همان دوران نیز برای صاحبان خرد به یک شوخی شبیه است و خردگرایان از آتش جهنم نمیترسند.

   نوشتن کتابی مانند قرآن واقعا بسیار دشوار است، میزان از هم گسیختگی مطالبی که در قرآن مطرح میشود و افسانه های کم ارزشی که از آثار دیگران دزدی ادبی شده اند مجموعه نوشتاری کاملا کم کیفیت و کم ارزش را پدید آورده است که پدید آوردن چیزی مشابه آن بسیار دشوار و سخت است. مطمئناً اگر کسی ادعا نمیکرد که کتاب قرآن از آسمان آمده است و یک نویسنده چنین کتابی را در قرن 21 ام بعنوان یک کتاب معمولی مینوشت کتاب وی با بی اعتنایی مواجه میشد و بیش از یکی دو نسخه از آن فروش نمیرفت و در کتابفروشی ها در کنار کتابهای کودکان، همچون شنگول و منگول قرار میگرفت. ایکاش هر مسلمانی یکبار قرآن را به زبان مادری خود بخواند. اگر در نزد شخصی که اطلاعی از قرآن ندارد یک جلد قرآن و یک جلد از اشعار خیام قرار دهید و به او بگویید که یکی از این دو کتاب از آسمان آمده است و از او بخواهید که کتاب آسمانی را از کتاب زمینی تمیز دهد مطمئن باشید که اثر خیام را انتخاب خواهد کرد، خودتان آزمایش کنید.

   از اینها گذشته باید دید واقعا "مثل قرآن" یعنی چی؟ آیا منظور این است که سوره ای بیاورید که در آن از افسانه هایی مثل یوسف و موسی و غیره سخن گفته باشد؟ خوب کتابهای عربی داستانوار بسیار زیاد هستند، داستانهایی که در آنها الله وجود دارد و از وجود الله در آنها استفاده میشود. آیا منظور این است که سوره هایی مانند قرآن بیاورید که هم آهنگ و هم شکل سوره ه ای قرآن باشند؟ خوب اگر اینطور است میتوان بسیاری از آیه های جنایی و زشت قرآن را به آیه هایی زیباتر تغییر داد مثلا،

   حذف


  6. آیه الهی:

   سوره توبه آیه 123

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

   ای کسانیکه ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت را بیابند. و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است!

   آیه زمینی:

   يا ايها العاقلون لا تقتلوا الذین یلونکم من المخالفين وليجدوا فيكم رحمة و الانسانیه واعلموا ان الله مع العادلين.

   ای خردمندان، کسانی از مخالفان که در نزد شمایند را نکشید! تا در شما ترحم و انسانیت را بیابند. و بدانید که خداوند با عدالت پیشگان است!

   آیه الهی:

   سوره مائده 38

   وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

   و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‏اند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خداببريد و خداوند توانا و حكيم است. ترجمه ها، تفاسير و شان نزول

   آیه زمینی:

   دست هیچ کس را به هیچ عنوان نبرید، با فقر مبارزه کنید و حکومت های عقل محور و انسان محور ایجاد کنید تا کسی دزدی نکند.   خوب تمام اینها را میتوان آیاتی مثل قرآن دانست، یا حتی سوره های کاملی میتوان "مثل" قرآن آورد مثلا:

   سوره العصر (زمان)

   وَالْعَصْرِ؛ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ؛إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

   سوگند به این زمان، که آدمی در خسران است، مگر آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند.

   سوره خرد:

   سوگند به خرد انسان، که آدمی در پیشرفت است، مگر آن انسانهایی که مذهبی هستند و به خدا اعتقاد دارند و یکدیگر را به کارهای بیهوده ای چون حج و نماز و تقلید سفارش کردند.

   حذف
  7. همانطور که میبینید میتوان به این سبک هزاران سوره و آیه نه تنها مثل قرآن بلکه بهتر و زیباتر از قرآن آورد. معمولا وقتی من با این ادعا روبرو میشوم میگویم من یک آیه مثل قرآن می آورم و همان لحظه یک آیه از قرآن را که در ذهن دارم بصورت تصادفی انتخاب میکنم و برای شخص میخوانم. بعد آن شخص از روی جهالت و تعصب شروع به ایراد گیری میکند که این چه آیه مسخره ای است و اینجایش غلط صرف و نحوی دارد و من بعد از مدتی به او میگویم که این آیه ای که من انتخاب کردم از خود قرآن بود و آن شخص را به پوچ بودن این ادعای مسخره الهی آگاهی میدهم و این روش اکثر اوقات کار میکند زیرا اسلامگرایان دنبال استدلالهای منطقی و صحیح نیستند بلکه بدون چون و چرا روی مفاهیم دینی تعصب میورزند.

   وقتی که محمدیون این ادعا را مطرح میکردند اعراب زیادی در آن زمان که اوج دوران شعر و شاعری عربستان بود اشعاری در رد حرفهای محمد میسرودند و ادعا میکردند که آیه ها و سوره هایی زیباتر از سوره ها و آیه های محمد آورده اند و محمد بسیار با آنان به دشمنی بر میخواست و حتی چند تن از آنان را بطور کاملا ناجوانمردانه ترور کرد. بعنوان مثال در تاریخ نام اسما بنت مروان زن شاعری هست که اشعار محمد را هجو میکرد و محمد بر سر خود میکوبید که چه کسی از شما مومنان مرا از دست این زن نجات میدهد؟ تا اینکه وی را ناجوانمردانه کشتند و یا کعب بن اشرف که مرد دانشمندی بود و محمد وی را نیز ترور کرد ماجرای ترور کعب را میتوانید در نوشتاری با فرنام "محمد اولین تروریست اسلامی، ترور کعب بن الاشرف از دانشمندان یهودی توسط محمد از تاریخ طبری" بخوانید. نقل هایی نیز وجود دارد بر اینکه ستون سنگی ای که حاجی ها در ایام حج آنرا رجم میکنند خود قبر شاعریست که به دستور محمد کشته شد، محمد دشمنی بسیاری با شاعران و دانایان عرب ورزید و دور ور خود تنها انسانهای خونخوار و فرومایه ای چون علی، عمر و... را با زن دادن و یا زن گرفتن جمع کرد.

   حذف
  8. دکتر شجاع الدین شفا در پس از 1400 سال برگ 104 پیرامون همین موضوع مینویسند:

   با آنکه در خود قرآن تصریح شده است که: <> (اسراء، 17)، در همان قرون اولیه هجری کسانی چون ابراهیم نظام، و عباد بن سلیمان و معتزلیانی چند مدعی شدند که خود آنان یا دیگران میتوانند نظیر قرآن یا حتی بهتر از آنرا بنویسند، و کسانی نیز نمونه های نثرهایی بعقیده آنها فصیح تر از نثر قرآن را نام بردند که از مهمترین آنها ترجمه های عربی ابن مقفع بود. این نیز غالباً گفته شده است که ابوالعلاء معری فیلسوف و شاعر نابینای عرب کتاب <> خود را به نیت معارضه ادبی با قرآن نوشت. حتی در زمان پیامبر کعب بن اشرف شاعر یهودی مدینه در حضور خود محمد ادعا کرد که میتواند آیه هایی چون آیه های قرآن و شیواتر از آنها را بیاورد، ولی محمد بخاطر اینکه نقاری با یهودیان مدینه پیدا نکند خاموش ماند، و کعب از این امر استفاده کرد و به تحریکات خود ادامه داد. بعد از جنگ بدر به مکه رفت و با اشعار خود قریش را به جنگ تازه ای با مسلمانان مدینه دعوت کرد، ولی این بار محد دستور کشتنش را داد.   تنفر محمد از شاعران تا حدی است که در قرآن سوره ای به نام شعرا وجود دارد که در تمام این سوره از پیامبرانی که با قوم خود صحبت میکردند و قومشان حرفشان را گوش نمیدادند و بلایی که خداوند سرشان می آورد مانند باران، سیل و... حرف زده میشود تا مومنان زمان محمد را که با شنیدن حرفهای شاعران به شک افتاده بودند بترساند که مبادا محمد را رها کنید و به دنبال شاعران بروید، این تنفر و هراس از شاعران تا جایی است که در پایان این سوره در آیات 224 تا 227 محمد از زبان الله میگوید،

   وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ؛ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ؛وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
   و گمراهان از پی شاعران میروند، آیا ندیده ای که شاعران در هر وادی گسترده اند؟ و چیزهایی میگویند که خود عمل نمیکنند؟

   بنابر این آوردن سوره مثل قرآن و حتی بهتر از قرآن از همان روزهای اول اسلام کار بسیار راحتی بود و خیلی ها این کار را انجام دادند اما خوب مسلمانان آنها را با شدت تمام نابود کردند و ناجوانمردانه کشتند. در ایران نیز ابن مقطع یکی از دانشمندان ایران کتابی در رد قرآن نوشت و یا رازی امکان وجود وحی را رد کرد و مسلمانان با خشونت و توحش تمام (مثل همیشه) با آنها روبرو شدند. عده بسیاری را گمان بر این است که کتاب الفصول و الغایات ابوالعلاء معری به قصد رقابت و هجو قرآن نوشته شده است و این کار را واقعا خوب انجام داده است.

   حذف
  9. رآن کتابی است پر از تناقضات آشکار، اگر خوب به آیات زیر نگاه کنیم خواهیم دریافت که قرآن در جای دیگر این ادعای خود را نقض میکند.

   سوره القصص آیه 49:

   قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

   بگو: اگر راست میگویید، از جانب خداوند کتابی بیاورید که از این دو (مراد تورات و قرآن است) بهتر راه بنماید تا من هم از آن پیروی کنم.

   و همچنین:

   سوره الاحقاف آیه 10:

   قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين.

   بگو: چه میکنید اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما بدان ایمان نیاورید؟ یکی از بنی اسرائیل بدان که "مثل" آن بود شهادت داد، پس ایمان آورد، درحالی که شما گردنکشی میکنید. خداوند مردم ستمکار را هدایت نمیکند.

   محمد در آیه اول از مشرکین میخواهد که کتابی بیاورند که مانند قرآن و یا تورات باشد، این نشان میدهد این دو را مشابه میداند، و در آیه بعدی نیز دقیقا از کلمه "مثل" استفاده کرده که بسیاری از مترجمان قرآن آنرا مخصوصا نادیده گرفته اند تا این خطای الهی مشخص نشود ولی در متن عربی کلمه "مثل" کاملا وجود دارد و خداوند میگوید قرآن "مثل" تورات است! و طبق قوانین منطقی صفت مثل بودن و شبیه بودن متقارن است یعنی اگر قرآن مثل تورات است میتوان نتیجه منطقی گرفت که تورات نیز مثل قرآن است، پس بنابر این الله گیج خودش در قرآن اشاره میکند به کتابی که مثل قرآن است و وجود دارد! بنابر این دیگر لازم نیست کافران کتابی مثل قرآن بیاورند، قرآن با این تناقض مشخص که در قرآن بسیار یافت میشود خودش حرف خودش را رد میکند و ادعای خودرش را باطل میکند، تبارک الله احسن الخالقین واقعا! و جالب است که توراتی که محمد بدست داشته است همان توراتی است که امروز وجود دارد و این کتاب کاملا نوشته بشر است.

   همچنین میتوان استدلال کرد که بسیاری از آیات قرآن با "یقولون" و "قال" شروع میشود، این آیات در واقع از شخص یا اشخاصی نقل قول میکنند، یعنی حرفهای یک عده انسان و یا فرشته در قرآن بدون واسطه نقل قول شده است، پرسش این است که این آیات را چه کسی سروده است؟ قطعاً نه محمد این آیات را سروده است نه الله (دوست خیالی محمد)، بلکه اینها جملاتی هستند که اشخاصی غیر از محمد و الله آنها را ساخته اند و جملات آنها نه تنها مثل قرآن است بلکه خود قرآن است و به آن راه یافته است! لذا بازهم قرآن خود را نقض میکند و نشان میدهد که این ادعای قرآن از چه پایه منطقی ضعیفی برخوردار است، یعنی قرآن آیاتی دارد که مربوط به محمد نیستند، برخی از آنها حتی مربوط به کفار هستند و از لحاظ کیفیت و ارزش حتماً باید همسطح سروده های محمد باشند که در قرآن آمده اند! بازهم نتیجه آنکه نیازی نیست کافران سوره ای مثل قرآن بیاورند، قرآن خود این کار را از پیش انجام داده است.

   حذف
  10. مسلمانان ادعا میکنند که قرآن از ادبیات بسیار زیبا و درخشانی استفاه کرده است که خوب همه دین داران چنین حرفهایی را راجع به آثاری که آنها را الهی میدانند مانند کتاب اقدس بهایی ها و انجیل و تورات و... میکنند، اما بعید میدانم هیچ کدام یک از این کتابها به زیبایی یک فصل از کتابهای درخشانی مثل کتاب "چنین گفت زرتشت نیچه" یا "کمدی الهی" دانته یا "رباعیات خیام" برسند. یا حاوی مطالب بدرد بخور(!) و کلیدی (!) ای مثل رساله حضرت امام (!) باشند. آیا واقعا داستانهای مسخره قرآن که از سایر کتابهای سامی بويژه تورات دزدی ادبی شده اند را میتوان با داستانهای زیبا و پر عمقی همچون داستانهای مولوی یا از لحاظ سبک نگارشی و زیبایی های ادبی با آثار داستانی زنده یاد صادق هدایت حتی مقایسه کرد؟ امروز هزاران هزار کتاب بسیار زیباتر و ارزنده تر از قرآن در همه جای دنیا چاپ میشود! در واقع خود داستانهای قرآن نیز از داستانهای ساخت بشر کپی برداری شده اند، مثلا داستان نوح از حماسه گیلگمش دزدی ادبی شده است.   اما با فرض اینکه قرآن بسیار بسیار زیبا نوشته شده باشد بازهم این دلیل نمیشود که قرآن نوشته "درست" ی باشد و یا از طرف خدا آمده باشد! این ادعای غیر منطقی و کاملا غلط است، این سفسطه قرآن شبیه این ادعا است:

   ملکه الیزابت زیباترین زن دنیا است!

   اگر باور ندارید، زنی مثل ملکه الیزابت معرفی کنید!

   اگر نمیتوانید پس قبول کنید هرچه ملکه الیزابت میگوید درست است!

   بنابر این زیبایی (اگر فرض کنیم در قرآن وجود دارد) به هیچ عنوان دلیل بر "درستی" مطالب نمیشود، مطالب بسیار غلطی را میتوان بسیار زیبا بیان کرد، این ادعای مسلمانان مثل بقیه ادعاهایشان در مورد باورهای دینیشان کاملا خالی از ارزش است.

   شایان ذکر است که ادعای مسلمانان مبنی بر اینکه قرآن آنقدر زیبا و آهنگین سروده شده بود که در زمان محمد همگان تحت تاثیر آن قرار میگرفتند نیز ادعای پوچ و خالی از واقعیت است، در واقع خود قرآن این حرف را رد میکند (بارها گفته ایم بهترین کتابی که تابحال علیه اسلام نوشته شده است خود قرآن است)، در سوره سوره انفال آیه 31 آمده است،


   الانفال آیه 31
   وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَـذَا إِنْ هَـذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ.

   چون آيات ما بر آنها خوانده شد ، گفتند : شنيديم و اگر بخواهيم همانند، آن می گوييم ، اين چيزی جز افسانه های پيشينيان نيست.


   و علی دشتی در کتاب بيست و سه سال در پانویس برگ 83 ام مینویسد، این جمله را نضر بن حارث گفته است که در جنگ بدر اسیر شد و پیغمبر امر کرد به خاطر همین اعتراض و بیان این مطلب علی بن ابی طالب اورا گردن بزند. این آیه نشان میدهد خود اعراب آن دوران هم همین حرف امروز مارا به پیامبر اسلام میزدند و پیامبر هم عکس العمل کاملا مشابهی با آنچه اسلامگرایان بیابانی با مخالفان خود میکنند انجام داده است. اگر قرآن آنقدر که مسلمانان ادعا میکنند در ادبیات عرب درخشان بود هرگز اعراب آن دوران که با سازنده این آیات روبرو میشدند آنقدر جنگ و ستیز نمیکردند. این درحالی است که افرادی مانند نضر بن حارث نه تنها قرآن را از لحاظ ادبی و معنوی ضعیف میدانستند و خوب میدانستند که اینها تنها داستانهای اساطیری سامی است بلکه در مقابل آن داستانهای ایرانی را مطرح میکردند و در رقابت با قرآن از آنها سود میجسته است، این واقعیت در کتابهای تاریخی از جمله سیره ابن هشام اینگونه آورده شده است:

   حذف
  11. سیرت رسول الله جلد دوم صفحه 583

   و از جمله اسیران (جنگ بدر) که گرفته بودند، دو تن در راه صحابه ایشان را بکشتند و باقی به مدینه آوردند. و از آن دو تن یکی نضر بن الحارث بود که همیشه سید (پیامبر)، علیه السلام، رنجاندی و معارضه نمودی با وی در قرآن، در مقابل قصص انبیا، علیه السلام، قصه رستم و اسفندیار و ملوک عجم با قریش گفتی و حکایت کردی. چون به وادی صفراء رسیدند، سید علیه السلام بفرمود تا وی را بکشتند. و گویند که هم مرتضی علی، کرم الله وجهه، او را بکشت. و این عقبه خبیثی بود از خبیثان اهل شرک و پیوسته در مکه سید علیه السلام را رنجانیدی و در حق مسلمانان خبثها کردی. و چون سید علیه السلام، بفرمود تا وی را بکشند، گفت: یا محمد عیال و فرزندان من به کی باز میگذاری؟ سید علیه السلام جواب داد، به آتش دوزخ.

   از این ماجرای تلخ گذشته در چند جای دیگر قرآن نیز این عکس العمل مردم نسبت به قرآن آورده شده است، و این نشان میدهد که اعراب آن دوران خوب میدانستند قرآن جز افسانه نیست، اما مسلمانان امروز این را نمیفهمند.

   سوره الانعام آیه 25
   وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ.

   بعضی از آنها به سخن تو گوش می دهند ولی ما بر دلهايشان پرده ها، افکنده ايم تا آن را درنيابند و گوشهايشان را سنگين کرده ايم و هر معجزه ای را که بنگرند بدان ايمان نمی آورند و چون نزد تو آيند ، با تو به مجادله پردازند کافران می گويند که اينها چيزی جز اساطير پيشينيان نيست.

   سوره النحل آیه 24
   وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ

   چون به آنها گفته شود : پروردگارتان چه چيز نازل کرده است ? گويند :، افسانه های گذشتگان.


   سوره المؤمنون آیه 83
   لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.

   به ما و پدرانمان نيز پيش از اين چنين وعده هايی داده شده بود اينهاچيزی جز افسانه های پيشينيان نيست.   اما از تمام اینها که گذشته فرض کنیم هیچ انسانی قدرت ساختن کتاب و یا سوره و آیه ای همچون قرآن را نداشته باشد، آیا این بدان معنی است که قرآن زائیده فکر بشری و نوشته دست انسانها و ناشی از علم آنها نیست، و قطعاً باید از آسمان به زمین آمده باشد؟ هرگز! بسیاری از کارها هستند که تنها یکبار انسانها میتوانند آنها را انجام دهند. بعنوان مثال اگر تمام انسانهای روی زمین و اجنه و فرشتگان و خود الله هم تلاش کنند و مغزهایشان را روی هم بگذارند نمیتوانند جاذبه زمین را "برای اولین" بار کشف کنند، زیرا نیوتون قبلاً اینکار را کرده است. بنابر این طبق استدلالی که قرآن میکند، لابد باید نتیجه گرفت که چون کشف نیروی جاذبه زمین "برای اولین بار" از زمانیکه نیوتون برای اولین بار آنرا کشف کرده است دیگر از دست هیچ انسان، جن، فرشته و حتی خدایی بر نمی آید پس باید کشفی الهی باشد. یا بعنوان مثال اگر تمام مسلمانان و مسیحیان و یهودیان و بهائیان و اجنه و فرشته ها و تمام جانوران متافیزیکی دیگر جمع شوند نمیتوانند آدرس تارنمای زندیق را برای خود به ثبت برسانند، زیرا اینکار قبلا توسط گردانندگان این تارنما انجام شده است. لذا بر اساس استدلال قرآن باید نتیجه گرفت که خداوند نام تارنمای زندیق را ثبت کرده است زیرا تکرار اینکار از دست هیچ بشری بر نمی آید.

   حذف
  12. همچنین آیا میتوان ادعا کرد که تخت جمشید را خداوند درست کرده است؟ زیرا هیچ انسانی قادر نیست مکانی مثل تخت جمشید درست کند، یا حتی ستونی مثل یکی از ستونهای تخت جمشید درست کند. زیرا تخت جمشید در حال حاضر وجود دارد و مکانی که تخت جمشید اشغال کرده است منحصر به تخت جمشید و است و اگر کسی بنایی دقیقاً مثل تخت جمشید درست کند باید آنرا دقیقاً در جایی که اکنون تخت جمشید است قرار دارد، قرار دهد تا بتواند بنایی کاملاً مثل تخت جمشید درست کرده باشد، زیرا از ویژگیهای تخت جمشید قطعاً موقعیت جغرافیایی آن است؛ لذا اساساً ساختن بنایی مثل تخت جمشید محال است. نتیجه آنکه بسیاری از کارها را انسانها تنها یکبار میتوانند انجام دهند و با فرض اینکه کسی نتواند آنکار را دوباره انجام دهد یا همانند آن کار را دوباره انجام دهد هرگز نمیتوان نتیجه گرفت که آنکار نشدنی است و از دست انسان بر نمی آید بنابر این باید حتماً منبعی غیر انسانی آنرا انجام داده باشد و خدا فاعل آنکار است. براستیکه از همین استدلالهای غلط و بسیار ابتدایی و کودکانه قرآنی میتوان نتیجه گرفت که نگارنده یا نگارندگان آن با استدلال و دلیل و برهان چندان میانه خوبی نداشته اند؛ قطعاً اگر خدایی وجود داشت و کتابی مینوشن چنین استدلالهای غلطی در آن یافت نمیشد.

   حذف
  13. سلام دودمان عزيز. ميخواستم در تكميل گفته هات بگم كه بسياري از مباين و اصول اسلام از دين زرتشتي گرفته شده. كه خيلي براي خودم جالب بود. در دين زرتشت در برزخ پلي بين جهنم و بهشت وجود دارد به نام پل چينود ،فتحه بر روي واو كه از مويي نازك تر است اگر گناهكار باشي پيرزني زشت و اگر ثوابكار باشي زني زيبا به پيشگاه تو مي آيد. اين يكي از تشابهات .
   ديگري نيز كه بسيار جالب است شباهت معراج پيامبر و معراج ارداويراف است. ارداويراف زرتشتي نيز به آن دنيا سفر ميكنه و بهشت و جهنم و عذاب ها رو ميبينه. اين همه شباهت بسيار جالبه. بيچاره پيامبران كه براي اصلاح مردم دست به چه حيله ها نيرنگ هايي ميزدند.
   واي كه چه بينوا بودن كه براي اصلاح مردم بايد از حوري و زن و ميوه و آب روان مايه ميگذاشتن!!!!
   در سرزمين خشك عربستان و با انهمه شهوتي كه آن ها داشتند من هم بودم وعده سرزميني پر از آب و زن و باغ و گل و بلبل رو ميدادم!

   chinvad
   ardaviraf

   حذف
 43. در مورد نظام برده داری هم باز بنظرم بهتره برین سراغ کتاب های تاریخی که اسلام با یه سیستم حساب شده به تدریج - باعث برچیده شدن این نظام در طی چند سال شد به طوری که تمام احکام مربوط به برده داری صد ها ساله که منسوخه-قبل از اینکه در اروپا و آمریکا منسوخ بشه و پیامدهایی رو که منسوخ شدن این حکم در اوایل برای این دولت ها بوجود آمد مثل بیخانمان شدن و بالارفتن سرقت ها در دولت های اسلامی اصلا مطرح نشد---درمورد اون حق مالکیت بر زنان و برده ها و اسیران باید بگم در اسلام چیزی به نام مالکیت مرد بر زن نیست و اگر جایی هم به پیامبر اجازه ازدواج داده شده مسلمه که رضایت زن هم مهم بوده و در فقه اسلامی رضایت زن برای ازدواج ضروریه وگرنه ازدواج باطله -پس اینجوری نبوده که کسی به زور مالک کس دیگری بشه--- درمورد اینکه مردان حق دارن هر طور که خواستن با زن ارتباط داشته باشن هم صحیح نیست چون ارتباط در دوران پریودی حرامه و نزدیکی از پشت کراهت خیلی شدید داره و اگر باعث اذیت یا نارضایتی زن بشه حرامه------- درمورداینکه چرا زن ها نصف مردان ارث میبرن دلیلش اینه که در نظام اسلامی مردها موظف هستن تمام هزینه های مادی از قبیل خوراک و پوشاک زن رو فراهم کنند-در اول ازدواج هزینه ای رو به عنوان مهریه به زن پرداخت میکند و همچنین بر زن نه جهاد واجب شده ونه دیه جنایت غیر عمدی دیگران وهمچنین زنان موظف نیستند که از چیزی که بهشون ارث رسیده به مرد بدن ولی در چیزی که به مرد میرسه سهیم هستن-برای همین برای زن در ارث یک سهم و برای مرد دو سهم قرار داده شده-------در آیه34 سوره نساءکلمه قوامون به معنی کسی است که با جدیت وظایف خودش رو انجام میده و به معنای برتری مرد نیست بلکه به معنای مسئول خانواده بودن است -------در مورد داستان هایی که از پیامبر و همسرانشون نقل کردین هم باید یه مطالعه در کتب شیعی داشته باشین-بهتون پیشنهاد میدم کتاب نظام حقوق زن در اسلام و تفسیر سوره نور از شهید مطهری رو حتما مطالعه بفرمایید تا براتون رفع ابهام بشه-----مثلا در مورد داستان زید و زینب زینب دختر عمه پیامبر بوده است و آنها در یک خانواده بزرگ شده اند و در زمان جاهلیت و اوایل اسلام که هنوز حجاب وارد نشده بود پیامبر بارها و بارها زینب رو به قول شما برهنه دیده بود!و دوم اینکه آیه ای در قران داریم که به مسلمانها امر کرده وقتی وارد خانه کسی میشوید اجازه بگیرید پس چه طور پیامبر خدا وارد منزل خصوصی کسی شده و زن اون رو برهنه میبینه و.......---------

  پاسخحذف
 44. --در مورد 4همسری و صیغه شدن اینم بحث مفصلی داره ولی قبلش لازمه بگم اسلام بنیانگذار این فرهنگ نبوده و فقط به این فرهنگ سرو سامان و نظم دادهو برای اینکه حقوق زنانی که مورد بهره وری مردان قرارمیگیرنرو حفظ کنه –با خوندن خطبه و صیغه مرد موظف میشه اگه فرزندی به دنیا اومد مسئولیت بزرگ شدنش رو و هزینه هاش رو بپذیره-به زن در مدتی که با اوست حقوق اش رو فراهم کنه و در واقع با این کار اسلام وظایفی رو بر دوش مرد گذاشته و البته شرط مهم اون یعنی عدالت و عدم رعایت عدالت رو که در احکام ما گناه بسیار بزرگیه شما نادیده گرفتین-در کشوری که الان شما زندگی میکنی همسر شما میتونه بدون اینکه متحمل زحمت یا مسئولیتی بشه با زنان دیگر ارتباط داشته باشه و اسمش رو بذاره معشوقه---در مورد صحبت هایی که در باره زنان پیغمبر کرده بودید هم اشتباه های زیادی داشتید ---اتفاقا زنان پیغمبر نه تنها از زندگی خودشون راضی بودند بلکه موقعیت اجتماعی بزرگی بخاطر این وصلت بدست آورده بودند و در نظر مردم بسیار مورد احترام بودند به طوری که وقتی یکی از همسران پیامبر-عایشه-تصمیم به راه اندازی جنگ جمل میکنه عده ی زیادی به خاطر موقعیت و مقام ایشون باهاش همراه میشن و شما ببین اسلام چه اثری روی عرب جاهلیت اون زمان گذاشته بود که فرماندهی همسر پیامبر –یک زن--رو قبول میکنند-در حالی که قبل از اون اونقدر زنان رو پست میشمردند که دخترانشون رو زنده به گور میکردند----درباره آیه تحریم هم شان نزولش چیزی نیست که شما گفتین موضوع مربوط به حرفی است که عایشه و همسر دیگر پیامبر وقتی ایشان از پیش حفصه برگشته بود به ایشان زدند و اون اینکه گفتند دهن شما به واسطه عسلی که نزد حفصه خوردید بوی بدی میدهد و پیامبر قسم خورد که دیگر عسل نخورد و.......
  از شما میخوام اگر دنبال مطالبی در باره اسلام و حضرت محمد هستین به منابع صحیح مراجعه کنید و حداقل اگر شیعیان رو محکوم میکنید دلایلتون رو از کتاب های مورد قبول شیعه بیان کنید نه از نویسنده ای ناشناس که صحبت هاش آمیخته ای از خیال و عقاید وهابیت هست-در ضمن در مورد مسائل حقوقی که شما با نظر شخصی خودتون اون ها رو محکوم و متناقض با بیانیه سازمان ملل دونستید باید بگم در سال 1951از طرف مجمع حقوق تطبیقی دانشکده حقوق جهانی پاریس به منظور بررسی سیستم های حقوقی موجود در جهان کنگره ای برگزار شد ویک هفته از آن به بررسی فقه اسلامی گذشت و درپایان اعلام شد فقه اسلامی با داشتن ذخیرا فوق العاده بزرگ و سرشار از قوانین و نصوص می توند پاسخگوی همه دوران ها باشد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها


  1. چه اسلام منصفی که همیشه به نفع غرایظ پیغمبرش میچرخیده

   و بیشتر به اینها سرو سامان داده و نصف کتاب اسمانی پر هست از موارد زیر شکمی   در همین دیار کفر درسته که قرانی نیست راهنماییشون کنه بگه 4 تا زن بگیر و شریعت اسلامی که هزارتا صیغه کن ای مرد مسلمان
   ولی قانون داره مردی که با زنی باشه و بچه ای به دنیا بیاد مسئول هست تا اخر

   یا اگر هم هیچ قانونی نباشه مگر به باور شما اینها کافر نیستند پس انتظاری بیش از این نیست اما مسلمانان چی؟

   بهتر نیست بگیم صیغه همان کلاه شرعی هست برای همخوابگی با زنان بدون داشتن مسئولیت وهدف فقط برای ارضاء جنسی هست و بس؟

   صیغه نامه ها معمولاً به صورت سند عادی تنظیم می شوند، همین سند موقت معمولاً پیش آقایان می ماند و در اغلب موارد این ازدواج ها که بیشتر ازدواج مجدد نیز هستند مخفی نگاه داشته شده و شاهدی ندارد و همه این موارد باعث می شود که امکان اثبات موضوع در دادگاه امکان نداشته باشد یا با سختی بسیار ممکن شود.
   و به همین سادگی است که کودکان حاصل از ازدواج موقت از گرفتن حق طبیعی و بدیهی خودشان به عنوان یک انسان محروم می شوند.

   ان هم در دیار مسلمانان و توش خبری از مسئولیت نیست متاسفانه
   داشتن روابط جنسی به این شکل رو شما اسمش رو چی میزارید؟
   در مورد زنان پیغمبر عایشه دختر ابوبکر صدیق در 7 سالگی نامزد محمد شد و در 9 سالگی با تفاوت بیش از 40 سال به زوجیت محمد درامد ایا یک بچه 7 ساله با رضایت خودش زن مردی شد که جای پدرش بود؟


   ماریه قبطیه که از مصر برای محمد هدیه فرستاده شده بود و ابراهیم که در دوران طفولیت درگذشت از او متولد شد با رضایت خودش زن محمد شد؟


   ریحانه که مانند ماریه که مشمول اصطلاحات قرانی " ما ملکت ایمانکم" بوده است و هم خوابگی با انان هیچ گونه مراسم و تشریفاتی رو ایجاب نمیکرده است و جزو اسرای بنی قریظه بود حاضر نشد به اسلام هم ایمان بیاورد با رضایت خودش زن محمد شد؟


   صفیه دختر حی ابن اخطب یهودی و زن کنانه بن ربیع که از روسای خبیر بودو محمد از میان اسیران صفیه را انتخاب کرد و همان شب با او همخوابه شد بارضایت خودش بود؟

   زنان موفق زیادی در زمان محمد بودند که مسلمان نبودند و محمد با بودن با انها شهرت و مقام کسب کرد مثل خَدیجه دختر خویلد
   خدیجه زنی بازرگان و دارا بود که به اِمرأةالقریش (یعنی شاهزاده خانم قریش) شهرت داشت.


   از شما میخوام به جای نوشتن مطالب بی پایه و اساس کمی در مورد دین خودتون مطالعه کنید و مطالبی رو بنویسید که به این راحتی نشه منکرش شد


   جالبه من مرد بیشتر از یک زن مسلمان از حقوق یک زن دفاع میکنم چرا که به برابری زن و مرد معتقدم

   حذف
 45. لیلا خانم هنوز پست های قبلی منو پابلیش نکردین؟!!
  در مورد گوشت های قربانی در عربستان و اینکه دفن میشدند باید بگم این اتفاق حدود 10 سال پیش افتاده و به خاطر بی کفایتی و بی مسئولیتی حاکم های عربستان بوده و همون سال ها هم علمای ما حکم داده بودند که اگر گوشت های قربانی در عربستان جمع آوری نمیشه ایرانی ها باید قربانی شون رو در ایران انجام بدن--و در ایران هم سال هاست که این کار منظم و با برنامه ریزی انجام میشه و به دست اهلش میرسه من خودم بارها شاهد این موضوع بودم هر کس میتونه با مراجعه به مراکز توزیع خودش هم یکی از توضیع کننده ها باشه و از نزدیک ببینه----اللبته یه چند سالی هست این قضیه هم در عربستان حل شده و شما از طریق همین اینترنت هم راحت میتونید اخبارشو پیگیری کنید مثلا تا اونجا که میدونم امسال گوشت ها بین آوارگان سوری تقسیم شده---- واین که عربستان یخچال های عظیمی برای نگه داری این گوشت ها بسازه هم چیز عجیب و غریبی نیست کلا حج یک پروژه بسیار عظیمه که ساختن چند تا یخچال یه جنبه کوچیک اونه اونقدر پروژه های عظیم ساختمان سازی برای اسکان و تغذیه مسافران در اون یک ماه انجام شده که این در مقابلش چیزی نیست-وقتی وسط یه کشور گرمسیر میان یه پیست مسابقه اسکی میسازن 2-3 طبقه یخچال که چیزی نیست تازه کشوری مثل ایران هم که خودش مسئولیت گوشت ها شو داره و همه رو به ایران بر میگردونه---------- در مورد اینکه یه وعده گوشت واسه ی کسی خونه و لباس نمیشه هم حرفتون کاملا درسته هر چیزی به جای خود اینکه ما مسلمون ها زکات خمس صدقه و ...هزینه های دیگه ای که پرداخت میکنیم همشون صرف همون مسائلی که شما گفتین میشن ولی این کار مثل این میمونه که شما یه غذایی که دوست دارینو میپزین و دوست دارین همسایه تون هم درش شریک کنید ---اینکه گوشت از نظر شما یه غذای دوست داشتنی نیست چیز دیگه ای ومن حتما در مورد اون با یه متخصص تغذیه صحبت میکنم و نتیجه اش رو بهتون میگم- من منظورم اصل توزیع غذاست----ما خودمون بارها شده که توی ماه رمضون به خانواده هایی سر زدیم که سرپناه و جای زندگی داشتن ولی هزینه های روزانه زندگی کفاف خورد و خوراک روزانه شون رو نداشته و نتونستن برای بچه هاشون خوراک مقوی تهیه کنند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. با اجازه خانم لیلا

   خانوم مونس نه تنها 10 سال پیش بلکه سالیان سال هست که قربانی ها در عربستان دفن میشوند

   در اینترنت هم جز یک خبر فارسی ان هم امسال در مورد پخش گوشت در بین اوارگان سوری که سایت موثقی هم نسیت چیزی نیامده

   من از حاجیان بعد از برگشت از حج شنیدم که بعد از قربانی گوسفندان اونها رو دفن میکنن   رسم رسم جاهلیت هست وگرنه حرفی نیست در مورد کمک مواد غذایی به افراد و خانواده های فقیر

   به قول خانم لیلا اگر شما نیتتان کمک هست و میخواهید صرفا تامین کننده مواد غذایی افراد فقیر باشید میتونید با پول همان گوسفند موادغذایی بیشتر دیگری تهیه کنید 1 کیلو گوشت برای 1 وعده بهتر هست یا 1 گونی برنج برای چند وعده؟

   مطمئنن کسی از نبود گوشت نمیمیرد ولی از نبود مواد غذایی دیگر چرا قطعا میمیرد.

   اگر مسلمان ,مسلمان بود به قول دوستمان حاجی نمیشد چون وقتی فقیری هست و خانواده نیازمندی وجود دارد حج بر مسلمان واجب نیست   فکر نمیکنم لزومی داشت که موضوع رو به اینجاها بکشونید خانم مونس بهتر هست اول فکر کنیم چرا گوشت میخوریم بعد که براش جواب درست حسابی پیدا کردیم میتونیم بقیه مسائل رو حل کنیم و پاسخ گو باشیم..

   حذف
 46. ممنون بابت پابلیش مطالب

  پاسخحذف
 47. سلام خانوم مونس. خوشحالم كه وقت گذاشتيد و بحث ميكنين. ببينين من نميدونم ادامه بحث لازمه يا نه. چون من از بيخ و بن با دين مشكل دارم. نه دين زرتشت. نه مسيحي. نه اسلام و نه هيچ كدام از اديان ديگه. نه دين مسيحي دين معتدليه نه اسلام و نه .... امروزه دين زرتشتي و فروهر خيلي مد شده ولي همون هم يه چيز مانند اسلام بوده. با اندك تغيير. دين تا وقتي كه اساس كار رو به مردم گفته بد نبوده ولي وقتي قدرت رو به دست ميگيره و دست و پاي مردمو ميبنده و باعث آزارشون ميشه ديگه دين نيس. اسلام وقتي قدرت رو به دست گرفت ديگه يادش رفت هدفش چيه. اون همه جنگ. اون همه غارت. اون همه تجاوز. كه نمونه هاي تجاوز به ايراني ها همين سيد هايي كه هستن كه هر ساله در عيد غدير مورد بوس و ماچو تبرك بقيه واقع ميشن!!!!! چرا اينقد جنگ؟؟؟؟ آيا بس نبود همون عربستان مسلمون بشن؟‌محمد طمع كرد. خواست دنيا رو زير سيطره خودش بگيره. همونطور كه عمر طمع كرد و ايران رو هم جزء غنايم خودش كرد.آقاي دودمان در مورد خيلي مسائل جواب شما رو دادن. خيلي دوس دارم بحثو ادامه بدم. ولي ميگم نميدونم لازمه يا نه. چون من اصلا هيچ ديني رو قبول ندارم. اگر فك ميكنين مشكلي نيس ادامه ميدم.نتظر جوابتون براي ادامه بحث هستم. ممنونم.

  پاسخحذف
 48. جناب دودمان در تکذیب حرف های شما همین بس که بدونید ازدواج مرد مسلمان با زن کافر حرام و باطله پس چه طور پیامبر با کسانی ازدواج کرده که مسلمان نبودند؟
  شرایط عرب با الان قابل مقایسه نیست این که دختران در سن کم ازدواج میکردند یه سنت بوده و برای اینکار از بچگی آماده میشدند گرچه سنی رو که شما ذکر کردین کاملا معتبر نیست ولی همونطور که گفتم اگر ازدواج مورد رضایت زن نباشه اصلا صحیح نیست
  در مورد صیغه و نحوه اجرای اون در کشور ما حق با شماست -متاسفانه معمولا درست اجرا نمیشه و از اون سوء استفاده میشه گرچه درست بودن یا نبودن یه قانون یک چیز و درست اجرا نشدن اون چیز دیگه ایه--البته تا اونجا که میدونم صیغه الان در کشور مثل ازدواج دائم ثبت محضری میشه ولی باز هم نتونسته جای خودش رو به طور رسمی پیدا کنه  سومی جان من از لحن کلام شما احساس میکنم که حس کینه توزی نسبت به دین ندارید وچون فکر میکنید باعث آزار انسان ها میشه ازش دوری میکنید - امیدوارم اگر از دین جدا شدید از خدا جدا نشید و ازش بخواین راهی رو نشونتون بده که باعث سعادت و خوشبختی همه آدم ها باشه---من این راه رو در دینم پیدا کردم و امیدوارم شما هم یه روزی پیدا کنید--من هم فکر میکنم اگر شما از اساس با دین مشکل دارین بحث در مورد جزئیات دین کار بیهوده ای هست -البته هر وقت سوالی بود من در حد توانایی خودم جواب میدم یا بررسی میکنم -

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مونس جان در چندين كامنت بالاتر هم جوابي به شما داده ام. بايد همين آخر مينوشتم ولي چون جواب يكي از كامنت هاي بالاتر شما بود من همانجا نوشتم. لطفا سر بزنيد. ممنون

   حذف
  2. ليلا جون ميبينم اين پستت حسابي تركونده!!!! ببينم ركورد بيشترين كامنتو ميزني يانه!!! خوشالم كه هنوز پستاي اخلاقي بيشتر از پستاي شكمي طرفدار داره. هر چند من عاشق خوراكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم!!!!!
   راستي نمي بينم اين اواخر تو بحثا شركت كني!
   راستي پيمونه پيدا نكردم ولي سعيمو ميكنم.
   عكس شيريني هامو كه برات فرستاذم ديدي؟

   حذف


  3. هاهاها اره سمیه جون :)

   واقعا من هم خوشحالم که وجدانهایی هستند که بیدارن

   باور کن سمیه جون اونقدر سرم شلوغه نصف بیشتر کامنت ها رو جواب ندادم
   کامنتهای این پست رو هم پابلیش نکرده بودم تا خودم یک وقت مناسبی پیدا کنم تا بتونم راحت پاسخ گو باشم ولی دیدم مونس جان شاکی شدن که من کامنتها رو پابلیش نمیکنم مجبور شدم همه رو پابلیش کنم

   بعد هم دوستان زحمت کشیدن جوابهای جامع و کاملی دادن خیلی خوشحالم شدم و استفاده کردم از کامنتهاتون


   ایمیلیم رو الان چیک کردم چیزی برام نیومده برات ایمیل فرستادم منتظر پاسخت هستم

   موفق باشی

   حذف
 49. ممنون از دعايي كه برام كردين. ولي بنده سالهاست كه راه خودم رو پيدا كردم. پس نيازي نيست كه از خدا بخوام. بنده فقط دعا ميكنم كه انسان ها به دور از تعصب، توهم، و خرافات زندگي كنن و تا وقتي كه به كسي آسيب نرسوندن عيسي به دين خود موسي به دين خود. هر كسي رو تو قبر خودش ميذارن . من از دين اجباري عقيده اجباري و ... بدم مياد. كاش روزي برسه كه همه خودشون باشن. براي خودشون باشن نه براي ديگران باشن.
  اجازه ميدين جواب پاراگراف اولتونو بدم؟ البته جواب نه. نظر خودم رو بگم.
  در مورد ازدواج محمد با غير مسلمان. مگر نميشود در دل كافر بود و در زبان مسلمان؟؟؟؟ مگر نه اين است كه بسياري از افراد در زمان محمد و همينطور در زمان ما زبانا مسلمانند؟؟؟ همانطور كه من در دبيرستان در دانشگاه و ... زبانا مسلمان ولي قلبا كافر بوده ام! مگر نميشود زن محمد قلبا كافر و زبانا طرفدار محمد باشد. تنازع براي بقا!!!!
  در مورد ازدواج در سنين كم كه همواره توجيه اين بوده كه در آن زمان سنت بوده. مگر ما سنت غلط نداشته ايم؟ مگر دختر كشي سنت نبوده؟ چرا محمد خود حاضر شده دخنري 9 ساله ؟؟؟ را به عقد در آورد. چون يقين در سن عايشه نبود من 9 را انتخاب كردم چون سن فاطمه نيز 9 بوده است. سن فاطمه را كه قبول داريد در 9 سالگي ازدواج كرده؟؟ چطور محمد كه مصلح بوده و پيغامبر از اين سنت پيروي كرده و توانسته با دختري كه شايد به زانوي او ميرسيده همخوابگي كند؟؟؟ شما ميگيد اگر ازدواج مورد قبول زن نباشه صحيح نيس. آيا زنان از خود اراده اي داشته اند كه تصميم نيز بگيرند؟بسياري از زنان به دلايل سياسي (براي صلح بين قبايل) تن به ازدواج هاي زوري مي داده اند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. موافقم با نوشته هات سمیه جان   دینی که انسان توش حق انتخاب نداشته باشه نباید در موردش اصلا بحث کرد

   دینی که باعث بشه به عده ای ظلم بشه و حقشون خورده بشه و به عده ای توهین بشه جایی برای بحث باقی نمی مونه

   حذف
 50. ليلا جون پس شما ميگين من ديگه بحثو ادامه ندم؟؟؟؟ هرچي شما بگي آشپزباشي!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نه سمیه جون
   منظورم در پاسخ به نوشته های خانم مونس بود
   اتفاقا سمیه جان شما اطلاعات خیلی خوبی در این زمینه دارید خوشحالم که نظراتت رو مینویسی

   حذف
 51. سمیه جون من هم تمام این آرزو های خوب رو برای همه انسان ها آرزو دارم
  سمیه جان خب معلومه که ممکنه یه نفر تو دلش کافر باشه تظاهر به اسلام بکنه و یا مسلمون باشه و تظاهر به کفر-دودمان گفتن فلان زن پیامبر کافر بود به زور پیامبر باهاش ازدواج کرد من گفتم مرد مسلمان با زن کافر ازدواج نمیکنه –حالا اگه شما میگی تظاهر به اسلام کرده چه دلیل مورد قبولی دارین؟ این که گفتم رضایت زن در ازدواج مهمه خب یکی از شرایطه ازدواج هست -درسته ممکنه یه نفر بنا به مصالحی به یه ازدواج تن بده –من فقط میخواستم بگم اینجور نبوده که پیامبر به زور کسی رو مجبور به ازدواج بکنه قبلن جایی در مورد مخالفت ها مطلب دیده بودم ولی الان خاطرم نیست - در مورد سن ازدواج دختر پیامبر و عایشه هم چند نقل وجود داره مثلا برای حضرت زهرا 9یا 18 سال رو ذکر کردن

  کامنت های بالا رو تازه خوندم-قبلن لود نشده بود برام انگار----راستش کلا برای یه بحث درست - باید یه اصولی رو آدم بپذیره---مثلا وقتی میگم در تاریخ معتبر و مورد قبول "اکثریت "عربستان اینجور اومده شما میگی از کجا معلوم تاریخ درسته؟ خب وقتی شما تاریخ رو قبول ندارید پس دیگه من در مورد چی بحث کنم پس چرا میگید پیامبر این کارو کرد اون کارو کرد خب منم میگم از کجا معلوم؟
  من میگم طبق اعتقاد ما شیعیان قرآن دارای تفسیره و تفسیر این آیه میشه این . شما میگی تفسیر چیه ؟ به نظر من که قرآن نظرش این بوده . خب یکی دیگه هم یه نظر دیگه و...هر کی برای خودش یه برداشتی داره دیگه پس بحث نداریم!
  شما من رو با عقاید سنی و و هابی محکوم میکنید میگید پیامبر فلانی و فلانی رو کشت چون نظرشون مخالف بود خب منم همون اول گفتم که نظر وهابیت رو قبول ندارم .مثل شما .از نظر من هم این دلیل برای کشتن نمیشه...
  میگید قران و تورات و زردتشت و انجیل شبیه هم اند0خب کی گفته نیستن ؟وقتی همه اون ها به اعتقاد ما از طرف یه خدا است اگه شبیه هم نبود جای تعجب داشت---البته تورات و انجیل و زرتشت طبق" اعتقاد خودشون" نظرات دیگران هم درش وارد شده
  به جناب little bigهم باید بگم آیه 25 سوره انعام کاملا در مورد شما صادقه---شما یه نگاهی بکن –تمام سروده های افرادی رو که نام بردین در کتاب ها اومده و الان هم موجوده–کدوم از اون شعرها گروهی رو شیفته ی خودش کرده در حالی که میلیارد ها مسلمان در سراسر جهان بعد از 1400 سال هنوز چیزی از علاقه و شیفتگیشون نسبت به قرآن کم نشده؟کدومشون ماندگار شده؟تا حالا با خارجی هایی که مسلمون میشن و به ایران میان تا درس دینی و تفسیر قرآن یاد بگیرن صحبت کردین؟من حرف زدم-اصلا میدونید چند هزارتا طلبه خارجی تو ایران داریم؟من از خیلی هاشون شنیدم که تحت تاثیر قرآن قرار گرفتن و مسلمون شدن ......بماند
  وقتی شما میگی که اگه مولانا رو کنار قرآن بذارن مولانا برتره و هنوز نمیدونید که مولوی مسلمان بوده و در شعرهاش مفاهیم اسلامی رو توضیح داده و-- مثلا شخصی مثل علامه جعفری 16 جلد کتاب در مورد اشعار مولوی نوشته –دیگه من چه بحثی دارم؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها

  1. خانم مونس کاری به مسلمان شدن یا نشدن افراد نداریم اینجایی که من زندگی میکنم خیلی خیلی بیشتر از خارجی هایی که شما دیدی مسلمان شدن من مسلمانانی رو دیدم که بی دین شدن و یا مذهبشون رو تغییر دادن


   همین ترکیه همسایه ایران یه سر بزنی پر هست از ایرانی های مسلمانی که تغییر مذهب دادن و دارن از دست شماها فرار میکنن چرا که در دین پر از مهرتون حکم خارج شدن از دین اسلام مرگ هست!!!!


   شما که تاریخ رو قبول داری تاریخ عرب روهم قبول میکنی اینهایی که نوشتم در تاریخ عرب هم امده که محمد به زور زنان رو به همسری میگرفت نمونه همان 4 تایی که اسم بردم یعنی از رضایت خبری نبوده
   چندتا هم بنا بر مصلحتهای قومی با محمد ازدواج کردن که اصلا نظر زن رو هم نپرسیدن چرا که براشون نظر زن مهم نبود .
   یکی دونفر هم خودشون خواستن و زنش شدن .


   لطفا وقتی دارید نظری در مورد دینتون میدید با تعصب بیجا این کار رو نکنید مطالعه کنید بعد بیایید کامنت بدید .
   البته اگر قرار بود بدور از تعصب کامنت بزارید که مسلمان یا مذهبی نمیشدید


   توصیه میکنم کامنت های من و اقا یا خانوم لیتل بیگ رو هم بخونید. به اطلاعاتتون اضافه میشه
   شما که این همه تاریخ عرب رو قبول دارید چرا شیعه شدید؟ اعراب که شیعه ها رو مسلمان نمیدونن و در تاریخ اعراب هم محمد شیعه نبوده


   حالا از اینها بگذریم قران رو که دیگه قبول دارید ؟
   محمد خودش گفته میتونید به زنان شوهر دار هم تجاوز بکنید زنانی که در جنگ به غنیمت گرفته بودن ,همانطور که خودش تجاوز میکرد

   بررسی مجوز تجاوز جنسی به زنان شوهردار در اسلام از زاویه‌ای دیگر.


   هنگامیکه گفته می‌شود دین اسلام چیزی جز جهل قومی وحشی نیست، مسلمین این جمله را توهین تلقی می‌نمایند؛ اگر بتوان از تمام خرافات دین اسلام گذشت و آن را عقیده‌ی شخصی افراد تلقی نمود، اگر بتوان بی‌حیائی محمد در ماجرای عشق او به زینب بنت جحش که پس از تماشای او در حالت برهنه عاشق این زن شوهردار شد را نادیده گرفت و آنرا منش رسول الله دانست، اما هرگز نمی‌توان در مقابل زیر پا گذاشتن ابتدائی‌ترین اصول حقوق بشر از سوی این دین جنایت‌پرور به سادگی گذشت و آنرا عقیده‌ی یک میلیارد و پانصد میلیون انسان دانست، چند درصد از این تعداد مسلمان از دستوارات جنایتکارانه‌ی اسلام آگاه هستند؟ این چه دینی است که به پیروان جنایتکارش مجوز تجاوز جنسی به زنان و دخترانی که در جنگ به اسارت آنان در آمده باشند را می‌دهد و آنان را ملک یمین خویش می‌خواند! وجدان بشریت غرق در عرق خواهد شد هنگامیکه می‌شوند دینی وجود دارد که مجوز همخوابگی با زنان شوهردار را می‌دهد! اگر در حال حاضر این دستورات اجرا نمی‌شوند تنها و تنها به خاطر ضعف قشر ملاست وگرنه شکی نکنیم که اگر این جنایتکاران خود را در حاشیه‌ی امنیت ببینند این دستور صریح دینشان را اجرا خواهند کرد.
   این آیه را می‌گویم:
   وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (نساء/24) و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنهائی كه مالك (آنها در جنگ) شده‏ايد، اينها احكامي است كه الله بر شما مقرر داشته و زنان ديگر غير از اينها (زنانی که در جنگ به غنیمت گرفته اید) در صورتی برای شما حلال است كه با اموال خود آنها را اختيار كنيد در حالي كه پاكدامن باشيد و از زنا خودداري نماييد, پس هنگامیکه از آنها بهره بردید واجب است که مزد آنها را بپردازيد و گناهي بر شما نيست نسبت به آنچه با يكديگر توافق كرده‏ايد بعد از تعيين مهر، الله دانا و حكيم است.

   حذف
  2. این آیه عطف یه آیه‌ی پیش از خود است:
   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/23) حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه‏ها، و خاله‏ها، و دختران برادر، و دختران خواهر شما، و مادراني كه شما را شير داده‏اند، و خواهران رضاعي شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته‏اند از همسراني كه با آنها آميزش جنسي داشته‏ايد - و چنانچه با آنها آميزش جنسي نداشته‏ايد، (دختران آنها) براي شما مانعي ندارد - و (همچنين) همسرهاي پسرانتان كه از نسل شما هستند (- نه پسر خوانده‏ها -) و (نيز حرام است بر شما) جمع ميان دو خواهر كنيد؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چرا كه خداوند، آمرزنده و مهربان است.
   قبلا این آیه از دید قرآن توضیح داده شده است، اما بخوانید نظر علامه سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان را در مورد تفسیر این آیه:
   این واژه یعنی کلمه‌ی "محصنات" عطف است به کلمه‌ی "امهات" و معنای آیه چنین می‌شود: حرام است بر شما ازدواج با مادران و ... و همچنین ازدواج با زنان شوهردار – البته مادام که شوهر دارند-؛ بنابراین جمله‌ی " إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" در این مقام خواهد بود که حکم منعی که بود از کنیزان بردارد، یعنی بفرماید زنانی که ازدواج کرده‌اند، و یا بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به استثنای کنیزان که در عین اینکه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال است به این معنا که صاحب کنیز که او را شوهر داده می‌تواند بین کنیز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبراء نگذارد با شوهر تماس بگیرد و آنگاه خودش با او همخوابگی نموده، دوباره به شوهرش تحویل دهد که سنت هم بر این معنا وارد شده است....
   بخوانید نظر شهید اول در مورد احکام نزدیکی با کنیزی که شوهر دارد و سرنوشت فرزند او:
   فرزند کنیز، در صورت تحقق شرایط سه گانه (یعنی نزدیکی و به دنیا آمدن بچه پس از گذشت شش ماه یا بیشتر تا حداکثر زمان حمل) به شوهر تعلق دارد، همچنین در ازدواج موقت(چنین است) اما اگر مولا(صاحب کنیز) یا شوهر(برده) آن را از خود نفی کنند (هر کدام بگویند که فرزند من نیست) در این مورد فرزند بدون لعان از مولا یا شوهر نفی می‌شود، اگر چه( او با نفی فرزند از خودش) کار حرامی انجام داده است، و اگر(شوهر) دست از انکار بردارد و اعتراف نماید که فرزند از آن اوست، این اعتراف صحیح است و فرزند به او ملحق می‌شود. (لُمعه دمشقیه)
   این جملات بزرگان دین به قدری واضح است که من نیاز بر شرح نوشتن را نمی‌بینم، شهید اول یزرگترین فقیه شیعه است و کتابهایش مخصوصا کتاب "لمعه دمشقیه" او در مقطه فوق لیساس حقوق تدریس می‌شود از پایه اصول قضاوت در ایران ماست
   !!!   و اما شیعه ها ..


   ‎"صداق" در صیغه عقد به چه معناست؟!

   "انكحت موكلتى نفسى فى المدة المعلومة على الصداق المعلوم"

   صداق بر وزن فعال، جمع شکسته از ریشه "ص د ق" به معنی درست و راستی! بر اساس دستور زبان عربی، "صداق" میشود راستی ها! که به هیچ عنوان معنی نمیدهد.
   _" در زمان مشخص با راست های مشخص"!!!_

   "صداق" در ادبیات زبان عربی یک لغت تعریف نشده است و معنی ای برای آن وجود ندارد و یک واژه اصطلاحی است که به کابین عروس گفته میشود.
   صداق جمع شکسته صدق است. برای "صدق" بیشتر جمع "مصادق" بر وزن مفاعل به کار میبرند.

   "صداق" واژه ای ایست که هیچ کاربردی در فرهنگ عرب ندارد به جز در نکاح. ویکی پدیای عربی این واژه را اینگونه معرفی میکند؛

   "يُعرف المهر على أَنَّهُ مبلغ من المال أو أَيّ ممتلكات أخرى، عادة ما يقدم من الزوج إلى زوجته" شناخته میشود مهری که بر [اساس] آن مقداری از پول یا دارائی های دیگر، معمولن داده میشود از زوج به زوجه.

   قابل توجه اینکه نمیگوید گفته میشود. میگوید شناخته میشود. یعنی چنین کاربردی دارد و اصطلاح است. و جالب اینکه "صداق" واژه ای ایست که در قرآن به کار برده نشده است. یعنی در زمان محمد این واژه کاربرد نداشته است.

   حذف
  3. بر اساس کتاب"تاریخ عرب، قبل و بعد از اسلام" جایگاه زنان در عربستان در قبیله های مختلف متفاوت بوده است. آنگونه که در این کتاب عنوان شده است در بین بعضی از قبیله های عرب خرید و فروش و هتا تعویض زنان مرسوم بوده و در بعضی قبیله ها چند همسری زنان.
   تک همسری هم در بین طایفه های عرب وجود داشته است. به عنوان مثال تا جائی که در سندهای تاریخی عنوان شده "ابولهب" عموی محمد یک همسر بیشتر نداشته است. و یا در مورد علی، آنچه در تاریخ آمده اینکه همه برادران و خواهران او از یک پدر و مادر بوده اند و این نشان میدهد "ابی طالب" دیگر عموی محمد از قبیله قریش هم تک همسر بوده است. پدر محمد هرچند جوان بوده است اما یک زن بیشتر نداشته و آمنه هم بعد از مرگ همسرش عبدالله، ازدواج نکرده است.

   اما با گسترش آئین و قانون اسلام، خرید زنها در بین عربها به شکل رسمی درآمد و قانونی شد. این موضوع در خود قرآن به وضوح دیده میشود؛

   "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ..."
   احزاب 50
   آخوندها این آیه را اینگونه ترجمه کرده اند؛
   "اى پيامبر ما براى تو آن همسرانى را كه مهرشان را دادهاى حلال كرديم"

   در صورتیکه به هیچ عنوان "مهر" در این آیه استفاده نشده است.
   "ای پیامبر ما حلال کردیم بر تو زنهایت را که داده ای مزد هایشان "

   و این در حالیست که در آیه های دیگر "اجر" به پاداش ترجمه شده است و بارها عنوان شده است "اجر" مردان مومن بهشت است!
   به کار بردن پاداش برای "اجر" زیاد هم غیر منطقی نیست و میتوان به عنوان معنی استعاره ای این معنی را پذیرفت. هتا اگر در این آیه پاداش را به جای "مهر" که آخوندها با تقلب نشانه مهریه عنوان کرده اند به کار ببریم، باز این مفهوم را میرساند که ؛

   از چه نظر باید به زن ها پاداش داد؟! پاداش برای چه داده شده است؟!
   " ای محمد زنانی که پاداش شان را داده ای بر تو حلال کردیم"

   "اجر" در ادبیات عرب به دستمزد عملی که انجام داده شده ،عنوان میشود و با ورود به قرآن و گذشت زمان به پاداش تعبیر شده و جا افتاده است.

   در کتاب تاریخ عرب نوشته شده است بعضی از قوم های عرب به قوم های دیگر شبیخون میزدند و دختران و زنان آنها را به چنگ می آوردند و بعد از مدتی تجاوز رها میکردند یا معاوضه میکردند. هتا در چند منبع تاریخی آمده است که عرب ها در زمان ساسانیان مرزهای ایران را ناامن کرده بودند و گهگداری به روستاهای ایران شبیخون میزدند و دختران و زنان را می دزدیدند.

   این آیه نشان میدهد محمد برای کنترل کردن این نوع تهاجم عربها چنین گفته است؛

   "وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "
   نسا 24

   باز در اینجا آخوندها "اجر" را به مهر ترجمه کرده اند! ترجمه اصلی چنین است؛
   "و حلال کردیم بر شما به جز اینها، اگر طلب کنید به اموالتان زنان پاک که لذت میبرید از آنها، بدهید مزدهایشان.

   یا پاداش هایشان!

   این همان آیه مشهور سوره نسا است که محمد اجازه تجاوز به زنان شوهردار را به عرب ها میدهد و در ادامه برای جلوگیری از شبیخون عربها به چادرنشینان عنوان کرده است اگر به جز زنهای شوهرداری که در جنگ غنیمت گرفته اید و زنهای حلالی که دارید، باز طلب زن داشته باشید، با پول زنهایی را که لذت میبرید از آنها حلال است. و تاکید میکند زنان پاک جدا از مسافحین، که البته مشخص نیست مسافحین به چه نوع زنهایی گفته میشد، به زنهای هرزه تعبیر شده است!

   و در آخر میگوید اجرت شان را بدهید. یا پاداش شان را بدهید!

   و بدینگونه فرهنگ خریدن زن و اجرت دادن در برابر سکس در آئین اسلام نهادینه میشود و فرم میگیرد.

   وارد شدن "صداق" به آئین نکاح اسلامی؛
   در بالا گفتیم صداق از ریشه "ص د ق" در قرآن وجود ندارد و بعد از محمد به آئین اسلام وارد شده است. و نیز گفتیم معنی صداق در ادبیات عرب "راست ها" میشود و کاربرد ندارد.

   حذف


  4. چرا در قرآن به سرنوشت زنان مومن و بهشتي اشاره نشده است ؟‬   برای خیلی ها جای سوال است که چرا در قرآن و اسلام از سرنوشت زنان مسلمانی که به بهشت میروند، سخنی به میان نیامده است !!!
   به طور حتم زنان مسلمان به بهشت نمیروند تا در آنجا الله فقط
   برایشان آب هویج سرو کند!!!

   آقای الله محمد رسمن اعلام کرده که در دنیای پس از مرگ مسئله جنسی وجود دارد. پس این مورد باید برای زن ها هم وجود داشته باشد. اگر قرار است به مردان مسلمان در بهشت دسته دسته حوری های باکره و غلمان بدهند،... پس علاوه بر آب هویج باید به زنان بهشتی هم سرویس جنسی داده شود.   اما چرا در قرآن به این مورد اشاره نشده است و اصولن از سرنوشت زنان مسلمان در بهشت سخنی به میان نیامده است؟ در حالیکه در مورد عذاب آتش جهنم بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده و جهنمیان اعم از زن و مرد در آتش جهنم سوخته خواهند شد. یعنی زنان مسلمان باید در این دنیا پاکدامن و باتقوا باشند فقط به این خاطر که در آتش جهنم نسوزند و بروند در بهشت آب هویج بستنی بخورند ؟!!!


   جواب خیلی ساده است.
   اگر محمد داستان خیالی حوری های باکره بهشتی را در مورد زنان نیز به کار میبرد و اعلام میکرد که زنانی که به بهشت میروند مورد عنایت جنسی دسته دسته مردان با آلت های متنوع قرار خواهند گرفت، همانجا مردان تازی به قول بچه های نقوی خشتک محمد را پاره میکردند و پرونده آآآآآسلام عزیز در همان ابتدا بسته میشد.


   مسلمانان ایرانی ترجیح میدهند در این مورد اصلن فکر نکنند!!!!!!!!!!!!!!


   آقای مسلمان ایرانی؛
   اگر زن تو انسان خوب و باتقوائی است همچین سرنوشتی در بهشت در انتظار او خواهد بود.


   مگر اینکه باور داشته باشی زن و خواهر تو در بهشت فقط آب هویج خواهد خورد!!!

   اگر قرار است بهشت و جهنمی هم باشد مطمئن باش آن فاحشه خانه ای نیست که از ذهن بیمار محمد تراوش یافته است.
   اگر از خدا و بهشت و جهنم میترسی برو دین دیگری انتخاب کن تا از این اراجیف نداشته باشد !

   حذف
 52. فکر کنم این آخرین باشی باشه که اینجا سر بزنم----قرار بود صحبت کنیم نه فحاشی و بی ادبی----فقط خواستم به این آدم بد دهن بگم که اون چرندیاتی که نوشتی بعضی هاش نصفه ونیمه و ناقص بیان شدن بقیه شون هم دروغ اند-اون بهشت و جهنی که تو وصفشو کردی خیالاتیه که تو برای خودت بافتی و به عقیده مسلمونا نسبتش میدی---اون بهشتی که من میشناسم هم زن داره هم مرد و همه اونها عادلانه از نعمت های خدا بهره مند میشن خدایی که من میشناسم و بهش اعتقاد دارم هم مهربانه هم عادل نه اون چیزی که تو وصفشو کردی------ببینم لحظه مرگ وقتی امیدت از همه جا نا امید شده - بازم میتونی اینقدر نسبت به خدا و رسولش گستاخ باشی و تهمت بزنی؟

  پاسخحذف
 53. مذهبی ها به ما می گویند : به مقدسات ما احترام بگذارید!
  اگر احترام به مقدسات دیگران واجب است پس چرا ابراهیم با تبر تندیس هایی را که برای مردم مقدس بود شکست ؟
  آیا این بی احترامی به اعتقادات مردم نبود ؟
  آیا اینکه کتاب قرآن کسانی را که به خدا ا
  عتقاد ندارند و یا از اسلام بر میگردند را نجس و واجب القتل میداند ، توهین به بشریت نیست ؟
  آیا شما خود به همه ی باورها احترام می گذارید ؟
  در هیچ کجای حقوق بشر و اندیشه ی روشن فکری ذکر نشده به اعتقادات دیگران احترام بگذارید بلکه گفته می شود اعتقادات دیگران را تا زمانیکه ناقض حریم شخصی شما نشده اند تحمل کنید.

  پاسخحذف
 54. واقعا مسخرس !
  چه چیزا که نمیگید ؟
  دوست عزیز سرت به جایی خورده ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. عزیزم حرف منطقی و علمی دارید ما در خدمتیم!
   نه باورهای قرن حجری

   الان سال 2013 هستیم عزیزم قرن 21

   حذف
 55. سلام عزیزم
  من دارم گیاهخوار هستم و با تحقیق این راهو انتخاب کردم و ازت ممنونم که از گیاهخواری حمایت کردی .

  پاسخحذف
 56. سلام خواهرم .این بحث بسیار گسترده است ذبح به شیوه اسلامی از راحت ترین نوع مرگ است که موجودی میتواند ان را تجربه کند در ظاهر بله وحشتناکه اما اینو بدونید که بدلیل خارج شدن خون از بدن .بدنه قربانی سرع شده و اصلا درد و رنجی ندارد بلکه به ارامی و اهسته میمیرد .تازه اگر مرگ راه پایان زندگی باشه ما در طول تاریخ انسانهای پاک بسیاری رو داشتیم که با اغوش باز اینچنین مرگی رو پذیرفتن فکر میکنم دیگه نیاز نباشه اسمی ببرم مثلا حضرت اسماعیل حضرت یا حضرت یحی .دوما بر کار خداوند که نمیشه خرده گرفت چون خداوند دانا و حکیمه و چیزی رو بیهوده برای مصرف بندهاش قرار نمیده .خانومها واقایونی که فقط میکن سبزیجات و نون و پنیر میخورن حتما در ضمینه چیزی که مصرف میکنید اطلاعات کسب کنید ماده اصلی و تشکیل دهنده پنیر رونینه که از معده گوساله مرده گرفته میشه .

  پاسخحذف
 57. کشتن حیوانات هیچگونه توجیهی نداره من به خدا هم خواهم گفت نمی توانم موجودی را بخورم که مثل من زنده بوده
  مورد دوم
  شما ظاهرا از وضع صنعت لبنیات و تخم مرغ خبر ندارید
  شما که ادعای مسلمانی می کنید تا حالا فکر کردید این تخم مرغ ماشینی سه بار از بدنمرغ بیچاره خارج میشه ؟ در حالی که طبیعی اون یکباره
  تا حالا فکر کردید شیری که می خورید باعث شده یک گوساله از مادرس جدا بشه و سلاخی بشه
  تا حالا اگر رفتید قصابی گوشت گوساله بخرید فکر کردید گوساله یعنی کودک گاو ؟
  فقط دم از مسلمانی می زنید و مهربانی خدا و پیامبر و ... ؟
  خیلی از شما خانم ها آیا حجاب کامل دارید ؟ آیا دوست پسر ندارید ؟ آیا کارهای خلاف دیگر نمی کنید ؟
  خیلی از شما آقایان دوست دختر ندارید ؟ رابطه نامشروع ؟ دروغ و غیبت و متلک و تهمت و هزاران گناه دیگه ؟
  شما اگر دلسوز فقرا هستید پول را بهشون بدید تا خودشون تصمیم بگیرن
  به شما قول میدم و به خدا قسم میخورم که حداقل 90 درصد قربانی ها و کشتن گوسفند ها نه به خاطر خدا بلکه واسه پز دادن و رسم های غلط هستن - به خدا قسم میخورم 90 درصد گوشت ها به همسایه ها و فامیل و خودی ها داده میشه
  شما نسلی هستید که آیندگان با تعجب از شما نام میبرن
  شما نسلی هستید که خرافات وجودتون را گرفته و فکر می کنید کشتن یک حیوان باعث میشه خدا به شما افتخار کنه - کشتن یک حیوان باعث بشه ماشین تون تصادف نکنه یا کشتن یک حیوان جلوی عروس شگون داره
  بله ایرانی های خرافاتی همچین آدم هایی هستند
  کمی در مورد گیاهخواری و فوایدش واسه سلامت تحقیق کنید و گول پزشکان خود فروخته که جیب شون به بدن شما و شرکت های داروسازی و دام داری ها هست را نخورید
  پشت همه اینها مافیای صنعت گوشت و پزشکی هست که از خداشه شما غذاهایی را بخورید که بیمار می شید
  توی اینترنت تحقیق کنید تا متوجه بشید چقدر پزشکانی که با گیاهخواری بیماران را درمان می کردند در آمریکا دستگیر شدن
  بله شما فقط چهار تا چیز را از پزشکان و جاهای دیگه که بهتون بگن سر بسته گوش می کنید
  اپر پدر و مادرتون به شما بگه مادر گوسفند بکش واسه بچه ات یا زنت به عقل تون فشار نمیارید و فقط میگید رسمه

  پاسخحذف
 58. این مطلب کاملا درسته
  درود بر شما
  و خاک بر سره انسانهای خودخواه و متعصب و نفهم
  گوسفند و گاو شیر دارن والا شیرشون ده برابر گوشتشون پروتین داره
  مرغ تخم میکنه سرشار از پروتین
  بخور خبر مرگت دیگه چرا اون زبون بسته ها رو سلاخی میکنید
  اگر جااااااااااان را خدا داده است چرا باید تو بستانی؟
  مجددا ممنون از مطالب زیبا ممنون از نویسنده ممنون از همه کسانی که به جای تقلید، فکر میکنند

  پاسخحذف
 59. بنامه خداوندی که جان افریدتازندگی کنندنه اینکه عده ای غیرازخداوندوفقط بحکم دله خودجانه افریده شده ای توسطه خداوندمهربان وبخشنده راباقصاوت میگیرندکه بخیاله خامه خودبگویندکه ماخداونده بخشنده رابخاطره بخشایشگریش دوستداریم

  پاسخحذف
 60. بنام خداونده بخشنده مهربانی که جان میبخشدتازندگی کنندنه انکه عده ای جاهل وخودخواه بخیاله خامه خودکه میتوانندباگرفتنه جانهای که خداوندبامهرودرستی وبخشندگی به مخلوقی همچون خودمان بخشیدوعطانمودمیتوانندبااینکارخداوندوصاحب اختیاره جانهاراخوشحال کنندولی دیگربه این فکرنمیکنندکه بااینکاره شقی تازه بنحوی پشت به بخششگریه خداوندمیکنند.وتازه ازهمه بتروقتی بشخصی که درشب مشغوله کشاندنه گوسفندی برایه بردن جلویه دسته عزاداری میباشدتاباقصاوت انهم مقابله چشمانه کودکان قربانی وذبحش کندمیگویم چراشما اینکارراانهم درشب که خداوندبرایه ارامش واستراحته همه جانداران افریدانجام میدهی.ازرویه جهل ونااگاهی بمن غرش میکندکه بخاطره اینکه خداوندامربه قربانی کردن نموده.ولی افسوس که فقط همین یک جواب رابلداندولی به این فکرنمیکنندکه اگرچه خداوندزمانی انهم ازبابه مصلحت وبرایه فقط قربانی کردنه جهل ودرزمانه قدیم وبرایه جمع کردنه ایینه خرافه پرستی وفرزندکشی دستوربه ذبح دادودرجای هم شب رابرایه ارامش واستراحته همه موجودات خلق نمودوفرمودندکسی نبایددرشب ارامش جانداران رابرهم بزندکه دراینصورت نه تنهانزرکردن مقبول نیست بلکه خودگناهیست کبیره وبدورازرحم وانصاف وجوانمردی باتشکر

  پاسخحذف